Arteterapia

Arteterapeutické aktivity pre deti s ADHD

Pre deti s ADHD môžu byť nápomocné pri upokojení aj rôzne arteterapeutické aktivity.

5 užitočných arteterapeutických aktivít pre deti, ktoré môžete využiť aj doma

Arteterapia je v liečba umením a využíva sa aj pri deťoch. Ako niektoré jej aktivity použiť doma?