Biblioterapia – liečivá sila slov

Biblioterapia je terapeutický prístup, ktorý využíva knihy.
Biblioterapia je terapeutický prístup, ktorý využíva knihy. / Foto: Pexels

Ak ste vášnivým čitateľom kníh a máte pocit, že potrebujete pomoc pri riešení problémov duševného zdravia, potom by ste mali preskúmať biblioterapiu. Rozprávanie príbehov, kreatívne písanie a čítanie sú už dlho uznávané pre svoj terapeutický potenciál. 

 

Použitie literatúry ako liečebnej metódy siaha do starovekého Grécka, keď boli grécke knižnice považované za posvätné miesta s liečivými schopnosťami. Počas I. a II. Svetovej vojny slúžila biblioterapia na pomoc vracajúcim sa vojakom pri riešení fyzických aj emocionálnych problémov. Biblioterapiu dnes používajú pedagógovia, pomáhajúci odborníci, knihovníci a dokonca aj rodičia. Jeho univerzálnosť a prispôsobivosť z neho robí vynikajúci doplnok k sebazdokonaľovaniu všetkého druhu. 

 

Čo je biblioterapia?

Biblioterapia je terapeutický prístup využívajúci knihy a iné formy literatúry, spravidla spolu s tradičnejšími terapeutickými spôsobmi, na podporu duševného zdravia. Hlavným cieľom by malo byť dokázať zahĺbiť sa do problému a snažiť sa mu porozumieť. Zmeniť uhol pohľadu a nachádzať naň odpoveď, a tým zlepšovať aktuálnu životnú situáciu človeka. Napriek tomu, že knihy odporúčané terapeutmi môžu zahŕňať akýkoľvek žáner alebo tému -od filozofie cez spomienky až po svojpomoc - biblioterapeuti zvyčajne používajú beletriu. Predpokladá sa, že čítanie konkrétnych literatúr a rozprávanie sa o nich s terapeutom (alebo v prostredí skupinovej terapie) pomôže ľuďom porozumieť iným perspektívam, ako sú tie ich, porozumieť ťažkej minulosti alebo rozrušujúcim symptómom alebo zažiť pocity nádeje, spokojnosti, a empatie. Čítanie tiež zvyšuje sebavedomie, sebauvedomenie a pocity vlastnej účinnosti. Biblioterapia sa používa  pri liečení úzkostí, depresie alebo iných porúch nálad; pri riešení tráum alebo závislostí, či pri problémoch súvisiacich so vzťahmi.  Biblioterapiu je možné cvičiť buď na individuálnych alebo skupinových terapeutických sedeniach, alebo úplne bez vedenia terapeuta. Keď sa biblioterapia vykonáva s terapeutom, len zriedka sa používa ako primárny alebo jediný spôsob liečby, skôr sa zvykne používať v spojení s inými prístupmi, ako je napríklad kognitívno-behaviorálna terapia alebo psychodynamická terapia.

 

Typy biblioterapie

Klinická – ide o psychoterapeutické sedenie v nemocniciach, prípadne súkromných ambulanciách s pacientmi, ktorí majú emocionálne poruchy alebo poruchy správania. Hlavným terapeutickým prostriedkom je sebapoznávacia literatúra, ktorá vyvoláva medzi inými pocity hľadania sa a očistenia. Môže ju vykonávať iba vyškolený psychoterapeut. 


Inštitucionálna – má skôr didaktický charakter a orientuje sa na aktuálny zdravotný stav. Zameriava sa predovšetkým na pacientov, ktorí sú hospitalizovaní. V nemocniciach je zriaďovaná aj knižnica, kde sa im odporučia knihy, ktoré im pomôžu zlepšiť ich náladu a zabudnúť na svoje ťažkosti. 


Vývojová – je zameraná na skupiny alebo individuálnych klientov. Je určená pre ľudí, ktorí nemajú zdravotné problémy. Dané texty majú podporiť proces ich psychologického vývinu a poskytnúť psychickú rovnováhu. 

Okrem spomenutých sa rozdeľuje aj z formálneho hľadiska rozdeľuje do troch kategórií. Prvou je receptívna (čítanie a počúvanie). Perceptívna, ktorá zahŕňa čítanie a prácu s textom v spolupráci s terapeutom. Pri expresívnej ide hlavne o tvorbu (dokončovanie a písanie príbehov, písanie básní a podobne).

 

Výhody biblioterapie

Výhody čítania sú vo všeobecnosti dobre známe. A v mnohých ohľadoch sa prekrývajú s výhodami biblioterapie. Izolácia a samota sú bežnými vinníkmi, keď sa necítime dobre, a literatúra nám môže pomôcť tieto pocity otriasť. 

 • Čítanie znižuje hladinu stresu.
 • Biblioterapia je účinná pri liečbe depresie.
 • Vďaka čítaniu o niekom, kto má skúsenosti alebo pocity podobné našim vlastným, sa cítime menej osamelí. 
 • Aj keď nám skutočný život nie vždy poskytuje dobré vzory a mentorov, literatúra áno. 
 • Čítanie môže zmierniť úzkosť a mať upokojujúci účinok.
 • Knihy nám môžu pomôcť dostať sa z hlavy a pozrieť sa na naše problémy z inej perspektívy.  
 • Biblioterapia a knihy majú  pozitívne účinky v každom veku. 
 • Knihy nám môžu poskytnúť slová a jazyk na opis a vyjadrenie našich pocitov.
 • Čítanie rozvíja našu empatiu a schopnosť porozumieť skúsenostiam iných ľudí, čo nám dáva nové pohľady na náš vlastný život. 
 • Uvedomenie si, že naše skúsenosti nie sú jedinečné, nám môže pomôcť cítiť sa normálnejšie a zdravšie.
 • Čítanie životných príbehov iných nám môže pomôcť porozumieť sebe samému.  

 

Ako postupovať?

Prvým krokom je výber vhodnej knihy:

 1. Kniha by mala mať hlavnú postavu, s ktorou sa môžete stotožniť, prežíva podobné pocity a ideálne v podobnej sociálnej situácii.
 2. Mala by tiež zápasiť s rovnakým problémom ako vy (úzkosť, depresia, smútok, rozvod a podobne.).
 3. Počas príbehu by mala prekonať svoje problémy, alebo aspoň skončiť na lepšom mieste, než kde začala.

 

Keď si vyberiete vhodnú knihu, prečítajte si ju. Mnoho ľudí považuje za užitočné diskutovať o knihe potom, čo si ju prečítajú. Tu môže byť veľmi užitočné mať terapeuta alebo knižný klub alebo len priateľa, ktorý to tiež čítal.

Čítajte viac o téme: Knihy, Duševné zdravie
Zdieľať na facebooku