Moje dieťa je ľavák. Aké benefity ľaváctvo prináša?

Byť ľavákom nepokladajte u dieťaťa automaticky za nevýhodu.
Byť ľavákom nepokladajte u dieťaťa automaticky za nevýhodu. / Foto: Bigstock

Ľavorukosť bola historicky považovaná za abnormalitu, príznak slabosti. Nie je tajomstvom, že ľaváci bývali preúčaní na pravákov, čo im spôsobovalo veľké ťažkosti. V súčasnosti však o preferencii ľavej ruky vieme toho viac a nie je nevýhodou, ako sa v minulosti myslelo. Aké výhody majú vo svojom živote ľudia, ktorých dominantnou je ľavá ruka?   

 

Psychológ University of Toledo Stephen Christman tvrdí, že neexistuje žiadna zmienka o tom, že by mali ľaváci oproti pravákom akúkoľvek nevýhodu. Zároveň upozorňuje na fakt, že v súčasnosti sa v populácií vyskytuje približne 15 % ľavákov, pričom v minulosti to bolo približne 10 %. Znamená to teda, že ľavorukosť nebude až takou psychologickou slabinou, ako sa domnievalo mnoho ľudí v minulosti. Ukazuje sa, že ľavorukosť prichádza s viacerými fyziologickými i neurologickými výhodami. Výskum v tejto oblasti stále prebieha, avšak už doteraz je známych viacero poznatkov o ľavákoch.

 

Ľaváci môžu myslieť rýchlejšie

Ľaváci vedia efektívnejšie využívať obe strany mozgu. Podľa austrálskej štúdie uverejnenej v roku 2006 v časopise Neuropsychology, majú ľaváci tendenciu mať rýchlejšie prepojenia medzi ľavou a pravou hemisférou v mozgu, čo zabezpečuje rýchlejšie spracovanie informácií. Autori štúdie hodnotili výkon účastníkov vo výskume v úlohe, ktorá sa týkala času, za aký dokážu ľudia preniesť informáciu z jednej hemisféry do druhej, a v úlohe, ktorá od účastníkov vyžadovala používanie oboch hemisfér naraz. Výskum teda potvrdil, že účastníci dokázali spracúvať informácie v oboch mozgových hemisférach naraz. Ich myslenie bolo rýchlejšie, čo sa môže prejaviť napríklad pri hraní rôznych hier, v športe, pri učení a podobne.

 

V niektorých športoch majú ľaváci navrch

V spomenutej austrálskej štúdii tiež dokázali, že ľaváci majú lepší reakčný čas ako praváci. Práve reakčný čas je jedným z faktorov, ktorý im zabezpečuje výhodu v rôznych športoch. Výhodu majú tiež v interaktívnych športoch. Je to vďaka ich opačnej fyzickej orientácií, ako to je u pravákov. Športy ako box, tenis či baseball sú teda športmi, v ktorých ľaváci vynikajú.

 

Mozog ľavákov riadi emócie odlišne

Z fyziologického hľadiska je možné, že dominantná ruka vie určiť, ako sa ľuďom organizujú emócie v mozgu. Štúdia z roku 2012 zistila, že motivácia je u ľavákov spojená s vyššou aktivitou v pravej mozgovej hemisfére, zatiaľ čo u pravákov je to naopak. Dôležité je na to pamätať pri liečbe rôznych úzkostí či porúch nálad, ktoré sa zvyknú liečiť stimuláciou mozgu, stimuláciou ľavej hemisféry. Aj preto nie je liečba, ktorá je vhodná pre pravákov, vyhovujúca pre ľavákov.

 

Ľaváci majú lepšie priestorové zručnosti

V klasickej štúdii porovnávajúcej prvákov a ľavákov bolo zistené, že práve ľaváci majú lepšiu schopnosť zapamätania si parkovacích miest svojich vozidiel, cesty z bodu A do bodu B či celkovej orientácie v priestore. V porovnaní s pravákmi mali v tejto štúdii ľaváci menej chýb, čo sa priestorovej orientácie týka.

 

Ľaváci môžu byť viac kreatívni

Mnohí odborníci prepájajú tvorivosť s ľavorukosťou. Výskumy tiež potvrdzujú istú prepojenosť. Bolo dokázané, že ľaváci sú lepší v schopnosti vidieť veci z viacerých uhľov pohľadu, čo je charakteristika príznačná pre kreativitu. Dôležité je ale uvedomiť si, že ide o korelačné, nie kauzálne štúdie. Znamená to, že tento vzťah nie je 100- percentne potvrdený, ale je pravdepodobný. Ďalší fakt, ktorý môže do diskusie prispieť, je poznatok Chrisa McManusa, psychológa z univerzity College London, ktorý tvrdí, že mozgy ľavákov majú viac rozvinutú pravú hemisféru, o ktorej sa predpokladá, že sa viac zapája do tvorivého myslenia.

 

Ľaváci majú tendenciu uspieť vo vedúcich pozíciách

Vedúce pozície v spoločnosti väčšinou patria tým, ktorí majú dobré analytické a logické myslenie, vedia sa odprezentovať, sú jazykovo schopnejší a tvorivejší. Všetko sú to vlastne charakteristiky, ktoré definujú ľavákov, keďže všetky uvedené vlastnosti spadajú pod pravú hemisféru. Lepšie verbálne zručnosti spája s ľavákmi aj štúdia publikovaná v časopise Brain.

 

Ľaváci sa rýchlejšie dostanú zo zranenia mozgu

Ak človek trpí mozgovou porážkou alebo iným zranením či poškodením mozgu, výskum ukazuje, že u ľavákov sa mozog zotavuje rýchlejšie. Dôvodom je distribúcia kognitívnych procesov do rôznych oblastí mozgu čo znamená, že keď dôjde k poškodeniu, mozog vie naďalej fungovať a pomôcť rehabilitovať tie procesy, ktoré boli poškodené.

Zdieľať na facebooku