Užitočné aktivity na doma pre rozvoj základných kognitívnych schopností u detí

Kognitívny vývin je zodpovedný za spôsob, akým sa deti učia novým zručnostiam a absorbujú nové informácie.
Kognitívny vývin je zodpovedný za spôsob, akým sa deti učia novým zručnostiam a absorbujú nové informácie. / Foto: Bigstock

Kognitívny vývin je zodpovedný za spôsob, akým sa deti učia novým zručnostiam a absorbujú nové informácie. Kognitívne aktivity a hry sú dôležitým nástrojom, ktoré im pomáhajú pri dosahovaní vývinových míľnikov.

 

Niet pochýb o tom, že samotná hra v predškolskom veku je veľmi dôležitá. Predstavuje schopnosť myslieť, rozumieť, komunikovať, pamätať si, predstaviť si a riešiť, čo by sa mohlo stať. Deti hlavne v predškolskom veku sa chcú naučiť, ako veci fungujú, a to sa najlepšie naučia prostredníctvom hier a aktivít. V rámci nich neustále riešia problémy, tvoria, experimentujú, premýšľajú a učia sa. Trávenie času hraním sa s deťmi je obzvlášť dobré nielen pre ich kognitívny vývin, ale zároveň sa buduje váš vzťah a vysiela jednoduchú, ale silnú správu – „si pre mňa dôležitý“. Táto správa je kľúčová, aby pomohla vašim deťom dozvedieť sa viac o tom, kto sú a kde zapadajú do sveta. Medzi najlepšie kognitívne činnosti patria pamäťové hry a tie, ktoré zahŕňajú sústredenie, pozornosť a porozumenie. Uvádzame zoznam niektorých hier, ktoré môžete spoločne robiť z pohodlia domova.

 

1 | Skladanie a stavanie

Skladať škatule alebo vankúše do veže a potom ich zhodiť je veľká zábava. Je to tiež skvelá aktivita pre tvorivé učenie detí a riešenie problémov. Vďaka stavaniu sa deti učia, ako nájsť rovnováhu a vyvážiť veci, aby bola veža vzpriamená. Tieto hry tiež pomáhajú deťom precvičiť si koordináciu ruka-oko. A oboznamujú deti so schopnosťami ranej matematiky, ako sú veľkosť, výška, porovnanie, poradie a podobne. Sledovať pád veže môže byť zábava a môže deti motivovať, aby to skúsili znova. Budete k tomu potrebovať plastové nádoby a poháre, kartónové krabice, malé hračky, domino alebo kocky, či len obyčajné vankúše.

 

2 | Hra s hrncami a panvicami

Skvelou aktivitou pre deti je, keď si pripravíte niektoré z vašich hrncov a panvíc spolu s ich pokrievkami a necháte ich zladiť pokrievku s hrncom. Táto aktivita ich učí priestorovému vedomiu, kritickému mysleniu a riešeniu problémov a dokonca by sa to mohlo zmeniť na hudobnú aktivitu. Ak sa začnú nudiť, môžu búchať o hrnce a panvice a vytvárať rôzne zvuky.

 

3 | Skladačky a pexeso

Mladším deťom sa pomocou týchto hier rozvíjajú pozorovacie schopnosti pri hľadaní dvojíc obrázkov. Staršie deti už cvičia svoju pamäť a pozornosť. Ak sa zapojí aj rodič deti sa naviac môžu naučiť aj rozoznávať farby a pomenovať predmety, ktoré sú zobrazené na kartičkách. Rozširujú si tak svoju slovnú zásobu a zdokonaľujú svoje vyjadrovacie schopnosti.

 

4 | Identifikujte zvuky

Spoločne s deťmi sledujte rôzne zvuky počas dňa, napríklad spev vtákov, tečúcu vodu alebo umývačku riadu. Postupne tak začnú chápať, ako súvisia zvuky s objektmi v ich každodennom prostredí.

 

5 | Dávajte im na výber

Dajte im možnosť vybrať si z dvoch možností, ako často sa len dá: „Dáš si jablkový alebo pomarančový džús?“ „Chceš si obliecť červenú košeľu alebo žltú?“.

 

6 | Precvičujte si farby a tvary

Celý deň hovorte o tvaroch, farbách a číslach. „To je štvorcový modrý obrúsok.“ „Zostal nám iba jeden banán.“ „Poďme nájsť tvoje ružové pyžamo“.

 

7 | Triedenie a klasifikácia predmetov

Kategorizácia zohráva veľkú úlohu v kognitívnom vývine predškoláka. Vďaka triedeniu deti začnú chápať, že určité veci majú podobnosti a rozdiely. Tento typ logického myslenia vytvára základ pre budúce matematické koncepty a dokonca aj pre každodenné úlohy. Vyberte činnosti, ktoré podporujú triedenie a klasifikáciu predmetov, napríklad triedenie hračiek podľa farby, typu alebo veľkosti.

 

8 | Naučte ich postupnosti

Predškoláci zvyčajne používajú svoje vlastné rutiny na pochopenie udalostí a vyvolanie postupnosti. Čas zvyčajne chápu všeobecne, napríklad „včera“ môže znamenať niečo, čo sa stalo kedykoľvek v minulosti, ale môžu pracovať na svojich schopnostiach, aby získali lepší zmysel pre čas. Môžete napríklad požiadať svojich predškolákov, aby vám nakreslili postupnosť ich rannej rutiny v správnom poradí. Nezabudnite zdôrazniť radenie slov ako prvý, začiatok, koniec, ďalší, posledný, potom, po, pred a podobne, aby sa stali súčasťou ich slovníka.

 

9 | Imaginácia a symbolika

Predškolský kognitívny vývin môžete podporovať aj hraním symbolických hier. Účasť na imaginárnej hre s predškolákmi im pomáha rozvíjať ich prirodzenú zvedavosť o svete, odvoláva sa na ich schopnosti riešiť problémy a tiež im pomáha rozvíjať zameranie a pozornosť.

 

10 | Šálka vo vani

Je to jednoduchá činnosť, ktorá môže rozvíjať u detí jemnú motoriku. Dajte im do ruky šálku počas kúpania a nechajte ich napĺňať ju a vylievať.

 

V predškolských rokoch prechádzajú deti obdobím rýchleho vývinu mozgu. To je dôvod, prečo je také dôležité zvoliť si veku primerané aktivity a hry. Kognitívne činnosti môžu znieť, že musia byť komplikované, aby boli účinné, ale je to úplne naopak. Jednoduché činnosti naučia vaše dieťa rozhodujúce kognitívne schopnosti bez toho, aby ich v priebehu procesu ohromilo a môžu vám dokonca poskytnúť trochu voľného času. Každý rodič chce pripraviť svoje deti tak, aby mali čo najlepšiu šancu na úspech v živote, a tieto aktivity sú fantastickým miestom, kde začať.

Zdieľať na facebooku