Ako spolupracovať pri výchove detí po rozvode či rozchode?

Po rozvode či rozchode by mala byť vaša výchova jednotná.
Po rozvode či rozchode by mala byť vaša výchova jednotná. / Foto: Bigstock

Ak rodičia nedokázali existovať ako pár, nebýva pre nich jednoduché zvládanie jednotnej výchovy detí po rozchode. Pre deti je to však veľmi dôležité.

 

Spolupracovať harmonicky na výchove svojho dieťaťa s bývalým partnerom či partnerkou? Pre niekoho sa to môže zdať nemožné. Aj napriek tomu, že sa vaše manželstvo či vzťah rozpadol a už viac nežijete v spoločnej domácnosti, mali by ste sa o tento cieľ snažiť. Nemali by ste zabúdať na to, že vaše dieťa za aktuálnu situáciu nemôže a to je dosť dobrý dôvod, aby ste vašu spoločnú výchovu nastavili tak, aby bola pre dieťa čo najlepšia a dieťa rozchodom trpelo čo najmenej.

 

Deti nemôžu za rozpad rodiny

O spoločnej výchove detí sa veľa diskutuje práve v situácii, keď dôjde k rozvodu či rozchodu rodičov. Situácia je o to náročnejšia, že sa súčasne otvárajú vážne otázky ako napríklad u koho budú deti bývať a ako často sa s nimi bude druhý rodič stretávať. Je to naozaj množstvo zložitých otázok, ktoré mnoho rodín nezvládne vyriešiť bez pomoci odborníka. Niekedy ani za jeho prítomnosti nemožno tieto otázky zodpovedať tak, aby napätie v rodine ešte viac nevzrástlo.

 

Na začiatok je dôležité si uvedomiť, že vaše deti nemôžu za rozpad vášho manželstva. Dôvody, prečo k nemu došlo, by ste mali poznať práve vy. Mali by ste si byť vedomí toho, že manželstvo sa skončilo, uzavrieť v sebe túto kapitolu, no zároveň si uvedomovať, že neplnoleté deti vás budú spájať aj naďalej. Deti si v týchto chvíľach nevyberajú medzi otcom a mamou, nevedia povedať, koho majú radšej. Netlačte ich do týchto vyjadrení ani vy. Ak ste aj rozvedení a žijete v rozdielnych domácnostiach, nedovoľte, aby tým deti trpeli. Zabezpečte im podmienky na čo najlepšiu výchovu, akoby ste žili v spoločnej domácnosti. Je totiž dokázané, že kvalita vzťahov medzi rodičmi, aj keď nežijú v jednej domácnosti, naďalej ovplyvňuje duševnú a emocionálnu pohodu detí a má vplyv na výskyt úzkosti a depresie.   

 

Zdá sa vám to stále ako ťažká úloha? Je to prirodzené. Začať treba po prvé od seba. Treba si odkomunikovať s expartnerom/partnerkou všetko, čo máte na srdci a uzavrieť si vzťah v samom sebe. To je totiž najlepšou štartovacou čiarou, aby ste vedeli pokračovať v spoločnej výchove vašich detí. Pre niektorých rodičov môže byť už len obyčajný rozhovor s bývalým partnerom/partnerkou nepredstaviteľný. Usporiadanie a riešenie spoločnej výchovy detí môže byť v takomto prípade veľmi vyčerpávajúce, môže sa zdať ako nemožné. Je však potrebné uvedomiť si, že stále ste na výchovu dvaja a mali by ste sa na nej podieľať spoločne. Ak aj napriek tomu považujete túto úlohu za náročnú, nasledovné tipy vám môžu poslúžiť ako inšpirácia, kde začať:

 

Komunikujte ako tím, aj keď sa rozprávate o problémoch

Deti nerady vidia svojich rodičov, ako sa hádajú. Je však prirodzené, že na niektoré veci nemáte ako bývalí partneri rovnaký názor. Ak sa dostanete do situácie, kedy budete musieť spoločne o niečom diskutovať, spravte to s rozvahou a bez kriku. Dieťa sa tak učí, ako komunikovať so svojím budúcim partnerom/partnerkou. Ak nič iné, toto by vás mohlo udržať viesť rozhovor slušne. Najlepšie je však riešiť konflikty a problémy mimo dohľadu detí. Čiže ak je to možné, dohodnite sa na konkrétnom termíne a neutrálnom mieste, kde sa môžete ako rodičia v pokoji porozprávať.

 

Buďte otvorení a flexibilní pri plánovaní

Keď sa rodičia nevedia dohodnúť na tom, kedy a ako dlho budú so svojimi deťmi, rozhodne to za nich súd. Ste však dospelí a mali by ste si uvedomiť, že podstatou je, aby boli vaše deti šťastné. Ak váš syn chce ísť s otcom na futbalový zápas aj vtedy, keď to nemáte naplánované v kalendári určujúcom spoločné stretávanie, buďte ústretoví a robte kompromisy. Robíte to pre jeho dobro.

 

Odovzdávajte si deti krátko a bez zbytočných scén

Niekedy sa rodičia lúčia s deťmi, akoby sa už nikdy nemali vidieť. Len tak deťom sťažujú situáciu a zväčšujú ich trápenie. Uvedomte si, že deti milujú oboch rodičov rovnako a k otcovi či mame sa na víkend tešia. Skúste sa teda radšej zamerať na to, aby vaša spoločná rozlúčka mala hladký priebeh, bola krátka a bez sĺz. Myslite napríklad na to, že bez detí budete mať konečne čas na veci, ktoré ste dlho odkladali alebo si nerušene oddýchnete. Môžete načerpať nové sily a tešiť sa na čas, kedy deti zase prídu k vám.

 

Rešpektujte čas, ktorý trávia deti s druhým rodičom

Neposudzujte aktivity, ktoré robia deti s druhým rodičom. Vy si možno potrpíte na to, aby deti mali vždy teplú večeru, druhý rodič si možno potrpí na tom, aby viac času trávili na vzduchu a v prírode. Ak aj deti prídu od druhého rodiča s určitými zážitkami, nikdy sa k nim nevyjadrujte negatívne a hanlivo. Tešte sa s nimi z toho, čo zažili a videli. Nikto od vás nebude žiadať, aby ste svoje aktivity prispôsobili tým, ktoré s deťmi robí bývalý partner, ale určite ich nekritizujte. Zbytočne tým deťom ubližujete.

 

Nikdy neohovárajte pred deťmi svojho expartnera/partnerku

Je prirodzené, že môžete byť na partnera nahnevaní a aj dlho po rozchode voči nemu prechovávať negatívne emócie. Pokúste sa však emócie zvládať aspoň vtedy, keď hovoríte o partnerovi/partnerke so svojimi deťmi. Deti milujú svojich rodičov rovnako a nechcú medzi nimi robiť rozdiely. Nenavádzajte ich k tomu, aby tieto rozdiely robili. Nehaňte druhého rodiča pred svojimi deťmi. Pre každé jedno dieťa je zraňujúce počúvať o človeku, ktorého miluje zlé veci, nech je už akýkoľvek. Zbytočne tak detské trápenie z rozchodu iba znásobujete.

 

Nestavajte deti medzi vás

Nepoužívajte deti ako poslíčkov na odovzdávanie správ, na komunikovanie toho, čo patrí do uší vášmu partnerovi/partnerke. Deti môžu byť z takéhoto správania vyčerpané a frustrované. Nechcú byť sprostredkovateľom medzi ľuďmi, ktorých milujú rovnako. Ste dospelí ľudia, naučte sa komunikovať, hoci boli medzi vami nezhody vedúce k rozpadu manželstva. Stále sú tu deti kvôli ktorým sa oplatí na sebe pracovať.

 

Zostaňte s expartnerom/partnerkou konzistentní

Daný bod sa môže zdať nedosiahnuteľným, pretože práve nejednotnosť je často dôvodom rozpadu manželstva. Zapamätajte si však, že hoci nežijete všetci v spoločnej domácnosti ako doteraz, pravidlá a režim, ktorý deti mali, by mali zostať nezmenené. Taktiež nemeňte svoj výchovný prístup. Buďte vo výchove detí jednotní. Nestaňte sa rozmaznávajúcim rodičom len preto, že vidíte svoje deti raz alebo dvakrát do týždňa. Iba by ste tým deťom škodili. 

 

Dôležité rozhodnutia o budúcnosti detí robte spoločne

Ak sa jedná o budúcnosť detí, mali by sa k nej vyjadriť obaja rodičia. Rodičmi zostávate stále rovnako a na otázky týkajúce sa budúcnosti vášho dieťaťa môžete mať rôzne názory. Hovorte spolu o výbere školy, odchode na internát a podobných závažných zmenách v živote dieťaťa. Najlepšie situáciu zvládnete, ak budete od začiatku spolupracovať.        

 

Benefity, ktoré dieťa získa, ak spoločná výchova dieťaťa funguje aj po rozchode

Ak sa vaše manželstvo skončilo a jeden z vás sa presťahoval do inej domácnosti, majte na pamäti, že deti by nemali mať pocit, že sa niečo zmenilo.  Že sa zmenil váš vzťah k nim, že viac pre vás nie sú prioritou. Ak správne nastavíte spoločnú výchovu, deti z nej vedia skutočne profitovať. Benefitmi, ktoré môžu mať, sú napríklad:

  • Pocity bezpečia – keď sú deti presvedčené o tom, že ich rodičia majú radi aj keď sa rozviedli, ľahšie danú skutočnosť prijmú a prispôsobia sa jej.
  • Jednotnosť – ak je vaša výchova naďalej konzistentná, deti vedia, čo majú očakávať a ľahšie sa im tak komunikuje s oboma rodičmi.
  • Lepšie porozumejú riešeniu problémov – deti ktoré vidia, ako ich rodičia efektívne a konštruktívne riešia problémy, aj keď majú medzi sebou často nezhody, berú si z toho v dospelosti príklad a vedia vlastné problémy riešiť podobným spôsobom.
  • Sú duševne zdravšie – keď deti nežijú v strese, tlaku a pod vplyvom hádok medzi rodičmi, ich emocionalita sa vyvíja omnoho lepšie a predchádza sa tak výskytu porúch ako ADHD, úzkosť či poruchy správania.
Zdieľať na facebooku