Jemná motorika – čo všetko by ste o nej mali vedieť?

Jemná motorika u detí
Jemná motorika u detí / Foto: Shutterstock

Jemná motorika, podobne ako hrubá motorika, patrí do skupiny psychomotorických činností. Vyvíjajú sa u detí už od útleho veku a sú nesmierne dôležité pre obdobie celého života. Čo presne si pod týmto pojmom predstaviť?

 

Čo je jemná motorika?

Jemná motorika predstavuje pohybové schopnosti a zručnosti, ktoré sa týkajú koordinácie pohybov ruky od ramena k prstom, mikromotoriky očných pohybov, artikulačných orgánov či grafomotoriky. Psychológmi často zmieňovaná v súvislosti s jemnou motorikou je práve koordinácia oko-ruka. Ide o koordinačné pohyby prstov a rúk s očami, teda vnímaním.  

 

Kategórie jemnej motoriky:

  • celková obratnosť horných končatín,
  • obratnosť rúk a prstov,
  • vizuálno-motorická koordinácia (schopnosť preniesť zrakový vnem do pohybu ruky),
  • jemná motorická koordinácia prstov rúk v rôznych činnostiach.

 

Štádiá vývinu jemných motorických zručností

0 – 3 mesiace – Dieťa začína sledovať prvé pohyby svojich rúk, najmä pohyb rúk smerom k vlastným ústam. 

 

3 – 6 mesiacov – Dieťa postupne dokáže siahať po obľúbených predmetoch a hračkách oboma rukami. Vie tiež preniesť tento predmet z jeden ruky do druhej a dokáže držať obe ruky spojené.

 

6 – 9 mesiacov – V období od šiesteho mesiaca života dokáže dieťa postupne uchopiť a držať rôzne predmety, či už menšie alebo väčšie. V tomto období je u detí známy aj jav, kedy dokážu pomocou svojho prsta akoby kopírovať pohyb, ktorý vidia. Napríklad pomocou prsta znázorňujú, ako ide auto či vlak za oknom.

 

9 – 12 mesiacov – Keď má dieťa takmer jeden rok, dokáže sa už nakŕmiť samo. Síce nie úplne dokonalo a bez zašpinenia oblečenia či všetkého naokolo, ale dokáže to. Zaujímavé je tiež, že dokáže otočiť v knihe pár strán. Začína sa hrať rôzne hry, pri ktorých ukladá predmety na rôzne miesta, napríklad gulôčky do jamky či šálky a podobne. V tomto období je tiež významné prejavovanie laterality, teda preferencie, či bude dieťa ľavák alebo pravák (súvisí to s dominanciou jednej z mozgových hemisfér).

 

12 – 18 mesiacov – Dieťa je schopné tlieskať rukami, zakývať, postaviť samostatne vežu s kociek alebo vie naberať predmety lopatkou či lyžičkou. Zároveň postupne prichádza na chuť kresleniu, keďže v tomto období deti chytajú prvý krát do ruky pastelky a čmárajú nimi po papieri.

 

18 mesiacov – 2 roky – Známa je detská hra, kde dieťa ukladá rôzne farebné krúžky na drevené kolíky. Doteraz by to dieťa zvládlo len za pomoci dospelého, v tomto období to zvládne aj samo. Detské kreslenie sa vyvíja. S pribúdajúcim vekom sa dieťa učí správne držať ceruzku a správne ňou pracovať. Je tiež schopné listovať v knižke po jednotlivých stránkach.

 

2 roky V dvoch rokoch dieťa dočiahne na kľučku a vie pomocou nej otvoriť dvere. Vie sa postupne obliecť, napríklad si zapnúť či odopnúť zips. Začína sa tiež hrať s hlinou či pieskom. Dokonca je schopné si aj samostatne umývať ruky, čo je veľmi dôležité pre správne osvojenie hygieny.   

 

3 roky – V troch rokoch dieťa začína kresliť vo veľkom. Vedia napríklad nakresliť kruh podľa predlohy. Zvládne tiež odrezať papier na dve časti a tiež si vie zapínať svoje oblečenia pomocou gombíkov. Doteraz to bol zips, no v troch rokoch deti vedia narábať aj s oblečením na gombíky.

 

4 – 5 rokov – Dieťa sa vo veku 4 rokov dokáže dotknúť svojich palcov na nohách, vie používať vidličku, samo sa obliecť aj vyzliecť, správne drží ceruzku, vie si viazať svoje šnúrky na topánkach a vystrihovať rôzne tvary.

 

6 rokov -  Šesťročné dieťa začína objavovať puzzle, pri ktorom je schopné poskladať samostatne 16 – 20 dielikov. Začína tiež jesť pomocou príbora, doteraz to bola len vidlička alebo lyžička. Jeho kresliace aktivity sa taktiež zlepšujú – šesťročné dieťa vie už aj dobre strihať pomocou nožníc.   

 

Prečo je jemná motorika pre život tak dôležitá?

Jemná motorika sa zapája do takmer všetkých činností a aktivít, ktoré človek počas dňa vykonáva. Má tiež veľký dopad na akademické zručnosti a výkon detí. Či už ide o schopnosť kresliť, písať a v neposlednom rade aj čítať. Tak ako pri všetkom, aj pri jemnej motorike sú medzi deťmi rozdiely. Ako príklad si môžeme uviesť schopnosť detí kresliť. Nie všetky deti kreslia rovnako pekne a precízne v tom istom veku. V prvých rokoch školskej dochádzky na tom vedia učitelia popracovať, aby naučili deti jednak posudzovaniu a vnímaniu sebahodnoty, ale aj významu kreslenia a ďalších zručností. Ak nie sú dobre vyvinuté jemné zručnosti môže to mať dopad na rodinný život dieťaťa alebo na jeho pobyt v materskej škole. Na prvý pohľad sa zapínanie gombíkov či pravidelné kreslenie nemusí zdať dôležité, ale jemná motorika má naozaj neodmysliteľný význam v živote detí a je potrebné ju systematicky rozvíjať. Väčšina aktivít v škole súvisí s dobre rozvinutými jemnými zručnosťami ako písanie, kreslenie či vystrihovanie. Ak dieťa nástupom do školy v tomto smere zaostáva, môže strácať motiváciu v škole uspieť.

 

Jemná motorika sa dá rozvíjať rôznymi spôsobmi. Venujú sa tomu pedagógovia v škole aj mnoho rodičov doma. Existuje veľa možností, ako jemnú motoriku detí rozvíjať. Ak by vás zaujímali tipy, ako jemnú motoriku s deťmi rozvíjať doma, inšpirujte sa napríklad nasledujúcimi tipmi na rozvoj jemnej motoriky.

Zdieľať na facebooku