Za čítaním dieťaťu na dobrú noc je toho omnoho viac ako len dobrá kniha či príbeh

Pravidelné čítanie deťom  má viacero benefitov.
Pravidelné čítanie deťom má viacero benefitov. / Foto: Bigstock

Čítanie deťom má mnoho benefitov. Ako deti obohacuje a v čom im môže spoločné čítanie v budúcnosti pomôcť?

 

Každý rodič to dobre pozná. Keď zavelí deťom, aby šli spať, skúšajú sa vykrúcať, prehovárajú ich, aby mohli zostať o niečo dlhšie pozerať televízor, tvrdia, že ešte nie sú unavené a nebudú ani ráno, aj keď pôjdu spať neskôr. Tento scenár je typický v mnohých domácnostiach. Na deti ale platí jeden trik a tým je spoločné čítanie knižky pred spaním. Deti majú tieto blízke chvíľky s rodičmi rady a je to jedna z motivácií, prečo si pôjdu ľahnúť načas.

 

Únik do rozprávkového sveta a mnoho iného

Deti sa rady hrajú. Hra je pre dieťa tou najprirodzenejšou formou komunikácie so svetom, s rovesníkmi či dokonca aj s vlastnými rodičmi. Podobné charakteristiky pripisujú detskí psychológia a učitelia aj čítaniu kníh. Možno to nemusí byť zjavné na prvý pohľad, avšak čítanie rozprávok a príbehov je pre deti taktiež formou hry. Táto aktivita predstavuje rôzne spôsoby, akým dieťa spoznáva svet, svoje okolie, učí sa vyjadrovať svoje pocity a chápať pocity druhých. A to všetko na základe rozprávkových príbehov, kde vystupujú postavy s určitými charakteristikami riešiace problémy, ktoré sa dajú, koniec koncov, porovnať aj s problémami sveta dospelých a každodenného života.

Ešte efektívnejšie je, ak knižku číta svojmu dieťaťu rodič. Najčastejšie si na čítanie väčšina rodičov nájde čas práve pred spaním. Pri čítaní knižky dieťaťu rodičom sú prítomné dva atribúty, ktoré sú pre výchovu a vzdelávanie dieťaťa dôležité. Sú nimi čas strávený s rodičom a samotné aspekty, ktoré vyplývajú z čítania. Prvým z aspektov, ktorý je súčasťou čítania kníh deťom, je možný únik do sveta fantázie. Hovorí sa, že čítanie je najľahším spôsobom, ako uniknúť z reality, zo sveta každodenných povinností na miesta, ktoré sú rozprávkové a čarovné. Práve tento únik do sveta fantázie, mimo bežných starostí, môže umožniť dieťaťu viesť s rodičom diskusie na rôzne témy, ktoré by ho možno sa normálnych okolností ani len nenapadli. Týmto spôsobom sú rodičia schopní vidieť ľahšie perspektívu a pohľad na svet očami ich detí. Vedia ale deťom priniesť aj niečo z vlastnej perspektívy, čím im rozšíria ich detské obzory. Ďalšou z výhod čítania rozprávok na dobrú noc je, že sa môžu počas toho objaviť témy, ktoré by sa rodič inak nemusel dozvedieť. Sú to rôzne tajomstvá dieťaťa, jeho túžby, priania či najtajnejšie sny. Deti o týchto veciach nezvyknú hovoriť len tak hocikedy. A práve táto intímna chvíľka, kedy je dôraz kladený len na čítanie knižky, na kontakt s rodičom, je na to úplne ideálna.

 

Ako môžu rodičia malé deti do čítania viac zapojiť?

Pýtajte sa otázky

Keď rodičia čítajú svojim deťom príbehy na dobrú noc, dáva im to možnosť nazerať do vnútorného sveta detí. Spôsobom, akým doň môžu nazrieť je práve pýtanie sa rôznych otázok. Pomocou otvorených otázok vie rodič zistiť, ako dieťa myslí, ako sa rozhoduje a pod. Napríklad, keď sa v príbehu spomína pojem najlepší kamaráti a toto priateľstvo medzi dvoma hrdinami príbehu je opísané nejakým spôsobom, môžete sa vášho dieťaťa opýtať na jej/jeho najlepšiu kamarátku/kamaráta a aké je ich priateľstvo.

 

Poukazujte na nové slová a frázy, ktoré sa u vás doma nepoužívajú tak často

Keď sa pri čítaní všimnete, že sa v texte nachádzajú slová, ktoré vaše dieťa nemusí poznať, prirodzene mu ich vysvetlite. Dieťa sa týmto spôsobom učí, rozširuje si svoju slovnú zásobu a postupne sa nové slová, ktoré pozná len z knižiek a príbehov, stanú súčasťou jeho slovníka.

 

Pýtajte sa na detaily na ilustráciách

Keď dôjde k tomu, že knižka, ktorú si dieťa vyberie ako tú, ktorú mu máte pred spaním prečítať, je jednou z jeho obľúbených a pozná ju takmer naspamäť, skúste sa zamerať na ilustrácie a obrázky. Môže dieťaťu klásť otázky, čo vidí na obrázku, ako sa postavy na obrázku asi cítia, aké sú ich úlohy v príbehu. Pýtajte sa ale aj na detaily obrázkov, ktoré nie sú na prvý pohľad zjavné. A v neposlednom rade, pýtajte sa tak, aby dieťa mohlo prvýkrát v praxi použiť nové slová, ktoré sa vďaka čítaniu rozprávky naučilo.

 

Neodmietajte čítať tie isté rozprávky

A v neposlednom rade platí, že opakované čítanie tej istej knihy vašim deťom nemusí znamenať hneď to, že ste málo kreatívny. Deti jednoducho majú svoje obľúbené knihy a chcú, aby pred spaním počuli práve svoj obľúbený príbeh. Čítanie tých istých kníh má pre deti okrem iného aj vzdelávací charakter. Opakovaným čítaním toho istého príbehu pripravujete svoje deti na akademické úspechy a absolvovanie testov a písomiek. Základom je porozumenie slovnej zásobe. Ak slovná zásoba dieťa obsahuje dostatok slov a fráz a vďaka tomu dieťa dokáže porozumieť textom, je to základ ich budúceho akademického úspechu. Testy a skúšky sú založené práve na porozumení textu a čítaní s porozumením. Čím skôr sa to dieťa naučí, tým to bude mať v škole jednoduchšie.

 

Keď sa bude blížiť čas večera a budete posielať svoje deti spať, vyberte sa do spálne s nimi. Vezmite si z poličky knihu, ktorú majú rady alebo naopak, nepoznajú vôbec a čítajte im. A pamätajte, že pre ne pritom robíte viac, ako len čítate obyčajný príbeh.

Čítajte viac o téme: Čítame s deťmi
Zdieľať na facebooku