10 hravých matematických aktivít pre predškolákov

  Foto: Bigstock

Už deti v predškolskom veku rady počítajú. Ich matematické myslenie môžete podporovať rôznymi aktivitami.

 

Čísla sú všade okolo nás, a aj keď si to neuvedomujeme, s najväčšou pravdepodobnosťou si každý deň v živote precvičujeme matematické zručnosti. Od počítania správnej zmeny v pokladni až po zmeranie nášho nového nábytku, základná matematika hrá v dospelom živote dôležitú úlohu bez ohľadu na to, ktorý kariérny smer sme si vybrali. Takže pomoc dieťaťu so zvládnutím čísel v ranom veku je veľmi dôležitá a určite ho pripraví na neskorší úspech. Rozvíjanie matematických zručností sa začína dávno predtým, ako deti vstúpia do formálneho školského vzdelávania. Už deti v predškolskom veku sa v skutočnosti neustále hrajú s matematikou. Prirodzene triedia a organizujú. Stavajú a navrhujú. Toto sú matematické schopnosti, o ktoré majú deti prirodzený záujem a ich počiatočný vývin sa deje prostredníctvom veľmi prirodzeného hrania. Je dobré, že matematické schopnosti sa rozvíjajú prirodzene, ale malým deťom prospievajú aj cieľavedomé predškolské matematické činnosti.

 

1. Sadíme s matematikou

K tejto aktivite budete potrebovať kvetináče, hracie cesto, umelé kvety a hracie kocky. Môžete to hrať spoločne s dieťaťom, prípadne aj viacerí. Dajte každému hráčovi kvetináč a hracie cesto, ktoré bude slúžiť ako základ pre kvety. Každému hráčovi rozdajte kvety (napríklad 12) a zabezpečte, aby mal každý rovnaký počet. Prvý hráč hodí svoju kocku a potom pridá do svojho kvetináča príslušný počet kvetov. Druhý hráč urobí to isté a pridá do svojej keramickej nádoby kvetiny. Hra pokračuje, kým jedna osoba „nezasadí“ všetky jej kvety. 

 

2. Valentínska matematika

K tejto aktivite budete potrebovať farebné papiere, nožnice a fixky. Vystrihnite 10 sŕdc. Nakrájajte každé srdce na polovicu a vytvorte malé puzzle „srdce“. Napíšte číslicu na ľavú stranu každého zlomeného srdca. Na druhú stranu každého papierového srdiečka nakreslite zodpovedajúci počet srdiečok. Môžete tiež použiť samolepky alebo pečiatky. Položte srdiečka pred dieťa, jeho úlohou bude spájať polovičky dokopy na základe čísla a príslušného počtu srdiečok.

 

3. „Prines mi“

Toto je hra, ktorú môžete ľahko hrať kedykoľvek a keď sa vaše dieťa nudí. Povedzte niečo ako: „Zaujímalo by ma, či nájdeš 5 plyšových medveďov, ktoré by si mi priniesol“ alebo „Prosím, prines mi 7 pasteliek.“ Keď vám vaše dieťa prinesie predmety, jednoducho ich spočítajte. Všimnú si, či priniesli nesprávne číslo, a pravdepodobne ho budú chcieť opraviť - ale ak nie, bez obáv! Len čo sa vaše dieťa naučí písané číslice, skúste mu dať písomné znamenie pre počet vecí, ktoré majú získať. Napíšte čísla na kartičky a odovzdajte svojmu dieťaťu kartu s počtom vecí, ktoré majú nájsť a priniesť ich.

 

4. Matematika v prírode

Kriedou na chodník napíšte na chodník čísla od 1 do 10. Potom im dajte inštrukciu, aby hľadali napríklad jednu šišku, dva spadnuté listy a tri kamene a podobne. Mnoho detí prekvitá, keď sa ich učebné prostredie presunie do vonkajšieho prostredia.

 

5. Postup podľa receptu

Na varení sa podieľa toľko jednoduchej matematiky. Pre predškolákov to môžu byť len jednoduché inštrukcie, ako napríklad „Pridaj tri kopčeky múky,“ ale u staršieho môžete začať zavádzať koncept zlomkov. Pokiaľ ide o staršie dieťa, skúste ho nechať pripraviť recept samé. Vyberte si niečo zhovievavé, napríklad domáci recept na cesto.

 

6. Väčšie – menšie

Začnite predstavovať koncept väčších verzus menších usporiadaním jednoduchých vecí podľa veľkosti. Môžete to urobiť s loptičkami, s rodinnými ponožkami či topánkami.

 

7. Triedime a počítame cukríky

Nabudúce, keď bude mať vaše dieťa hromadu veľkonočných cukríkov, vyzvite ich, aby ich triedili a počítali. „Pozrime sa, koľko z každej farby je vo vašej taške M&M, lentiliek a podobne .“ 

 

8. Budujte pevnosti

Možno sa to nezdá ako matematická aktivita, ale budovanie pevností a iných štruktúr a lezenie v ich vnútri je prvým krokom dieťaťa k poznávaniu priestoru a tvaru. 

 

9. Merajte objekty, predmety

Požiadajte svoje dieťa, aby zmeralo určité predmety - napríklad knihu, stôl alebo izbu - pomocou častí tela, napríklad rúk alebo nôh, a neskôr predmety, napríklad zošit alebo knihu. Predtým, ako sa deti môžu zoznámiť so štandardnými meraniami, musia sa najskôr naučiť merať dĺžku pomocou neštandardných predmetov.

 

10. Vážte predmety

Dajte dieťaťu rôzne predmety a požiadajte ho, aby precítilo, ktoré sú ťažké alebo ľahké, a porovnajte váhu rôznych predmetov. Vyrobte si domácu váhu a položte na ňu rôzne predmety z domácnosti.

 

Najlepší spôsob, ako učiť deti predškolského veku matematické zručnosti, je prostredníctvom ich hlavného média učenia - hry! Hra je spôsob, ako by sa predškoláci mali učiť úplne všetko. Predškolská príprava je čas na neformálne učenie. Ak má vaše dieťa primerané neformálne učenie hrou, formálne učenie sa prirodzene uľahčí, keď je na to pripravené.

Čítajte viac o téme: Matematika
Zdieľať na facebooku