Články: Pre študentov
O projekte

 

Sebareflexia u učiteľov - prečo je tak nesmierne dôležitá?

Dominika Neprašová
Autor článku
Foto: Bigstock
Sebareflexia učiteľa / Foto: Bigstock

Všetci to máme v týchto mesiacoch a dňoch o niečo ťažšie ako predtým. Sú ale povolania, ktoré to majú o niečo ťažšie než tie ostatné. Jedným z takýchto povolaní sú aj učitelia. Prechod z offline do online sveta výučby dáva učiteľom poriadne zabrať. Odborníci preto odporúčajú, aby sa učitelia v týchto dňoch viac ako kedykoľvek predtým zamerali na sebareflexiu. 

 

Sebareflexia je schopnosť vnímať seba samého z diaľky. Odstúpiť od toho, kto sme a ako sa cítime a vnímať sa objektívnejšie. Zároveň, pomocou sebareflexie človek vie ísť do hĺbky svojich pocitov, potrieb, vie sa pozrieť pod povrch toho, čo aktuálne prežíva. Keď si vezmeme aktuálnu situáciu v školstve a vzdelávaní, pre učiteľov to naozaj nie je jednoduché. Museli sa rýchlo prispôsobiť tomu, že ich práca vyzerá inak. Či už po formálnej alebo obsahovej stránke. Preto sa v týchto dňoch v učiteľských kruhoch skloňuje čoraz viac potreba sebareflexie, aby učitelia naozaj vedeli, ako na tom sú a mohli pracovať na tom, čo pre nich nie je vyhovujúce. V tomto kontexte napríklad Linda Finlay hovorí o tom, že prax sebareflexie je učením sa prostredníctvom skúseností a od skúseností smerom k získaniu nových poznatkov o sebe a praxi. Je preto namieste, aby sa v učiteľskom prostredí vyskytovala čoraz viac.  

 

Výhody sebareflexie pre učiteľa

Sebareflexia a reflexívne učenie má veľa výhod, ktoré sú viditeľné už po krátkom čase. Aké sú tie hlavné výhody, ktoré sebareflexia pre učiteľov môže mať?

 

 • Profesionálny rozvoj - Podľa Lifelong Learning UK je reflexia spôsobu výučby najlepší priestor, ako sa učiteľ môže zlepšovať a stať sa tým najlepším. Keď si necháte priestor na sebareflexiu toho, ako učíte, doprajete si tak možnosť pozrieť sa na to, čo by ste mohli zlepšiť prípadne čo odstrániť.
   
 • Väčšie zameranie na študentov - V centre záujmu učiteľov by malo byť blaho a vedomosti študentov. Vďaka sebareflexii sa viete lepšie pozrieť na to, čo študenti potrebujú, ako im pomôcť, v čom možno upraviť svoj prístup. Zároveň týmto spôsobom, ak praktizujete reflexiu u seba, môžete k tomu viesť aj študentov. O to lepšie to je, ak sa takúto dôležitú zručnosť naučia už v škole. Tým skôr ju budú vedieť používať vo svojom živote aj po jej skončení.
   
 • Inovatívnosť a aktuálnosť - Možno to poznáte - ak učíte ten istý predmet niekoľko rokov po sebe, máte už zabehnuté nejaké svoje metódy, cvičenia, spôsob, akým učivo učíte. Môže sa však stať, že tak stratíte aktuálnosť. Veľa z tém, ktoré učíte sa postupom času mení a je potrebné, aby ste študentom dávali len tie najaktuálnejšie informácie. Preto pomocou reflexie či vedenia si denníka viete zachytiť, ktorú tému prepracovať a ako. Študenti budú určite nadšení, ak pôjdete ako učiteľ s dobou.
   
 • Budovanie vzťahov so študentmi - Najlepšie sa všetci cítime v prostredí, kde je bezpečie a dôvera. V aktuálnej situácii, keď štúdium prebieha online je o to dôležitejšie, aby ste mali so svojimi študentmi blízke vzťahy aj na diaľku. Udržíte ich tak najviac motivovaných. Počas vyučovania možno nie je vždy čas na posúdenie toho, aké vzťahy medzi vami a študentmi sú. Vyhraďte si čas na neskôr, aby ste sa zamysleli a prišli na to, na čom možno zapracovať, aby ste ako trieda fungovali ako jednotný celok aj na diaľku. 
   
 • Priestor na väčšiu kreatívu vo vzdelávaní  - Výhod sebareflexie učiteľov je naozaj veľa, no poslednú, ktorú radíme k najdôležitejším je uvedomenie si toho, že vzdelávaním trávia žiaci veľa rokov svojho života. Je preto dobré, ak si z týchto rokov zoberú čo najviac. Dobrým kľúčom k tomu, aby boli vaše hodiny zaujímavé a vtipné, je urobiť ich viac kreatívnymi. Skúste sa zamyslieť nad tým, ako učivo podať inak, alternatívnym spôsobom. Jednak študentov viac upútate, prinesiete do váčho učenia nový vietor a práve tak sa možno naučia omnoho viac ako štandardným spôsobom. Pokiaľ si nevyhradíte čas na to, aby ste sa zamysleli nad tým, čo a ako zlepšiť, rutina ktorá bola doteraz ostane vo vyučovaní donekonečna.

 

Začnite si viesť učiteľský denník

Spisovanie si svojich dojmov a pocitov z vyučovania a všetkých jeho aspektov vám ako učiteľovi môže pomôcť ľahšie sa zorientovať v tom, čo sa deje. Na čom treba zapracovať, s čím ste aktuálne spokojní, nespokojní a podobne. Napríklad po každom dni si skúste spísať nejaké pocity a myšlienky, ktoré máte a po čase sa k zápiskom vráťte a pracujte na nich. Môžete si klásť otázky, ktoré sa týkajú vašej práce, aby ste tak mali lepší prehľad v tom, čo aktuálne riešite. „Je online výučba pre študentov dostatočne prínosná?“ „Nie sú študenti rozptyľovaní domácim prostredím a sústredia sa na výklad?” “Cítim sa komfortne v situácií, že sedím za monitorom a niektorých študentov ani nevidím?”

 

Pustite sa do reflexie s kolegom

Ak máte tú možnosť, dohodnite sa s kolegom, aby sa k vám počas reflexie pridal. Na začiatku to pre vás oboch môže byť nová interakcia, ale časom si zvyknete na celý proces a budete vidieť iba benefity. Ak sa nepoznáte na úrovni profesionálnej, možno práve tieto debaty budú na to vhodným priestorom. Zdieľajte si medzi sebou svoje silné a slabé stránky, vlastný štýl výučby, možno myšlienky zlepšenia vyučovania, o ktorých rozmýšľate. Opýtajte sa kolegu/kolegyne, ako to vníma on/ona. Prípadne, čo si myslí o vašich nápadoch. Buďte otvorení a úprimní, aby debata mala zmysel. Na záver môžete venovať čas aj spoločnému brainstormingu - možno tak prídete na viac nápadov ako keď by ste na to boli sami.   

 

Sebareflexia je vskutku skvelou pomôckou, ktorá môže učiteľom pomôcť a zlepšiť ich výkon. deálne, ak sa stane pravidelnou súčasťou vašej prípravy na vyučovanie.

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Si učiteľ? Prihlás sa do nášho newslettru a získaj novinky a inšpirácie z oblasti vzdelávania.