Moje dieťa škola nezaujíma. Ako ho mám motivovať?

Je mnoho detí, ktoré škola nebaví. Ako hľadať motiváciu?
Je mnoho detí, ktoré škola nebaví. Ako hľadať motiváciu? / Foto: Bigstock

Nie všetky deti sú nadšené zo školy a časom sa môže stať, že úplne stratia motiváciu pracovať. Ako si s tým poradiť?

 

„Prečo si dostal zlú známku? Nerozumel si učivu? Mohli sme ti s učením pomôcť.“ Mnoho rodičov býva zúfalých počas diskusií so svojimi deťmi, ktoré sa týkajú ich výsledkov v škole. „Mne je to jedno, mami, celá škola je mi ukradnutá!“ znie neraz odpoveď dieťaťa, s ktorou si rodičia nevedia rady. Kde sa stala chyba? Čo ako rodičia môžete urobiť inak, aby boli vaše deti motivované dosahovať dobré výsledky a učiť sa? Skúste ich správne motivovať.

 

Všetky deti majú motiváciu

Na prvý pohľad sa môže zdať, že deti, ktorým je škola ukradnutá a vyjadrujú sa o nej negatívne, nie sú motivované. Nemusí to byť ale pravda. Vo všeobecnosti platí, že každý človek je niečím motivovaný. V tomto prípade to znamená, že vaše deti sú motivované vzdorovať, bojkotovať školu. Mohli to odpozorovať od svojich spolužiakov, rovesníkov či starších žiakov v škole, ktorí sú ich vzorom. Dôležité je uvedomiť si, že aj postoj a frázy ako „Je mi to jedno.“ „Dajte mi pokoj.“ „Na tom nezáleží.“ sú vyjadrením niečoho. Deti, ktoré sú motivované vzdorovať učiteľom a rodičom, sa tiež snažia niečo dosiahnuť. Akonáhle si ako rodič uvedomíte, že vaše dieťa zaujalo postoj ľahostajnosti a odporu voči škole, môžete si byť s takmer 100-percentne istí, že do tohto postoja dáva maximum svojej energie.

 

Ako to ale v skutočnosti je? Aký majú deti postoj ku škole a záležitostiam, ktoré s ňou súvisia? To sa často ako rodič ani nedozviete, pretože deti používajú vyššie spomenuté frázy ako štít, na ochranu samého seba. „Mne je to jedno.“ Je fráza, ktorá ich zbavuje tlaku, strachu zo zlyhania redukuje tak úzkosť. Takýmto spôsobom sa teda deti snažia prekonať problémy, ktoré v škole majú. Poprípade používajú túto stratégiu na riešenie všetkých každodenných problémov. Teraz si asi hovoríte, ako ale u detí túto stratégiu zmeniť? Ako ich motivovať? Ako im pomôcť, aby mali inú životnú stratégiu na riešenie problémov? Terapeut James Lehman radí, ako situáciu zlepšiť:

 

(Tip č. 1) Zistite, či nie je problém v nedostatočných zručnostiach

Neraz sa deti javia ako nemotivované a nezažívajú úspech len preto, lebo nemajú dostatočné schopnosti, ako riešiť určité problémy alebo im chýbajú sociálne zručnosti. Nevedia, ako vychádzať s ľuďmi a problémy sa kopia. Taktiež môže byť pre nich neprekonateľnou prekážkou, že nerozumejú, čo od nich učitelia vyžadujú. To sú základné zručnosti, aby sme ako dospelí dokázali v živote uspieť. Ako rodičia môžete zistiť, v akých momentoch dieťa zlyháva a usmerniť ho, ako niektoré problémy riešiť. Ak dieťa zažije úspech, bude motivovanejšie riešiť ďalšie podobné situácie a prevziať zodpovednosť.

 

(Tip č.2) Zistite, aké stimuly a odmeny môžete u svojho dieťaťa použiť

Ako rodič poznáte svoje dieťa najlepšie. Viete, čo rado robí vo voľnom čase, keď teda nie je v škole, ktorú neznáša. Viete, s kým sa stretáva, aké aktivity spoločne s priateľmi robia, čo mu robí doma radosť, poprípade aké má obľúbené jedlo. Hrá rád počítačové hry? Chodí rád do kina? Na futbalové zápasy? Prípadne sa teší na prespávačky priateľov u vás? Použite niektorú z jeho obľúbených vecí ako motiváciu k učeniu sa, poprípade ako odmenu za snahu a dobre vykonanú prácu.

 

(Tip č.3) Privilégiá si musí zaslúžiť

Ako to chodí vo svete dospelých nemusia deti vedieť úplne, ale čím skôr ich do toho zasvätíte, tým lepšie. Vysvetlite dieťaťu, že v živote nič nie je zadarmo a nepozostáva všetko len z činností, ktoré nás bavia. O všetky výsady sa nejakým spôsobom musíme zaslúžiť. Ak chce byť na počítači dlhšie, najskôr musí mať splnené všetky domáce povinnosti, urobené domáce úlohy, pripraviť si veci na zajtra do školy či napísať s vami skúšobný diktát. Keď pochopí, že len po vykonanej práci môže robiť svoje obľúbené aktivity, aj tie neobľúbené činnosti sa naučí dokončiť rýchlo.

 

(Tip č.4) Nekričte ani sa nehádajte

Ak kričíte na svoje dieťa preto, lebo sa nepripravuje do školy, chodí do nej znechutene a má zlé známky, dávate mu len najavo, že má kontrolu nad celou situáciou. Práve to ho môže utvrdiť v jeho stratégií a pre vás môže byť ťažšie a ťažšie ju ovplyvniť. Svoju situáciu v diskusii s dieťaťom krikom, manipuláciami, hnevom či dokonca prosbami len zhoršíte. Namiesto toho zvoľte stratégiu komunikácie na úrovni rovnocenných partnerov. Opíšte dieťaťu, ako sa cítite, keď v škole neprosieva. Zároveň dbajte na jeho pocity, názory a vysvetlenia, prečo je tomu tak. Až keď sa dozviete, ako to naozaj vníma, budete vedieť správne zakročiť.

 

(Tip č. 5) Povedzte svojmu dieťaťu, že oceňujete všetko, čo robí a že ho ľúbite

Vaše dieťa sa búri proti škole a školským povinnostiam. Dobre vie, ako vám to vadí. Vie, že chcete, aby malo dobrý prospech. Preto skúste zvoliť stratégiu, že oceníte a pochválite aspoň to málo, čo robí v škole dobre, v čom sa mu darí. Dáte mu tak najavo, že sa z toho tešíte, veríte mu, že zvládne aj tie veci, proti ktorým sa búri a hlavne, že ho máte radi také, aké je. Vyjadrenie lásky je pre deti samo o sebe tým najmotivujúcejším faktorom aj v zlepšovaní akademických výsledkov.

 

(Tip č. 6) Nerobte prácu za vaše dieťa

Niektorí rodičia majú tendenciu robiť všetko za svoje deti, keď sa im nedarí. Nie je to správny prístup. Je pochopiteľné, že ako rodič chcete svojmu dieťaťu pomôcť a urobíte tak možno aj to, čo nie je správne – robíte zaňho/ňu domáce úlohy alebo mu píšete ospravedlnenky, keď sa mu nechce ísť do školy, chodíte sa zaň prihovárať u učiteľov. Viete, ako takéto správanie vplýva na vaše dieťa? Opäť má pocit, že má moc v rukách, pretože vás prinútilo robiť zaňho to, čo najviac neznáša. Takýmto spôsobom jednak strácate rešpekt u dieťaťa, ale zároveň ho neučíte zodpovednosti. Len ak dieťa prevezme zodpovednosť za svoje správanie, stane sa nezávislým. Dovoľte mu to a dajte mu na to priestor. Je samozrejmé, že mu chcete pomôcť, keď sa mu nedarí, ale najlepšie ho motivujete povzbudením a vyjadrením toho, že samo to zvládne najlepšie a najviac sa z toho naučí. Ako rodič buďte len jeho mentorom, nie pravou rukou.

 

Uvedené tipy vám môžu slúžiť ako možnosť, čo použiť pri výchove dieťaťa, ktoré sa učí pod svoje možnosti. Je to naozaj ťažká práca motivovať deti, ktoré sú negatívne nastavené voči škole a búria sa. Najdôležitejším a prvým krokom je práve uvedomenie si, že ide z ich strany o obranu. Popri motivovaní voči škole zapracujte s deťmi aj na tom, aby pochopili, že nemusia byť vždy najlepšie. Že sú dobré také, aké sú. Ak to deti pochopia, nebudú pred seba musieť stavať neviditeľné obrany vo forme odporu a tým pádom nebudú pociťovať stres či úzkosť z toho, že musia dosiahnuť nejaké konkrétne výsledky. A preto - motivujte, počúvajte a milujte.      

Čítajte viac o téme: Motivácia
Zdieľať na facebooku