Články: Pre študentov
O projekte

 

10 životných zručností, ktoré učia deti zodpovednosti

Dominika Neprašová
Autor článku
Foto: Bigstock
Zodpovednosť je dôležitým predpokladom, aby sa deťom v živote darilo. / Foto: Bigstock

Zodpovednosť je dôležitým predpokladom, aby sa deťom v živote darilo. Ciest, ako sa takými môžu stať, je viacero.

 

Doktorka psychológie Magdalena Battles spája učenie sa zodpovednosti s bežnými životnými zručnosťami, ktoré však rodičia čoraz menej odovzdávajú svojim deťom. Je presvedčená, že takýmto zručnostiam, vďaka ktorým sa deti stávajú zodpovednejšími, sa nenaučia zo dňa na deň. Ich učenie si vyžaduje čas, dôslednosť a trpezlivosť. Battles preto hovorí, že je užitočné začínať v ranom veku, aby sa schopnosti vyvíjali, čím budú deti staršie. Čím viac životných zručností u svojho dieťaťa v detstve vybudujete, tým viac mu pomôžete stať sa zodpovedným dospelým. Battles uvádza viacero zručností, ktoré by ste ako rodičia mali naučiť svoje deti ešte predtým, než dospejú a vstúpia do sveta dospelých. Inšpirujte sa aspoň niektorými z nich.

 

Schopnosť variť

Každé dieťa by sa podľa odborníčky malo naučiť variť predtým, než sa osamostatní. Ak totiž nebude vedieť variť, bude v dospelosti míňať na stravu priveľa peňazí. Súvisí to aj s tým, že je veľká pravdepodobnosť, že sa v dospelosti bude stravovať len v reštauráciách, pretože mu zručnosť varenia bude chýbať. Alebo môže variť len z polotovarov a tým sa môže vystaviť riziku prijímania veľkého množstva nezdravých látok, kalórií, tukov a podobne. Je preto lepšie deti učiť variť, aby si vyberali zdravé a kvalitné potraviny, z ktorých si pokrmy pripravia samy vždy, keď to bude možné.  Keď sú deti malé, môžu vám pri varení pomáhať. Dajte im čiastkové úlohy, ktoré zvládnu samy. Buď niečo pomiešať, poprípade pridať nejaké korenie či kúsky zeleniny. Urobte z nich svojich oficiálnych pomocníkov pri chodení do špajze a hľadaní tých správnych surovín. Pri varení s dieťaťom komunikujte. Vysvetlite mu, čo varíte a ako budete spoločne postupovať. Oboznámte ho tiež s receptom a tým, ako recepty čítať. Ak budete takto postupovať často, vaše dieťa si varenie obľúbi ako vašu spoločnú aktivitu a v dospelosti k nemu bude mať bližší vzťah.
 

Schopnosť postarať sa o svoju bielizeň

Veľa mladým ľuďom sa stáva, že keď odídu na vysokú školu a začnú bývať na internáte alebo v prenajatom byte, nevedia sa postarať o svoju bielizeň. Je to preto, lebo doma nemajú možnosť zúčastniť sa procesu prania či žehlenia oblečenia. Je preto na rodičoch, aby deti naučili aj tejto zručnosti. Keď sa budete chystať prať bielizeň, ukážte deťom, ako ju triediť, aké pracie programy sú na čo vhodné, aby vedeli, ako bude celý proces prebiehať a čo s opratým oblečením spraviť. Je to ďalšia z dôležitých zručností, ktorá im pomôže, keď odídu z domu do sveta.
 

Schopnosť spravovať svoje peniaze

Deti sa musia naučiť, ako narábať so svojimi peniazmi a vážiť si ich. Je to naozaj dôležitá zručnosť, ktorú v dnešnej dobe nevie ani mnoho dospelých. Deti by sa postupne mali učiť, ako pracovať s výdavkami, ako sporiť, a čo znamená finančná rovnováha. Je tiež potrebné, aby ste im v tejto súvislosti išli príkladom. Ak deti dostávajú od vás či starých rodičov nejaké vreckové, rozprávajte sa s nimi, čo s ním urobia, ako si ho môžu odložiť na neskôr, teda ako s ním jednoducho zodpovedne zaobchádzať.  
 

Schopnosť viesť krátke zdvorilostné rozhovory

Umenie zvládnuť prvý kontakt a zanechať dobrý dojem je jednou z najdôležitejších sociálnych zručností, pretože je základom sociálnych vzťahov. Vďaka nej vedia deti nadväzovať vzťahy, priateľstvá, rozprávať sa s cudzími. Pripravuje ich to na dôležité rozhovory, ktorým budú v dospelosti čeliť na pracovisku alebo aj v každodennom živote. Zručnosť vedieť začať a ukončiť rozhovor je veľmi dôležitá, aby sa človek cítil komfortne počas akejkoľvek konverzácie. Veďte deti k tomu, aby sa vedeli s ľuďmi rozprávať, aby ich dokázali počúvať a byť im tak rovnocennými partnermi.

 

Schopnosť stanoviť si a dosiahnuť určité ciele

Ak ako rodičia chcete, aby z vašich detí vyrástli zodpovední dospelí, pomáhajte im s nastavovaním a plnením cieľov. Stačia drobné ciele, no vždy musia byť zodpovedajúce veku dieťaťa. Napríklad tento mesiac sa môžeme naučiť kresliť koníka v behu alebo korčuľovať na ľade a potom si tieto aktivity rozplánovať, aby sa vám cieľ podarilo dosiahnuť. Podstatné je, aby deti vedeli, aké ciele si môžu stanoviť, keď majú 6 alebo 12 rokov a aké kroky môžu podniknúť, aby ich dosiahli.

 

Schopnosť vhodne sa obliecť

Je dôležité si uvedomiť, akú dôležitosť má odev a vzhľad. Samozrejme, nie je to v živote najdôležitejšie, ale ako dospelí iste viete, že schopnosť vhodne sa obliecť potrebujete každý deň, napríklad v práci. Vy ste pre svoje deti tým najväčším príkladom. Ukážte im preto, ako je potrebné obliekať sa na rôzne príležitosti. Keď idete spoločne na oslavu babkiných narodenín, vysvetlite deťom, prečo je vhodné obliecť si šaty alebo košeľu a nie tepláky, že oblečenie nie je len o našom pohodlí, ale je aj prejavom určitej úcty voči ľuďom okolo nás. Vysvetlite im tiež, prečo chodíte do práce v sukni a blúzke, a prečo otec chodí v obleku. Deti si začnú všímať detaily založené na tom, kto chodí ako oblečený a postupne si to osvoja. Samozrejme platí, že im treba objasniť, že aj keď je odev veľmi dominantný a na prvý pohľad výrazný prvok, nemožno na základe neho hodnotiť či posudzovať ľudí. 
 

Schopnosť časového manažmentu

Deti sa začínajú učiť čas a s ním súvisiace aspekty od útleho veku. Učíme ich, kedy sa pripraviť do školy, aby ste vyrazili do školy včas, kedy sa navečerať či pripraviť do postele. Manažment času v ranom veku deti učí, ako s ním hospodáriť v budúcnosti. Veďte ich tiež k tomu, že je lepšie prísť na dohodnuté miesto skôr ako neskôr. Samozrejme, buďte im v tom príkladom a chodievajte na čas tam, kde máte. V mnohých krajinách je táto schopnosť známkou zodpovednosti človeka.

 

Schopnosť urobiť poriadok

Viesť deti k tomu, aby udržiavali vo svojich veciach a domácnosti poriadok je skvelým spôsobom, ako ich viesť k zodpovednosti a tiež samostatnosti. Keď sa deti doma naučia, ako má domácnosť vyzerať, budú sa tým riadiť aj v časoch, keď budú mať svoju vlastnú.

 

Schopnosť postaviť sa za samého seba

V detstve je na mieste, aby mama a otec obhajovali svoje deti. Sú tam pre nich, aby za nich vyhrávali pomyselné bitky. Príde však čas, kedy deti budú v bitke osamote a budú musieť obhájiť samy seba bez pomoci rodičov. Je preto dobré, aby ste svoje deti učili, aké majú práva či ako sa vedieť postaviť sa za svoju pravdu. Naučte ich, ako viesť diskusiu, čo je to a ako dávať spätnú väzbu alebo ako robiť kompromisy. Samozrejme, podobné aspekty medziľudského života sú pochopiteľné len pre deti určitého veku, ale keď ten vek príde, buďte pripravení.  

 

Schopnosť slušne sa správať

Slušné správania a dobrá výchova idú ruka v ruke. Dieťa, ktoré od malička vie, čo sú to slušné spôsoby a riadi sa nimi, to má v dospelom živote a spoločnosti jednoduchšie pretože je pripravené a nič ho neprekvapí. V porovnaní deti, ktoré nevedia, ako sa v jednotlivých situáciách spoločenského života správať, sa následne v realite môžu zachovať veľmi nezodpovedne. Učením dobrých spôsobov vychovávate z detí sociálne zodpovedných dospelých.

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Páčil sa ti tento článok? Zaregistruj sa a žiadny najčítanejší článok ti neunikne.