Aktivity rozvíjajúce správny úchop u dieťaťa v predškolskom veku

Shutterstock
Dynamický trojprstový úchop / Shutterstock

V čase,kedy dieťa začína kresliť, rozvíja sa aj jeho držanie ceruzky. Úchop pera ale nie je izolovaná aktivita. Súvisí aj s hrubou motorikou, celkovým nastavením tela. Čo máme pozorovať a aké vhodné aktivity môžeme ponúkať dieťaťu?

 

Všimnime si pri kreslení, odkiaľ vychádza pohyb dieťaťa. Pozorujme dieťa. Pri  prvých pokusoch s kreslením pohyb vychádza z ramena. Neskôr z lakťa. Zápästie by nemalo byť pri kreslení vykrivené. Pohyb má vychádzať z prstov, ktorými dieťa pri držaní ceruzky má vedieť voľne hýbať. Lakeť by mal byť položený na stole. Môžeme  si všimnúť, či má dieťa nohy voľne hompáľajúce sa vo vzduchu, alebo  položené na zemi. Podložiť mu ich môžeme aj stupienkom. Podľa špeciálnej pedagogičky Lindy Dobson zo súkromnej poradne Poruchy učenia, pokiaľ dieťa nemá uvoľnené rameno, či pohyb vychádza z lakťa, nemá zmysel naprávať priamo úchop. Treba ponúkať iné preventívne aktivity.

 

Podľa špeciálnej pedagogičky Soni Pekarovičovej z CentrumDys sa úchop prirodzene vyvíja manipuláciou s predmetmi.

 

Posilňovanie ramena

Vo veku 1 - 3 roky si dieťa potrebuje precvičiť rameno. Na kreslenie je dobré mu ponúkať veľké plochy. Papier môžete nalepiť na stenu, či dať na zem. Prípadne ponúknuť veľkú stenu a kreslenie kriedou. Umožniť mu aktivity, pri ktorých robí veľké pohyby rukou. Papier rozložený na zemi, či nalepený na stene. Z aktivít praktického života mu môžeme ponúknuť umývanie okna handričkou, či umývanie stola hubkou.

 

Kreslenie po veľkých plochách. Zdroj: theimaginationtree.com

 

Posilňovanie zápästia

Úchop dieťaťa a celkové postavenie ruky si môžeme všímať aj pri rôznych sebaobslužných činnostiach v kuchyni. Ako si dieťa naberá polievku naberačkou? Ako drží lyžicu? Kuchynské aktivity bývajú medzi deťmi veľmi obľúbené a sú jedným zo spôsobov, ako si dieťa hravou formou pripraví ruku na neskoršie písanie. Zápästie dieťa zapája a uvolňuje napríklad aj pri prelievaní tekutín.

 

Pri prelievaní si dieťa trénuje pohyb zápästia. Zdroj: howwemontessori.com

 

Posilňovanie prstov

Prsty dieťaťa majú byť uvoľnené a má nimi vedieť pohybovať nezávisle. Každým prstom samostatne. Jednoduchý cvik, ktorý môžeme s dieťaťom robiť, je “kamarát palec”. Palec sa chce kamarátiť s každým prstom. A tak palec spojíme samostatne s malíčkom, potom s prstenníkom, prostredníkom, a tak ďalej.

 

Podobný cvik, ktorý môžeme skúšať, je “dážď”. Prstami ťukáme do stola alebo iného povrchu. Najprv ťukne každý prst samostatne, potom len ukazovák, spojený ukazovák s prostredníkom, potom tri spojené písacie prsty.

 

Aktivity, ktoré môžeme dieťaťu ponúknuť na precvičenie si prstov:

Navliekanie korálikov, práca s pinzetou, pipetou, vkladanie malých predmetov do fľaše, mozaika s hríbikmi, navliekanie spiniek na papier, oddeliť spojené kocky lega, či trhanie papiera. Z aktivít praktického života si dieťa prsty precvičuje pri šúpaní mandarínok, oddeľovaní hrozien od stopiek, oddeľovaní ríbezlí, pripínaní štipcov, strúhaní ceruzky.

 

 

Triky na správne držanie ceruzky

Dieťatu do veku 5 rokov určite netreba cielene napravovať úchop. Stačí ho sledovať a ponúkať vhodné, vyššie spomenuté preventívne aktivity. Neskôr, v predškolskom veku, sú rôzne triky, ktorými môžeme dieťaťu pomôcť so správnym úchopom.  Vo veku 5 - 6 rokov si už dieťa uvedomuje, že bude čoskoro chodiť do školy a učiť sa písať. Kým doteraz sme sa úchop dieťa snažili stimulovať pre neho nevedomky, v predškolskom veku je vhodné ho už stimulovať aj vedome. Môžeme sa teda s ním o tom porozprávať. Aké je dôležité správne držanie ceruzky. A ponúknuť mu môžeme pár trikov.

 

Krátke ceruzky

Kým pri písacej ploche (papieri) platí čím väčšia, tým lepšia, písacích potrebách je to naopak. Čím menšia ceruzka, tým lepší úchop.  Úplne najprirodzenejšia metóda, ako dieťa motivovať k správnemu písaniu, je ponúknuť mu krátke voskovky, či ceruzky. Tým, že sú krátke, dieťa si ich musí chytiť medzi prsty. Sú vhodné ako prevencia proti dlaňovému úchopu. Neskôr môžeme ponúknuť trojhranné ceruzky.

 

Gumička okolo zápästia a prstov

Navlečme dieťaťu na ruku gumičku a zatočme ju okolo ceruzky, ktorú dieťa drží v prstoch. Gumička fixuje dieťaťu správne držanie ceruzky.

 

Gumička fixuje ceruzku. Zdroj: hiphomeschoolmom.com

 

Držanie niečoho v dlani

Pomôcka, ako dieťaťu pomôcť nezapájať pri písaní malíček a prstenník. Môžete použiť detskú obľúbenú figúrku, alebo miniatúru zvieratka. Použiť sa dá aj vreckovka, alebo pom-pom, dieťa bude ale radšej držať niečo, čo má rado. Dieťa spomínanú vec drží v dlani pomocou malíčka a prstenníka.

 

Plastelína na ceruzke

Navrhnime dieťaťu, aby okolo ceruzky obmotalo plastelínu. Následne dieťa drží ceruzku rovno nad obmotanou plastelínou. Tento trik môžeme použiť, ak dieťa drží ceruzku veľmi blízko hrotu, prípadne ďaleko od hrotu ceruzky.

 

Trik s ponožkou

Tu môžeme zapojiť humor. Deti majú rady zábavné veci. Spýtame sa dieťaťa: A skúsila si už, ako sa píše, keď máš na ruke ponožku? Môžeme najprv strčiť ruku do celej ponožky. “Aha, to nejde, potrebujeme prsty”, Tak skúsme si do ponožky vystrihnúť diery (dieťaťu je jasné, že ide o starú ponožku, ku ktorej napr, nemáme pár, nerobíme to s hocijakými ponožkami, ktoré stále nosíme)”. Následne vystrihneme otvory pre písacie prsty a skúšame písať s ponožkou. Prsty, ktoré nepotrebujeme, ostávajú prirodzene schované v ponožke.

 

 

 

Obrázok nakreslený na ruke

Tento trik by som použila nie ako prevenciu dlaňového úchopu, ale keď dieťa pri úchope zapája 4 prsty. Na dlaň , pod malíček a prstenník dieťaťu nakreslíme malý obrázok. Podľa toho, čo má rado. Mačičku, dievčatko, atď. Dôležité je, že mačička chce byť stále schovaná. Dieťa tak tromi písacími prstami drží ceruzku a maláčkom a prstenníkom schovávava obrázok.

 

Obrázok nakreslený na ruke schováme pod dva prsty. Zdroj: thetoolbox.com

 

Naučiť dieťa správny úchop vhodnými aktivitami je lepšie ako si zafixovať úchop nesprávny a ten neskôr musieť naprávať. Aj naprávanie úchopu ale môžeme spraviť pre dieťa zábavnou formou.

Zdieľať na facebooku