Ako dosiahnuť, aby s vami deti v triede spolupracovali?

  Foto: Bigstock

Večné napomínanie a tresty – podobá sa to na atmosféru vo vašej triede? V každom detskom kolektíve sa z času na čas vyskytnú problémy a chvíle, kedy treba zakročiť. Ako ale takýmto situáciám predchádzať? Ako vytvoriť z triedy skupinu, ktorá spolupracuje? Ako učiteľ si môžete osvojiť techniky, vďaka ktorým podobným situáciám možno predchádzať. 

 

V roku 1950 psychológovia Jacob Kounin a Paul Gump zistili zaujímavý vedľajší účinok napomínania a disciplíny. Študent, ktorý počas vyučovania vyrušoval a bol napomenutý učiteľom za toto správanie, so správaním prestal. Avšak ostatní študenti začali vyrušovať a to rovnakým správaním ako bolo to, za ktoré bol študent pred chvíľou napomenutý. Autori nazvali tento jav efektom vlnenia. V skratke to znamená, že snaha udržať si v triede poriadok môže mnohokrát zlyhať a spôsobiť ďalšie problémy. Kounin a Gump preto tvrdili, že namiesto toho, aby učiteľ tlačil na dieťa napomínaním a trestami, mal by mu dať presnú inštrukciu, čo od neho vyžaduje.

Píše sa už rok 2019, no napriek tomu je téma manažmentu triedy stále jednou z najviac diskutovaných v učiteľských kruhoch. Dávať žiakom tresty? Kedy a koľko? Za aké správanie si ho zaslúžia, kedy stačí len napomenutie a kedy nechať správanie bez povšimnutia odznieť? Namiesto všetkých týchto otázok je potrebné, aby učiteľ v triede zaviedol poriadok a pravidlá. Vďaka nim možno najlepšie situáciám vyrušovania a nevhodného správania v triedach predchádzať. A zároveň z triedy sa postupne stane spolupracujúca skupina, jeden kolektív, ktorý bude samotné nevhodné správanie považovať za neprípustné. Ako môžete podporiť lepšie vzťahy v triede?

 

Pozdravte študentov pri dverách

Štúdia publikovaná minulý rok priniesla zistenia, že zdravenie študentov pri dverách pomáha učiteľovi nastaviť pozitívny tón počas celého vyučovania. Zároveň sa ukázalo, že akademický výkon žiakov vzrástol o 20 percent a rušivé či nevhodné správanie kleslo o 9 percent.
 

Nadväzujte, udržiavajte a obnovujte vzťahy

Stratégiou na budovanie vzťahu so žiakmi môže byť práve zdravenie sa s nimi pri vchode, podanie si rúk alebo zakývanie na chodbe. Počas školského roku je však dôležité, aby sa vzťah učiteľ-žiak udržiaval a keď sa vyskytne problém, aby sa na vzťahu pracovalo a obnovil sa do podoby, v ktorej bol predtým. Takýmto spôsobom sa dá predchádzať nevhodnému správaniu na vyučovaní v drvivej väčšine prípadov. Zároveň platí, že čím lepší vzťah učiteľ so žiakmi má, tým menej chcú žiaci na seba zbytočne pútať pozornosť a v dôsledku toho menej vyrušujú.   
 

Používajte jasné inštrukcie a upozornenia

Jasné inštrukcie a upozornenia slúžia na to, aby sa v triede nevyrušovalo. Ak napríklad zadáte žiakom na hodine úlohu a viete, že niektorí z nich skončia skôr ako ostatní, namiesto toho, aby hneď po dokončení začali vyrušovať, pripomeňte im ešte pred skončením, čo majú robiť, keď úlohu dokončia. To znamená, že keď skončia s prácou, začnú robiť nejakú ďalšiu aktivitu, napríklad čítať knihu. Tým predídete vyrušovaniu. Upozornenia môžu mať rôznu podobu. Vizuálne pripomenutie je napríklad blikanie svetla. Pre študentov to môže signalizovať, že sa majú utíšiť. Pripomenutia môžu mať aj zvukovú podobu – zazvonenie malým zvončekom ako signál, že sa má trieda utíšiť a dávať pozor. No a mnohí učitelia tiež používajú pripomenutia ako zatlieskanie alebo zdvihnutie prstu. Pri upozorneniach je dôležité, aby všetci v triede poznali ich význam a riadili sa nimi za každých okolností.      
 

Optimalizujte sedenie v triede

Sedenie v triede je pre deti veľkou témou. Je viac ako pravdepodobné, že keď žiakov necháte sedieť podľa ich vlastného zasadacieho poriadku, sadnú si k svojim najlepším kamarátom. Tu ale hrozí riziko, že sa nedokážu sústrediť na vyučovanie. Napriek tomu dajte deťom vždy šancu dokázať vám, či s najlepším kamarátom dokážu efektívne fungovať na hodinách. Len v prípade, že to nie je možné, rozsaďte ich.

Zasadací poriadok vytvorený len podľa učiteľa vyvoláva vždy veľa otázok a nespokojnosti u detí. Vysvetlite deťom, podľa čoho ste sa rozhodovali kto, kde a s kým bude sedieť a aké pravidlá sa k tomu viažu. Ak budú deti vedieť, čo očakávať, pochopia, prečo sedia tam, kde sedia. Ak budú vidieť, že deti, ktoré rešpektujú vaše pravidlá na hodinách, môžu využívať výhody spoločného sedenia s kamarátmi, budú sa snažiť viac.

 

Vyjadrite pozitívnu spätnú väzbu a pochváľte, keď je to na mieste

Je všeobecne známe, že pochvala funguje viac ako trest. Snažte sa preto zamerať na to, čo trieda spravila dobre, v čom uspela, namiesto toho, aby ste hovorili len o negatívnych a zlých veciach. Predchádzate tak vzniku negatívnej atmosféry v triede, vzniku strachu či úzkosti z chodenia do školy a motivuje žiakov k tomu, aby boli stále v niečom dobrí. Pretože, chcú pochvalu, keďže vidia, že ich viete oceniť.
 

Buďte konzistentní v dodržiavaní pravidiel

Je to jednoduché, ale veľmi dôležité. Keď platí niečo pre jedného žiaka, musí to rovnako platiť aj pre druhého. Ak ako učiteľ chcete, aby bola vaša trieda spolupracujúcim kolektívom, je potrebné v nej nastoliť rovnosť. Ak uplatňujete nejaké pravidlá voči jednému žiakovi, musíte tak robiť bez výnimiek aj voči druhému. Deti sú na spravodlivosť veľmi citlivé a ľahko tieto pozitívne či negatívne pocity prenesú do vzťahu voči vám. 

 

Učiteľ by sa mal snažiť získať žiakov pre spoluprácu, podobne ako o tom hovoril detský psychológ Rudolf Dreikurs. Existuje viacero spôsobov, ako zabezpečiť, aby bol v triede poriadok a pravidlá a aby trieda fungovala ako spolupracujúca skupina. Každá trieda je iný dynamický celok, a to čo platí v jednej, nemusí platiť v druhej. Nevzdávajte sa, skúšajte a hľadajte, čo bude účinné v tej vašej. Keď sa z triedy stane spolupracujúci kolektív, bude chcieť byť každý jeho súčasťou. A do školy budú deti chodiť rady a s úsmevom.       

Zdieľať na facebooku