Riaditeľ Školy pamäti hovorí o tom, ako nám môžu zmeniť život pamäťové techniky

Jakub Pok odhaľuje tajomstvá našej pamäti a tvrdí, že keď poznáme metódy pamäťových techník, cudzí jazyk sa naučíme za 6-12 mesiacov
Jakub Pok odhaľuje tajomstvá našej pamäti a tvrdí, že keď poznáme metódy pamäťových techník, cudzí jazyk sa naučíme za 6-12 mesiacov / Zdroj: DVTV Screenshot

Jakub Pok, riaditeľ a lektor Školy pamäti sa v jednej z relácii DVTV venoval schopnostiam ľudskej pamäti a spôsobom, ako si zapamätať slová. Jakub Pok tvrdí, že ľudia sa pri učení nevedia koncentrovať a často nás niečo rozptyľuje. Podľa neho je užitočné naučiť sa rôzne pamäťové techniky, vďaka ktorým si dokážete napríklad za minútu zapamätať 52 kariet v presnom poradí.

1. Pamäť je dokonalá a obmedzená človekom

Existujú pamäťové olympiády v rôznych kategóriach, kde ľudia dosahujú stále lepšie a lepšie výsledky v rôznych kategóriach. Pred pár rokmi bol svetový rekord zapamätať si v presnom poradí 52 kariet, dnes je to už len 20 sekúnd. Jakub Pok si myslí, že ľudská pamäť je dokonalá a takmer nemá hranice. Ak ich aj má, tak ich v dnešnej dobe zatiaľ nevieme určiť. Problémom ľudskej pamäte je sám človek, ktorý sa pod vplyvom technológií začína čoraz menej koncentrovať. Nie je dobré mať pri učení zapnutý facebook alebo počúvať rádio, pretože to odvádza vašu pozornosť iným smerom, čím dosahujete horšie výsledky.  Na dosiahnutie lepších výsledkov pri pamätaní si faktov je veľmi dôležité používanie pamäťových techník. Pamäťové techniky okrem iného pomáhajú aj udržať koncentráciu, pretože pokiaľ sa pri používaní pamäťových techník nesústredíte, nič si nezapamätáte. To, ako sa sústredíte môžete zistiť napríklad pomocou techniky nazvanej koncentrované čítanie.
Dôležité je tiež vedieť mentálne sa uvoľniť počas učenia a oddýchnuť si. Medzi odporúčané aktivity patrí beh, prechádzka, či krátka meditácia.

 

2. Pamäť stačí používať len tak, ako bola navrhnutá

Každý deň si ukladáme do hlavy obrovské množstvo informácií a dát s účelom zapamätať si ich a  vrátiť sa k nim, keď to bude nutné. Avšak, veľmi často máme problém skutočne si tieto údaje zapamätať. Najväčšiu výzvu pre nás predstavujú tváre a mená, slovíčka a čísla. Nedokážeme s nimi pracovať, pretože sú pre nás príliš abstraktné.
Keď stretneme nového človeka, vidíme jeho obraz. Preto si najľahšie zapamätáme, ako vyzerá, alebo čo robí, avšak meno si nezapamätáme tak jednoducho, pretože ho nevidíme a je pre nás neuchopiteľné. Omnoho jednoduchšie si zapamätáme pocit, vnem, emóciu alebo obraz. Účelom našej pamäte je previesť si meno na pochopiteľný obraz a potom to všetko spojiť vo svojej mysli. Takýto mentálny obraz výrazne zvyšuje našu šancu na uloženie si informácie v našej pamäti. Cez takéto asociácie si všetko zapamätáme omnoho jednoduchšie. Veľa ľudí si myslí, že je to náročnejšie na zapamätanie, avšak faktom je, že ľudská pamäť si častejšie vybaví obraz ako slovo. Aj keď príbeh odíde, asociácia zostane a slovíčko sa udrží v našej dlhodobej pamäti.

 

3. Pamäť bola navrhnutá takýmto spôsobom

Aj deti sa učia takým spôsobom, že si vytvárajú mentálne obrazy. Z toho dôvodu sa nám omnoho ľahšie učí v zahraničí, hlavne cudzie slovíčka, pretože si ich okamžite vieme spojiť s inými vnemami, ako napríklad vône, emócie či fantázia. Prostredie okolo nás je umelé, pokiaľ sa chceme učiť cudzí jazyk.
V našom živote sa čoraz viac obklopujeme slovami, ktoré sú pre nás neuchopiteľné. Sú pre nás komplikovanejšie ako tvorenie obrázkov. Okrem iného, tým že si tvoríme obrázky, našu pamäť aj trénujeme.
Pamäťové techniky je možné využiť aj na zapamätanie si dlhých textov. Zo začiatku na to treba ísť pomaly a vytvárať si menej asociácií, avšak neskôr je možné prejsť aj na zložitejšie techniky. Nič nejde samo od seba a bez úsilia. Pok ako príklad pamäťovej techniky uvádza jeden príklad zo svojich seminárov, kde dal za úlohu účastníkom zapamätať si päť telefónnych čísel za päť minút. Ľudia si priemerne zapamätajú jedno, maximálne dve, avšak po predstavení techniky na zapamätanie si čísel, kde každé číslo od 0 do 100 predstavuje nejaké slovo, sa výkon účastníkov značne zlepšil. Pamäťové techniky je možné využiť na všetko, vrátane učenia sa občianskeho zákonníka, medicíny či cudzích jazykov.  Podľa Poka je pomocou vytvorenia si pamäťových ciest možné skrátiť učenie na štátnice o polovicu času.

 

4. Opakovanie je dôležité

Nie je dôležité sa veci len naučiť, avšak dôležité je ich nezabudnúť. Nikto nás nikdy neučil, ako sa učiť a opakovať, ani na strednej, vysokej škole, či jazykových kurzoch. Najefektívnejšie je zopakovať si naučené do niekoľkých minút a opakovať pravidelne. Pokiaľ zabudnete základy, všetko ostatné vybudované na tom padá ako domček z karát.
Aj na opakovanie môžete využiť pamäťové techniky. Môžete si vytvárať vlastné mentálne obrazy a príbehy. Čím kreatívnejšie a bláznivejšie, tým lepšie. Medzi ťažšie techniky patria pamäťové cesty, pretože tam je viac možností ich využitia. Sú vhodné hlavne pre veľké testy, štátnice či maturity. V takejto technike sa vytvoria mentálne body a k ním sa asociujú informácie. 

 

5. Pamäť a inteligencia spolu nutne nemusia súvisieť

Na pamäťových olympiádach sú často ľudia, ktorí nemajú ani len stredoškolské vzdelanie, avšak majú výbornú pamäť. Je to dôkazom toho, že inteligencia nie je nevyhnutná na použitie pamäťových techník, niekedy môže byť dokonca problémom. Človek, ktorý je akademicky vzdelaný a je zvyknutý analyzovať, môže mať zo začiatku väčší problém pri použití pamäťových techník, ktoré si vyžadujú hlavne kreativitu. Fantázia sa vám ťažšie uvoľní, pokiaľ ste až príliš racionálny typ človeka. Avšak problém môžete mať len zo začiatku. Pamäť a inteligencia sú súbežné, avšak nie vždy sa stretávajú. Použitie pamäťových techník je pre každého, pretože fantazírovanie je v podstate snívanie, ktoré je pre nás prirodzené.

 

6. Trénovaním pamäti sa dá predísť stareckej demencii či alzhaimerovi

Je dobré starať sa o našu pamäť. A omega-3 mastné kyseliny či ginko môžu byť síce fajn a pomôcť, avšak nič nie je také dôležité ako spánok. Pre náš mozog je tiež veľmi dôležité okysličovanie a pohyb. Takýmto spôsobom sa dá predchádzať aj vzniku stareckej demencie. Jakub Pok odporúča využívať viaceré mentálne obrazy a neriešiť len krížovky, ktoré sú síce skvelé, avšak keď ich vylúštite už príliš veľa, prestanú pre vás predstavovať výzvu. Našu pamäť je nevyhnutné trénovať, pomáhajú aj drobné zmeny, napríklad umývanie si zubov druhou rukou.

 

7. Najefektívnejšie sa učíme v krátkych blokoch

Rok by mal byť dostatok času na naučenie sa cudzieho jazyka ako napríklad angličtina, pokiaľ človek vie pracovať s pamäťovými technikami. Málokto z nás sa zamyslí vlastne nad tým, aká je najefektívnejšia cesta učenia sa cudzieho jazyka. Najefektívnejšie sa učíme, ak sa učíme v krátkych blokoch v dobe 20-50 minút. Učivu môžeme rozumieť, ale nedokážeme si ho zapamätať. Veľmi veľa ľudí sa učí 2-3 hodiny denne, čo je však zbytočné a neefektívne, ešte horšie sú niekoľko hodinové maratóny.

 

8. Pamäťové techniky sú pre každého, nezávisle od pohlavia či profesie

Napriek tomu, že ženy sú otvorenejšie ako muži, po pár hodinách sa tento rozdiel medzi pohlaviami stiera. Samozrejme, sú ľudia, ktorí sa cítia pohodlnejšie, keď sú kreatívni, avšak pamäťové techniky sú úplne pre každého. Asi 90 percent ľudí si ľahšie zapamätá tváre ako mená, zvyšných 10 percent si ľahšie zapamätá mená, v čom má zo začiatku výhodu oproti ostatným, avšak neskôr tento rozdiel tiež zmizne.

Čítajte viac o téme: Pamäť, Mozog
Zdieľať na facebooku