9 typov inteligencie podľa Howarda Gardnera

Howard Gardner typy inteligencií rozdelil na 9 typov.
Howard Gardner typy inteligencií rozdelil na 9 typov. / Foto: Shutterstock

Každý z nás je jedinečná ľudská bytosť. Všetci sme inteligentní, no každý z nás iným spôsobom.Už od malička nám bolo hovorené, hlavne v škole, že inteligentné deti sú tie, ktoré majú najlepšie známky a inteligentní ľudia boli tí, ktorí zastávali pozície. Často sa práve z tohto dôvodu podceňujú horšie platené pozície, ale aj ľudia pracujúci v službách. Neskôr sme sa dozvedeli že existuje vlastne aj kvocient emočnej inteligencie, ktorý je podľa mnohých ľudí ešte dôležitejší než kvocient inteligencie, ktorý tvorí asi 20 percent nášho úspechu. Podľa amerického profesora Howarda Gardnera existuje až 9 typov inteligencie. Svoju teóriu rozvinul v knihe Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Každý z nás ich má, avšak každý druh sa vyvinul u každého jedinca inak. U niekoho dominuje nadanie na hudbu, u niekoho to je logika, niekto má zase najlepšie vyvinutú emočnú inteligenciu. Prostredie, v ktorom sme, aj ale konkrétna situácia rozhodujú o tom, ktorý typ inteligencie sa vyvinie najlepšie. Prevládajúci druh inteligencie takisto určuje naše slabé a silné stránky. Môžete si urobiť aj online test, na základe ktorého dokážete zistiť svoju prevládajúcu inteligenciu. Rôznymi aktivitami sa tiež dajú posilniť jednotlivé druhy inteligencie.

 

1. Prírodná inteligencia

Tento druh inteligencie určuje našu schopnosť žiť v súlade s prírodou, ale aj lásku k zvieratám, rastlinám, a prírode ako takej. V minulosti bol takýto druh inteligencie vysoko cenený, pretože patril k potrebe človeka prežiť, no v modernej dobe klesá jeho hodnota. Výška tejto inteligencie určuje aj to či separujeme odpad alebo kupujeme prírodné materiály. Zvýšiť sa dá zážitkami vonku v prírode, napríklad bicyklovaním vo voľnej prírode, turistikou alebo prechádzkami, alebo záhradníčením. Ľudia s vysokou mierou tejto inteligencie sú botanici, záhradní architekti, alebo celkovo ľudia, ktorí radi pracujú s prírodou.

2. Hudobná inteligencia

Hudobná inteligencia je tvorená schopnosťami nájsť správny tón alebo rytmus. Umožňuje tvoriť hudbu, počúvať hudbu, tancovať alebo spievať a  je vysoko vyvinutá u hudobníkov, skladateľov, tanečníkov alebo dirigentov. Často sa spája s vysokou úrovňou emočnej inteligencie a má rovnaký proces ako klasická inteligencia. Zvyšuje sa pri aktivitách ako je napríklad spievanie, hranie na hudobný nástroj, ale aj počúvanie rôznych hudobných štýlov.

 

3. Logicko-matematická inteligencia

Je asi najznámejším druhom inteligencie. Je to schopnosť rozumieť číslam, logicky uvažovať, vyhodnocovať situácie, používať abstraktné myslenie, argumentovať a hľadať vzorce. Veľmi dobre býva vyvinutá u povolaní ako napríklad detektív, vedec alebo matematik. Deti a tínedžeri, u ktorých tento typ inteligencie prevláda, sa často zaujímajú o vzorce, matematické vzťahy a kategórie. Majú radi strategické hry, experimenty a matematické problémy. Na vývin tohto druhu inteligencie sú dobré kartové hry, strategické hry, šach, logické hádanky alebo matematické krúžky a súťaže.

4. Duchovná a existenciálna inteligencia

Typickou otázkou ľudí s rozvinutým týmto inteligencie je, aký je zmysel života. Jedinci s vysoko rozvinutou mierou duchovnej existencie sa trápia s otázkami, prečo ľudia zomierajú, ako sme sa sem vlastne dostali, v podstate dôležité životné otázky. Mávajú veľmi hlboké myšlienky, často sú filozoficky orientovaní a podľa toho si vyberajú aj svoju kariéru. Možno ich nájsť ako filozofov, vedcov alebo teológov. Posilniť tento druh inteligencie je možné jednoduchým spôsobom- študovať jednotlivé témy a problémy z rôznych uhľov pohľadu.

5. Interpersonálna inteligencia

Interpersonálna inteligencia je schopnosť pochopiť a vychádzať s ostatnými ľuďmi, rozpoznať nielen verbálnu, ale aj neverbálnu komunikáciu a nálady.  Dobre rozvinutá je u politikov, hercov, sociálnych pracovníkov, právnikov, ľudí, pracujúcich v marketingu, psychológov alebo pedagógov. Mladí ľudia s dominujúcou interpersonálnou inteligenciou sú väčšinou rodení vodcovia. Rozvinúť sa dá cez socializáciu a učenie sa empatii.

6. Telesno-pohybová inteligencia

Najčastejšie je dominujúcim typom inteligencie u športovcov, chirurgov a tanečníkov. Je to schopnosť zvládať aj náročné  fyzické aktivity, mať skvelé koordinačné schopnosti, byť rýchly, schopnosť orientácie v priestore a koordináciu očí a končatín. U jedincov, kde prevláda telesno-pohybová inteligencia, sa dá ešte viac posilniť športovaním alebo divadlom.

7. Jazyková inteligencia

Patrí sem schopnosť rozprávať, zvládať ústny aj písomný prejav, používanie správnych slov, rozprávanie príbehov, ale aj učenie sa cudzích jazykov a pamätanie si slov. Zamestnania, ktoré si vyžadujú vysokú jazykovú inteligenciu sú novinári, politici, spisovatelia a politici. Výborní rečníci alebo ľudia, ktorí sa rýchlo učia cudzie jazyky tiež majú dominantnú jazykovú inteligenciu. Deti a tínedžeri radi čítajú, píšu, rozprávajú príbehy alebo lúštia krížovky. Na posilnenie toto typu inteligencie je dobré trénovať písanie, napríklad o mieste ktoré chcete navštíviť alebo písanie si diára.

8. Intra-personálna inteligencia

Ľudia s dominujúcou intra-personálnou inteligenciou rozumejú sami sebe, svojim myšlienkam a emóciám. Veľmi často majú vysokú sebaúctu a vedia čo v živote chcú. Ich inteligencia im pomáha lepšie zvládať stres a napomáha rozumným rozhodnutiam. Mladí ľudia s touto inteligenciou sú veľmi často hanbliví a uvedomujú si svoje emócie. Medzi vhodné povolania patrí filozof, náboženský vodca, spisovateľ a psychológ. Na rozvinutie intra-personálnej inteligencie je vhodné naplánovať si plán osobnostného rozvoja alebo sa rozprávať sám so svojím odrazom v zrkadle, čo má pozitívny vplyv na dosiahnutie cieľov a úspech.

9. Vizuálno-priestorová  inteligencia

Je to schopnosť myslieť vo viacerých dimenziách, obsahuje predstavivosť a schopnosť vnímať farby a predmety. Vysoko rozvinutá býva u šachistov, pilotov, námorníkov, umelcov a architektov. Títo jedinci si dokážu zapamätať obrazce, sú kreatívni a veľmi dobre sa orientujú v priestore. Deti s vysokou vizuálno-priestorovou inteligenciou majú veľmi radi labyrinty, voľný čas trávia snívaním s otvorenými očami alebo kreslením. Tento druh inteligencie sa rozvíja pri skladaní puzzle, Rubikovej kocky, hraní šachu alebo orientovaní sa v mapách.

Čítajte viac o téme: IQ testy
Zdieľať na facebooku