Ako naučiť deti zdravej pokore?

Pokora je jednou z najvzácnejších charakterových čŕt človeka.
Pokora je jednou z najvzácnejších charakterových čŕt človeka. / Foto: Bigstock

Pokora je jednou z najvzácnejších charakterových čŕt človeka. Ako ju u detí rozvíjať?

 

Byť skromný a láskavý nikdy nezostane bez povšimnutia a môže mať veľa dlhodobých výhod. Vo svete, v ktorom čoraz viac dominujú sociálne médiá, sa viac zameriava na sebaobraz človeka. Väčší dôraz sa kladie na súťaživosť a demonštráciu toho, že sme lepší ako ostatní a ako vynikáme. Práve v tomto období nafúknutého ega a posadnutosti obrazmi samého seba sa pokora cení najviac. Pokora, láskavosť alebo jemné správanie sú vlastnosti, ktoré sa často považujú za staromódne. Ruch nášho každodenného života nás veľakrát núti zabudnúť na tieto cnosti.

 

Čo je to pokora?

Pojem„ pokora“ pochádza z latinského slova humilitas, ktoré možno preložiť ako „pokorný“, ale tiež ako „uzemnený“ alebo „zo zeme“, pretože pochádza z humusu (zem). Pokoru môžeme chápať nielen ako cnosť, ale aj ako psychickú vlastnosť. Na základnej úrovni sa týka stupňa, v akom si vážime a presadzujeme svoje záujmy nad ostatnými. Byť pokorný jednoducho znamená myslieť aj na ostatných a nielen na seba, prejavuje sa úctivým správaním k ostatným. Pokorný človek nehľadá priazeň na oplátku za svoju podporu. Pomoc druhým a prejavovanie súcitu sú pre neho prirodzené. Pomôže každému, bez ohľadu na to, či ide o blízkeho človeka alebo úplne cudzieho. Jednoduchšie povedané znamená prejavovať úctu a byť dôstojným v sociálnom správaní. Je to zároveň niečo, čo by sa mali naučiť všetky deti.

 

Ako naučiť deti pokore?

 1. Modelované správanie - Nikdy nepodceňujte silu každodenného príkladu. Pokora by mala byť dôsledne modelovaná ako životný štýl, nie ako jednorázový príklad. Deti sa vždy budú pozerať na svojich rodičov ako na svojich prvých učiteľov. Ísť príkladom je najlepší spôsob, ako ich naučiť čokoľvek. Nikto im nemôže odovzdať názory a hodnoty lepšie, ako to dokážu rodičia. 
   
 2. Veďte ich k vďačnosti – Jedným z najlepším spôsobov, ako naučiť deti pokore, je podporiť v nich hlboký pocit vďačnosti. Pocit vďačnosti aj za maličkosti.
   
 3. Naučte ich ospravedlniť sa - Dobre načasované a úprimné ospravedlnenie je kľúčovou zložkou pokory. Niekedy sa mýlia a musia to uznať. Ospravedlnenie nie je len spoločenským gestom, ale pomáha deťom pri identifikácii ich chýb a prevzatí zodpovednosti za svoje konanie. Naučte ich, kedy sa majú ospravedlniť a ako.
   
 4. Naučte ich ďakovať - Ste ich hrdinom a ich vzorom. Ak chcete, aby povedali „ďakujem“, musia vás tiež vidieť a počuť, ako hovoríte „ďakujem“. Aj keď je to uprostred rušného dňa niekedy náročné, existuje veľa príležitostí povedať ľuďom, s ktorými žijete, „ďakujem“. Ďakovať môžete za čokoľvek, za každú jednu maličkosť v priebehu dňa.
   
 5. Chváľte ich, keď si to skutočne zaslúžia – Chválenie je dôležité, avšak aj tam je dôležitá miera. Ak napríklad dostanú dobrú známku, je dôležité ich pochváliť, ale ak dostanú zlú známku, nie je na mieste hľadať vinníka, ale vysvetliť im, čo môžu urobiť pre to, aby sa im to nabudúce podarilo lepšie.
   
 6. Spoznávajte slávnych pokorných ľudí - Dejiny sú plné postáv, ktoré stelesňovali pokoru. S deťmi je možné zdieľať veľa príbehov, ktoré sú dokonalými príkladmi toho, čo je pokora. Od náboženských cez politické osobnosti až po celebrity, existuje dôkaz sily, ktorá je nevyhnutná na to, aby sme boli a zostali pokorní. Povzbudzujte ich, aby si prečítali o veľkých osobnostiach, ktoré trávili svoj život v službách ľudstva. Na mnohých príbehoch ľudí možno vidieť, že veľký úspech či množstvo peňazí nie sú odrazom toho, či v sebe niekto má alebo nemá pokoru. 
   
 7. Povzbudzujte ich, aby si priznali chyby - Ak sa deti naučia priznávať svoje chyby, môžu pokoriť pokoru. Schopnosť prevziať zodpovednosť za svoje chyby je dôležitou súčasťou integrity. Rodičia musia naučiť deti akceptovať skutočnosť, že nie vždy majú pravdu. Kedykoľvek urobia niečo zlé, musia to prijať. Musia sa naučiť vlastniť svoje chyby, aby mohli napredovať v živote. Ak niekomu náhodou ublížili, musia sa bez váhania ospravedlniť. Takéto správanie im pomôže nasať pokoru.
   
 8. Posilnite ich sebavedomie - Rodičia sa musia vždy snažiť zvýšiť sebavedomie detí. Všetci rodičia milujú svoje deti, ale je rovnako dôležité im to prejaviť. Pre rodičov je nesmierne dôležité, aby svojim deťom dávali najavo, že sú milované rôznymi gestami a činmi. Skutočné chválenie za dobré veci, ktoré robia, môže skutočne pomôcť pri zvyšovaní ich sebavedomia. Zároveň je potrebné naučiť ich milovať samých seba také, aké sú.
   
 9. Motivujte ich k spolupráci - Je dôležité motivovať deti, aby boli nápomocné. Povzbudzujte ich v tom, aby robili maličkosti, ktoré môžu byť pre ostatných užitočné. Napríklad ich motivujte, aby ponúkli miesto starším ľuďom počas cestovania alebo aby podržali dvere za ostatnými. Alebo ich zapájajte do prác v domácnosti, v záhrade, aby si uvedomovali, že ani plody zeme nie sú samozrejmosťou a musíme vynaložiť mnoho energie, aby sme mohli mať radosť z úrody. 
   
 10. Vyvarujte sa urážaniu - Nikdy neurážajte deti. Urážanie detí môže u nich vyvolať negatívne pocity. Takéto pocity môžu v nich vytvárať prekážky vo vývine pokory. Ak urobia niečo zlé, mali by byť napravené konštruktívnym spôsobom namiesto toho, aby sme s nimi hovorili urážlivo.


Pokora je kráľovnou všetkých hodnôt. Pokorný človek si môže získať milióny sŕdc. Toto je jedna z hodnôt, ktorá môže deťom pomôcť prekonať všetky ťažkosti, s ktorými sa v živote stretnú. Rodičia sa teda mali postarať o to, aby vyvinuli maximum pre vštepovanie tejto hodnoty svojim deťom.

Zdieľať na facebooku