Tieto veci zlepšia správanie vašich detí

Dieťa sa nikdy nespráva zle bez dôvodu.
Dieťa sa nikdy nespráva zle bez dôvodu. / Foto:Bigstock

Výchova detí môže občas priniesť aj výrazne ťažšie obdobia. Keď však trvajú pridlho, väčšina z nás sa začne zamýšľať, kde robíme chybu. Ako si konečne vydýchnuť a vzťahy s deťmi dostať do správnych koľají? Ak máte práve teraz také obdobie, možno vám pomôže niektorý z týchto tipov.

 

Investujte do vzťahu so svojimi deťmi každý jeden deň

Najlepším spôsobom, ako môžete zlepšiť správanie svojich detí, je tráviť s nimi individuálne čas každý jeden deň, hoci aj pár minút. Venujte im svoju pozornosť, rozprávajte sa s nimi, zdieľajte s nimi svoje a ich emócie. Je to dôležité práve preto, lebo ak deťom chýba pozornosť, vyhľadávajú ju a pýtajú si ju negatívnym spôsobom. Práve vtedy sú neposlušné, drzé, súrodenci sú neustále v konflikte, robia iným deťom v škole zle alebo nepomáhajú s domácimi prácami. Pri individuálnych rozhovoroch s vašimi deťmi každý jeden deň uvidíte zmenu v ich správaní takmer okamžite.

  

Berte spánok vážne

Hovorí sa, že „dobre odpočinuté dieťa je dobre vychované dieťa“. V realilte to však znamená len jedno: Nedostatok spánku jednoducho niekde vyrazí na povrch. Otázka je v akej forme. Len si spomeňte na seba v situácii, kedy ste unavení, vyčerpaní, mrzutí alebo frustrovaní. Asi pre nikoho v takej chvíli vaša spoločnosť nie je potešením. A deti sa vedia cítiť podobne, aj keď majú iné problémy ako vy. Negatívne pocity prežívajú rovnako a môže to súvisieť práve s preťaženosťou alebo nedostatkom spánku. Je dôležité, aby aj mladšie školopovinné deti a tínedžeri mali pevne stanovený spánkový režim a dodržiavali ho. Ako rodič sa o to môžete zaslúžiť pevnými pravidlami, ktoré si určíte za prioritu.

 

Zamerajte sa na rutinu

Deti si na rutinu zvyknú, ak ich budete viesť k tomu, aby ju v dôležitých veciach dodržiavali bez vyjednávania a následného hnevu. Zamerajte sa najmä na časti dňa alebo situácie, ktoré môžu správaniu detí do veľkej miery pomôcť. Sú to situácie ako príprava ráno do školy, domáce práce, robenie domácich úloh alebo pomoc s prípravou večere. Bez výnimiek trvajte na tom, aby boli dané úlohy splnené. Deti sa naučia rutine, kedy a ako úlohy plniť a po určitom čase to budú brať ako bežnú súčasť ich dňa bez toho, aby na to frflali a sťažovali sa.

 

Každý má svoje miesto

Aby deti neboli voči vám mrzuté, konfliktné, musíte im dať najavo, že každé z nich má v rodine a domácnosti svoje miesto. Súrodencom vyjadrujte rovnakú lásku, úctu a vďačnosť.

 

Povzbudzujte deti k tomu, aby riešili problémy

V určitom veku deti zvládnu viac, ako si ich rodičia myslia. Typickým príkladom je súrodenecká hádka. Rodičia majú tendenciu do hádky súrodencov vstupovať a vyriešiť ju za deti. To je však neefektívny spôsob, pretože deti sa nenaučia, ako problémy riešiť samy, čo je ich podstatou a ako im predchádzať. Doprajte im túto možnosť. Môžete ich usmerniť, ako nájsť riešenie, ale nebybuďte ich rozhodcom. Keď sa deti naučia riešiť problémy v detstve pri hádke s bratom alebo sestrou, v dospelosti sa vyhnú vážnym problémom v partnerských vzťahoch či práci.

 

Zjednodušte rodinné pravidlá a buďte pri ich dodržiavaní dôslední

Aby pochopili všetky pravidlá v rodine všetci jej členovia, musíte ich prispôsobiť tak, aby im každý porozumel. Ak sa týkajú napríklad domácich prác, jasne definujte dôsledky ich nesplnenia.

 

Zabudnite na vylúčenie bez komunikácie

Rodičia i učitelia zvyknú neposlušné deti posielať mimo spoločnosti, aby sa upokojili a nerušne popremýšľali o svojom nevhodnom správaní. Ukázalo sa však, že táto metóda trestov vo výchove nie je efektívna, pretože neučí dieťa, ako sa má v budúcnosti v rovnakej situácii správať a reagovať, keď ho niečo nahnevá. Bez toho, aby sme pomohli dieťaťu pri jeho sebareflexii sa minie účinkom. Vhodné je preto kladenie otázok, napríklad: „Situácia, ktorá sa stala, by sa v budúcnosti už stať nemala. Čo by si mohol/mohla spraviť, aby si tomu predišiel?“ Veďte deti k porozumeniu ich správania a k tomu, aby sa vedeli rozhodnúť pre pozitívnu zmenu v ich vlastnom správaní. 

 

Dávajte si pozor, aby vaša odpoveď nebola stále negatívna

V dnešnej uponáhľanej dobe je časté, že rodičia hovoria svojim deťom viac nie ako áno. Viac karhajú ako chvália a detské výkony pre nich nie sú dostatočne dobré. Skúste sa zamerať na to, aby vaše deti dostávali od vás aj pozitívnu spätnú väzbu. Budú tak mať menšiu tendenciu robiť veci napriek, provokovať a vyčíňať.

 

Neignorujte zdroj negatívneho správania

Zlé správanie nikdy neprichádza bezdôvodne. Je vždy dôsledkom nejakého problému, s ktorým dieťa bojuje. Skúste sa zamerať na nájdenie tohto problému. Ak sa vám podarí pochopiť, v čom spočíva, s veľkou pravdepodobnosťou budete následne vedieť zvoliť aj stratégiu nápravy.

Čítajte viac o téme: Problémové správanie
Zdieľať na facebooku