Ako predchádzať stresu z domáceho vzdelávania?

  Foto: Bigstock

Vzdelávania sa presunulo za dvere domácností, podobne aj práca rodičov. Všetko je orientované na jedno a to isté miesto. Je preto úplne prirodzené, že všetci členovia domácnosti čelia problémom, ktoré predtým nemali. Prežívajú negatívne pocity ako úzkosť, stres, nervozitu či frustráciu.   

 

Čo môžete urobiť preto, aby sa vám podarilo tieto emócie lepšie zvládať?

 

Školská psychologička PhD. Rebecca Branstetter uvádza konkrétne tipy, ako zvládať náročnú situáciu domáceho vzdelávania. Najlepšie pre všetky zúčastnené strany, aby celá domácnosť fungovala v čo najväčšej harmónií. Tipy odporúča na základe vlastnej praxe s rodičmi a študentmi. Zaujímavý pohľad na túto tému ponúka tiež organizácia MHA (Mental Health America), ktorá prináša taktiež podnetné tipy pre rodičov, ako zvládať situáciu domáceho vzdelávania. 

 

 1. Znížte nároky a štandardy.- Odborníčka tvrdí, že v aktuálnej pandemickej situácií je takmer nemožné skĺbiť všetky role, ktoré rodičia majú. Nemôžete byť na 100% zároveň rodičom, učiteľom, zamestnancom či manželom/manželkou. Ono to možno ide, ale vie to byť naozaj vyčerpávajúce a miestami frustrujúce. Hlavne vtedy, ak to nespĺňa naše vytýčené štandardy. Práve preto psychologička Branstetter hovorí o tom, aby ľudia poľavili so svojich štandardov a uvedomili si, že práve prijatie situácie takej, aká je, môže byť pre nich oslobodzujúcim. Jej tvrdenia sú podložené aj výskumne. Výskumy tvrdia, že vďačnosť a prijatie sú najlepšími spôsobmi, ako prežívať pohodu. 
   
 2. Nebojte sa požiadať o pomoc. - V tej situácií, v akej sa momentálne nachádza, sa nachádza väčšina domácností, nielen vo vašom okolí, ale aj v rámci sveta. Je na mieste, ak máte pocity, že to nezvládate, opýtať sa na pomoc. Či už zo strany rodinných príbuzných, alebo zo strany učiteľov. 
   
 3. Naplánujte si deň, no snažte sa v tom byť čo najviac flexibilný. - Rutina vie naozaj pomôcť. Mať naplánované a zorganizované, čo sa bude v daný deň diať pomôže nielen deťom vo vzdelávaní a následne iných aktivitách, ale aj vám popri práci a dohliadaní na ich výučbu. Zároveň však platí a ide to ruka v ruke, uvedomiť si že pri rutine treba byť do veľmi veľkej miery flexibilný. Ak ste si aj niečo naplánovali, necítťe sa zle, že plán sa posunul/zmenil Koniec koniec v živote sa jednoducho dejú veci, na ktoré nemáme vždy dosah.   
   
 4. Zapojte empatiu a porozumenie. - Výskum ukazuje, že empatia dokáže upokojiť nervový systém a opätovne do procesu zapojiť racionálne myslenie. To znamená, že ak deti prežívajú negatívne pocity ako strach či stres, skúste sa nezameriavať tak na samostatný akademický výkon, ale skôr na ich prežívanie. Tým pádom budú pokojnejšie a zároveň as im zlepší koncentrácia na učenie. Pri domácom vzdelávaní si tiež treba uvedomiť, že teoretické poznatky majú primárne od učiteľov. Ako rodič by ste sa mali skôr zamerať na to, ako situáciu čo najlepšie zvládnuť po sociálnej a emocionálnej stránke. Zamerajte sa preto na porozumenie dieťaťa a na to, ako mu môžete aktuálnu situáciu pomôcť lepšie zvládnuť. 
   
 5. Majte po ruke triky, ktoré pomáhajú na upokojenie. - MHA odporúča, že ak chcete deťom čo najviac pomôcť, mali by ste začať práve emocionálnym upokojením. Snažte as zamerať na prítomný okamih, doprajte možno deťom trošku odpočinku od učenia prípadne po skončení vyučovania a vašej práce si vymyslite aktivity, ktoré vám robia radosť a zabudnete tak spoločne na stres a negatívne emócie. 
   
 6. Zmeňte prístup k vzdelávaniu. - Nie ste učiteľom, ste rodičom. To znamená že stratégie, ktoré v škole používajú učitelia, nemáte odkiaľ vedieť. Máme na mysli situácie, keď vaše dieťa prejavuje nechuť k učivu, nebaví ho to, nevie sa sústrediť a podobne. V tom prípade odborníci uvádzajú napríklad nasledovné tipy, ktoré môžete použiť aj doma. Ak deti nebaví konkrétna vyučovacia hodina, skúste im učivo po jej skončení povedať štýlom, ktorý je pre nich prijateľný. Ak majú radi audioknihy, skúste im preberané učivo nájsť v rámci audiokníh, nech si to môže v kľude počúvať. Ak počujete z vedľajšej izby, že sa učia o rastlinách, vezmite ich po škole na prechádzku a spoločne si ukazujte na rastliny vo vašom okolí. Deti budú tak motivované viac, budú robiť niečo iné, ako len sedieť za počítačom a v tichosti počúvať.

 

To, že prežívate stres zo všetkých povinností, ktoré sú aktuálne na vašich pleciach je naoja prirodzené. Netlačte na seba, neobviňujte sa za to. Snažte sa skôr prísť na spôsoboy, ktoré by vám mohli pomôcť zlepšiť to, ako sa cítite vy a členovia vašej domácnosti. 

 


Zdroj:
greatergood.berkeley.edu
mhanational.org

Zdieľať na facebooku