Dieťa potrebuje vyrastať v súlade so sebou samým

  

Žiť v kontakte so svojou vnútornou podstatou a samým sebou znamená žiť v súlade so svojimi pocitmi, potrebami, myšlienkami a schopnosťami.

Ak žije človek v kontakte so sebou, vníma seba, vníma druhých. Je empatický. Ak žije človek v súlade so sebou, je otvorený k sebe a otvorený k ostatným. Je asertívny. Ak žije človek v súlade so sebou, je vyrovnaný a šíri vyrovnanosť.

Naučiť dieťa žiť v súlade so sebou, znamená naučiť ho žiť v súlade so svojimi pocitmi, potrebami, myšlienkami a schopnosťami.

  

1) Ako a prečo naučiť deti žiť v súlade s pocitmi

Keď dieťa zažíva a vyjadruje nepríjemné pocity a emócie, niekedy zneistieme a máme chuť ho stopnúť. Dieťa sa však musí zbaviť napätia, ktoré mu spôsobujú nepríjemné pocity.  Dospelý človek sa dokáže zbaviť nepríjemnej emócie tým, že vyjadrí pocity a postupne sa mu uľavuje. Dieťaťu musíme pomôcť pomocou toho, že vnímame, čo asi prežíva a pomáhame mu pocity pomenúvať: „Stalo sa ti....., ty sa zrejme cítiš sklamane, nahnevane, odstrčene, vystrašene... .“  Pri pomenúvaní pocitov dieťaťu pomáhame:

-byť v kontakte s tým, čo cíti,

-vyznať sa v sebe, pomenúvaním poznáva, čo sa  v ňom deje a učí sa podľa toho vo svojom živote  orientovať,

-dieťa sa učí vytvárať asertívne ja- výroky, počuje „sklamalo ťa“, pre seba pochopí „som sklamaný/á“,

-nepríjemné pocity sa učí vyjadrovať a nie zadržiavať.

Ak dieťaťu nedovolíme vyjadrovať pocity, napätie ostáva v ňom. Neskôr sa začne prejavovať prostredníctvom  problematického správania, alebo sa dieťa naučí ignorovať svoje pocity a prekryť ich rôznymi závislosťami (útočnosť, neakčnosť, podriadenosť, vyhýbanie sa zodpovednosti, sebadeštrukcia).   Ak dieťa prejavuje nepríjemné pocity, nevie sa vyjadrovať a pre nás by to mala byť informácia, čo dieťa prežíva a konať v súlade s touto informáciou. Dieťa napríklad ubližuje mladšiemu súrodencovi. Pre nás by to mala byť informácia, že prežíva žiarlivosť a potrebuje byť uistené naším správaním o našej láske.

 

 

2) Ako a prečo naučiť žiť dieťa v súlade so svojimi potrebami

Naučiť žiť dieťa v súlade so svojimi potrebami znamená napĺňať ich. Myslím tým najmä potrebu po našej láske, pozornosti a blízkosti. Dieťa je ako malá rastlinka, ktorá keď sa opiera o nejakú oporu v podobe palice, zosilnie. Dieťa potrebuje zosilnieť tým, že sa môže oprieť o dospelého. Napríklad šesťročné dieťa, ktoré príde s tým, že chce v noci spať s rodičom. Sme zvyknutí premýšľať, či je to vhodné a čo by napísali k tomu odborníci. Každé dieťa je však jedinečné a každá situácia je tiež iná. Možno to dieťa v ten deň prežilo niečo nepríjemné alebo je vystrašené a potrebuje cítiť našu blízkosť. Potrebuje mať naplnenú potrebu, aby sa cítilo istejšie a aby raz povedalo, že už zvláda určité veci samo. Prečo som tu spomenula to, že sa obraciame von k druhým alebo k odborníkom. Potrebujeme sa učiť v súčasnosti vnímaniu iných, aby sme boli citlivejší. Dieťa, ktoré nie je v kontakte so svojimi potrebami, je v dospelosti viac závislé od napĺňania svojich potrieb ostatnými, preto je v dospelosti závislejšie a naučené využívať a zneužívať starostlivosť ostatných. Stane sa nesamostatným. Ak je vnímavé k svojím potrebám, pretože rodičia a učitelia mu ich napĺňali, neskôr je mu prirodzené, ak si ich napĺňa samo a je samostatnejšie.

 

 

3) Ako a prečo naučiť žiť dieťa v súlade so svojimi myšlienkami

Dieťa potrebuje vyjadriť otvorene aj svoje názory, aby cítilo, že je hodnotné a pre nás dôležité. Učí sa argumentovať. Nestopujme dieťa, aj keď sa nás jeho názor dotkne, ale pýtajme sa, prečo si myslí to, čo si myslí.  Kritické názory sú tiež dôležité, pretože svet sa mení len vďaka tomu, že sa spochybňuje to staré. Ak budeme stopovať jeho otvorené názory, viac sa zameria v budúcnosti na neotvorené jednanie v podobe rozprávania o iných osobách bez ich účasti (ohovárania), odsudzovania, manipulatívneho správania.

 

 

4) Ako a prečo naučiť žiť dieťa v súlade so svojimi schopnosťami

Dieťa potrebuje cítiť, že je v niečom schopné a šikovné. Najlepšie veci prichádzajú z vnútornej motivácie a nie z tlaku zvonku. Ak pomôžeme dieťaťu objaviť jeho schopnosť a vyjadrovať ju, učíme ho, že je hodnotné, dôležité a že má svoje miesto v spoločnosti. Ak nachádza svoje miesto, cíti sa vyrovnane kvôli tomu, že vie, kam vo svojom živote patrí. Je dôležité vedieť, kto som, kam patrím a čo potrebujem.

 

 

Naučiť žiť dieťa v súlade so svojou vnútornou podstatou prostredníctvom pocitov, potrieb, myšlienok a schopnosti znamená vytvoriť silnú, vyrovnanú a otvorenú osobnosť. Ak sa zaujímame o to, čo dieťa cíti a pomáhame mu pocity pomenúvať, ak sa zaujímame o potreby dieťaťa a napĺňame mu ich, ak pomáhame dieťaťu hľadať a vyjadrovať svoje myšlienky a schopnosti, cíti sa vo svete dospelých bezpečne a nemôže z neho vyrásť osobnosť, ktorá vďaka nedôvere v svet koná deštruktívnym spôsobom pre seba aj vo vzťahoch. 

 


Foto: Devbiantart by Timeless images

 

Zdieľať na facebooku