Záškoláctvo: Aké sú jeho dôvody a ako ho zvládnuť?

Foto: Bigstock
Aj školopovinné deti môžu z rôznych dôvodov svojvoľne prestať chodiť do školy. Čo ich k tomu vedie a ako môžu reagovať rodičia? / Foto: Bigstock

Aj školopovinné deti môžu z rôznych dôvodov svojvoľne prestať chodiť do školy. Čo ich k tomu vedie a ako môžu reagovať rodičia?

 

Záškoláctvo je vážny problém v mnohých krajinách. Všetky krajiny majú zákony, ktoré upravujú povinnú školskú dochádzku a nedodržanie má za následok sankcie pre rodičov alebo opatrovníkov záškoláka. Väčšina krajín vyžaduje, aby žiaci navštevovali školu aspoň do veku 16 rokov. Tí, ktorí školu nenavštevujú pravidelne, často robia prvý krok k celoživotným problémom. Väčšina odborníkov sa domnieva, že záškoláctvo je silným prediktorom zapojenia sa do zločinu či násilia. 

 

Kedy hovoríme o záškoláctve?

Záškoláctvo je, keď školopovinné dieťa alebo dospievajúci často vynecháva školu bez adekvátneho ospravedlnenia. Ráno to môže vyzerať, že dieťa ide do školy. Odíde a vráti sa domov vo zvyčajnom čase a niekedy môže ísť aj do školy, avšak len na niektoré hodiny. Vymešká len konkrétne hodiny alebo dokonca celé dni v škole. Môže tráviť čas na miestach, ako sú obchody, parky alebo doma u priateľov. K záškoláctvu môže prispieť viacero faktorov v domácom alebo osobnom živote dieťaťa. Vynechávanie školy môže častokrát signalizovať aj „volanie o pomoc“, že dieťa má problémy. Záškoláctvo je považované aj za jeden z mnohých príznakov poruchy opozičného vzdoru alebo za závažnejšiu diagnózu poruchy správania, najmä ak sa záškoláctvo začína pred dosiahnutím veku 13 rokov.

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa žiak stáva záškolákom:

 • nezáujem o vzdelanie a odcudzenie sa od školy,
 • výkonovo neprospieva, zaostáva v škole,
 • negatívne skúsenosti zo školy – napríklad šikanovanie , problémy s rovesníkmi alebo problémy s učením, domácimi úlohami, 
 • ľahostajný prístup rodičov,
 • nedostatok podpory rodičov pri vzdelávaní,
 • zneužívanie drog a alkoholu,
 • problémy v domácom prostredí.

 

Záškoláctvo je silným a spoľahlivým prediktorom delikventného správania. Je vstupnou bránou k závažnej násilnej a nenásilnej trestnej činnosti. Dieťa, ktoré je sa častejšie zapája do nežiaduceho a antisociálneho správania, ako je členstvo v gangoch, užívanie marihuany, alkoholu, inhalačných a tvrdých drog, vysoko rizikové sexuálne správanie, fajčenie cigariet, samovražedné správanie, krádeže či vandalizmus.

 

Čo môžu urobiť rodičia?

 1. Urobte zo školy prioritu. Dieťa by nemalo chýbať v škole, aby pomohol napríklad postrážiť mladšieho súrodenca, alebo aby išlo s vami na dovolenku. Umožnenie dieťaťu vymeškať školu z iných dôvodov, ako je choroba alebo núdzová situácia v rodine, môže vysielať správu, že škola nie je až tak dôležitá.
   
 2. Opýtajte sa svojho dieťaťa na názor na záškoláctvo. Rozprávajte sa s ním a aktívne počúvajte.
   
 3. Opýtajte sa ho, ako mu môžete pomôcť. Zamyslite sa nad tým, akým situáciám môže čeliť a porozprávajte sa o spôsoboch, ako tieto situácie zvládnuť skôr, ako nastanú.
   
 4. Pokiaľ nevyužívate aplikáciu Edupage, požiadajte školu, aby vám v prípade neprítomnosti vášho dieťaťa oznámila, či je neprítomnosť ospravedlnená alebo neospravedlnená, aby ste sa uistili, že nebude falšovať váš podpis.
   
 5. Dodržiavajte svoju rutinu, denný režim. Dodržiavajte pravidelný rozvrh domácich úloh, spánku a vstávania.
   
 6. Preskúmajte, či nemá problém v škole (šikanovanie, problémy s rovesníkmi...).
   
 7. Spolupracujte so svojím dieťaťom na pravidlách chodenia do školy. V závislosti od veku vášho dieťaťa to môže byť tiež dobrá príležitosť na vyjednávanie. Ak má dieťa nejaké slovo pri vytváraní pravidiel a dôsledkov, je pravdepodobnejšie, že sa ich bude držať.
   
 8. Spoznajte priateľov a spolužiakov dieťaťa. Môžete to urobiť tak, že im dáte priestor doma, aby sa spoločne zabávali, alebo po spoločných výletoch odveziete jeho priateľov domov.
   
 9. Budujte sebavedomie dieťaťa. Ak je dieťa sebavedomejšie, bude lepšie odolávať negatívnemu vplyvu rovesníkov. Môžete ho chváliť za to, že odoláva negatívnym vplyvom, povzbudzovať ho, aby skúšalo nové veci, pomáhať mu precvičovať si sociálne zručnosti a byť vzorom pre sebadôveru.
   
 10. Spolupracujte so školou. Rodičia to sami nezvládnu. Porozprávajte sa s triednym učiteľom o problémoch. Požiadajte ho o plán, ktorý pomôže dieťaťu nahradiť zameškané hodiny. Je dôležité, aby rodičia a škola spolupracovali na pomoci dieťaťu.

 


Riešenie záškoláctva nie je zábavou pre rodiča, učiteľa či riaditeľa školy, ale je nevyhnutnou súčasťou moderného vzdelávania. Nekontrolované vynechávanie školy má často za následok právne problémy pre dieťa, ale môže postihnúť aj rodičov. Práve preto sa snažte vyhnúť týmto zbytočným a nepríjemným situáciám oboznámením sa s problematikou, oboznámením sa so svojím dieťaťom a oboznámením sa s jeho školou, aby ste mohli efektívnejšie bojovať s s týmto problémom.

Zdieľať na facebooku