Arteterapeutické aktivity pre deti s ADHD

Foto: Unsplash
Arteterapeutické aktivity pre deti s ADHD / Foto: Unsplash

Pre deti s ADHD môžu byť nápomocné pri upokojení aj rôzne arteterapeutické aktivity.

 

Pre deti s ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) môžu byť aj jednoduché úlohy, ako je napríklad výber oblečenia alebo nezabudnutie na raňajky, veľmi frustrujúce. Tieto deti často prežívajú veľmi intenzívne emócie, majú problémy so správaním a s nízkou sebaúctou. Na základe týchto skúseností môže byť pre deti s ADHD ťažké vyjadriť svoje emócie a vyvinúť schopnosti potrebné na kontrolu vlastného správania. Z krátkodobého hľadiska im môžu tieto problémy sťažiť pozitívne skúsenosti, ktoré posilňujú sebavedomie a sebaúctu. Z dlhodobého hľadiska to môže mať negatívne dôsledky na ich pohodu, úspech či motiváciu. Okrem štandardných liečebných postupov a podpory správania, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zlepšenia výsledkov sa arteterapia ukázala ako vysoko účinná podporná terapia pre tieto deti. Niektoré aktivity môžete s nimi spoločne vykonávať aj v pohodlí domova.

 

Ak chcete, aby sa deti otvorili svojim výtvorom, po ukončení tvorby začnite týmito otázkami a komentármi:

  • Povedz mi niečo o tvojom obrázku.
  • Existuje nejaký príbeh, ktorý sa hodí k tvojej kresbe?
  • Aký pocit by si spojil s tvojím obrázkom?
  • Čo bolo na výrobe najnáročnejšie?

 

Je oveľa dôležitejšie komentovať pozitívne správanie než diskutovať o tom, ako hotový výtvor vyzerá. Najdôležitejší je proces tvorby a nie samotný produkt.

 

Arteterapeutické aktivity pre deti s ADHD / Zdroj: Unsplash

 

Mandaly  

Kreslenie mandál môže pomôcť vytvoriť pokojnú energiu a podporiť sústredenie. Požiadajte dieťa, aby na prázdnom kúsku papiera prekreslilo nejaký okrúhly a plochý predmet - napríklad tanier - a potom ho vyplnilo farbou a vzormi. Dieťa môže kresliť jednoduché čmáranice, tvár, obrazy Mesiaca alebo čokoľvek, čo mu napadne. Keď nakreslí svoj vzor, ​​venujte čas vyfarbovaniu každého geometrického tvaru pomocou pasteliek, farebných ceruziek alebo fixiek.

 

Čmáranice

Dajte dieťaťu čisté listy papiera a pomôcky na kreslenie (pastelky, farbičky...). Požiadajte ho, aby dominantnými rukami čmáralo po celej jednej strane papiera. Potom papier otočte a pomocou nedominantnej ruky počmárajte druhú stranu. Skúste sa opýtať: „Povedz mi niečo o tvojom obrázku. Čo si vytvoril? “

 

Roztrhnutá koláž

K tejto aktivite budete potrebovať papier, kresliace potreby a lepidlo. Požiadajte svoje dieťa, aby nakreslilo to, čo ho trápi, z čoho je nahnevané. Po tom mu povedzte, aby to celé roztrhlo na kúsky a tak vydá zo seba napätie. Následne z niektorých kúskov urobte koláž alebo iné umelecké dielo, vďaka ktorému sa bude cítiť šťastný a spokojný.

 

Technika upokojujúcich kruhov

Táto technika pomáha dieťaťu zrelaxovať a dostať sa do kontaktu so svojou fantáziou a hravou stránkou tvorenia. Budete potrebovať papier, kresliace potreby a lepiacu pásku na prilepenie papiera ku stolu. Uistite sa, že dieťa sedí pohodlne s nohami pevne na zemi a uvoľnenými ramenami. Jeho úlohou je kresliť kruhy, jeden za druhým. Po niekoľkých minútach môžete vymeniť farbu, prípadne začať kresliť nejaký iný tvar. Ak sa dieťa rozhodne ukončiť, môžete spoločne diskutovať, čo vidí na obrázku, čo mu to pripomína.

 

Ako sa cítim a čo si myslím

Pomocou tejto techniky sa dieťa učí vyjadrovať svoje emócie. Navrhnite dieťaťu, aby nakreslilo obrázok, čo si predstavuje pod pojmom „šťastie“ alebo „bojím sa“. Pri strachu môže nakresliť niečo, čoho sa bojí. Potom ho požiadajte, aby nakreslilo ďalší obrázok so šťastným koncom napríklad ako prekonáva strach, ako zvíťazí nad strachom a podobne. Môžete dať dieťaťu za úlohu nakresliť týmto spôsobom hocijakú emóciu.

 

My dvaja

Táto technika pomáha hlavne ak má dieťa nejaké nedoriešené konflikty, prípadne problémy v medziľudských vzťahoch. Poproste dieťa, aby nakreslilo najdôležitejšiu osobu vo svojom živote. Následne ho vyzvite, aby tejto osobe povedalo všetko „čo má na srdci“, ak vie písať, môže to aj napísať. Môžete mu navrhnúť, aby nakreslilo aj kamaráta, prípadne niekoho, s kým sa pohádalo a následne mu povedalo všetko, čo by chcelo.

 

Modelovanie

Ide o techniku, kde bude potrebná hlina ako modelovacia hmota. Následne si môžete vybrať z viacerých foriem. Môže ísť o modelovanie na nejakú zadanú tému, voľné modelovanie, vykrajovanie, odtlačky rúk, nôh prípadne iných predmetov.

 

Môj farebný list

Požiadajte dieťa, aby zatvorilo oči a čiernou alebo tmavo sfarbenou fixkou nakreslilo čmáranicu „ako ho ruka povedie“. Potom si otvorí oči a každú jednu časť vymaľuje inou farbou.

 

Dajme veci dokopy

Vytváranie koláží je užitočná terapeutická aktivita s dvojnásobným prínosom. Fyzický pocit z manipulácie s rôznymi materiálmi a textúrami - mäkký, tekutý, tuhý ... dokáže byť veľmi príjemný. Zároveň kreatívny proces spájania vecí novým a odlišným spôsobom pomáha usporiadať a upokojiť myseľ dieťaťa. 

Čítajte viac o téme: Arteterapia
Zdieľať na facebooku