Ako hovoriť s deťmi o rasizme?

Aj včasnými rozhovormi o odlišnostiach medzi ľuďmi vychovávame deti k tolerancii.
Aj včasnými rozhovormi o odlišnostiach medzi ľuďmi vychovávame deti k tolerancii. / Foto: Bigstock

Rozhovory o rasách, rasizme a diskriminácii sú často v rodinách tabu. Prečo a ako hovoriť s deťmi na tieto témy?

 

Rodičia sa často vyhýbajú týmto rozhovorom, lebo sú im nepríjemné alebo nemajú pocit, že by sa ich tieto témy priamo dotýkali. Iní si možno myslia, že ak na ne deti neupozornia, žiadny problém ani nevznikne. Pravdou je, že väčšina rodičov si vôbec nie je istá, ako by mali s deťmi hovoriť o rase a rasizme. A hoci neexistuje univerzálny postup, jasné je, že čím skôr rodičia začnú o týchto aspektoch života hovoriť so svojimi deťmi, tým lepšie.

 

Prečo hovoriť s deťmi o rase a rasizme?

Deti už od malička postupne vnímajú rasové rozdiely a predsudky a učia sa od svojich prvých „učiteľov“, ktorými sú rodičia. Deti si dokážu všímať fyzické rozdiely vrátane farby pleti už od 6. mesiaca života. Začínajú si všímať napríklad odlišnú dĺžku vlasov, okuliare či výšku človeka. Zároveň sa postupne učia aj kategorizovať, a to nielen farby či tvary, ale aj ľudí okolo seba. Postupne si vytvárajú názory a postoje a práve preto, ak sa o tejto téme doma nerozpráva, môžu si vytvoriť škodlivé, problematické a nepresné závery o rasách a etnických skupinách. Keď nebudeme hovoriť s deťmi o rôznorodosti, o rasách, kultúrach, uniknú im príležitosti, ktoré by im mohli pomôcť pochopiť jedinečné etnické a kultúrne rozdiely, ktoré existujú, a obohacujú náš svet.

 

Ako a kedy sa s deťmi rozprávať o rasizme?

Spôsob, akým deti chápu svet, sa vyvíja v priebehu ich vývinu a rastu, avšak nikdy nie je neskoro hovoriť s nimi o rovnosti a rasizme. Od predškolského veku môžu mať deti otázky týkajúce sa rasových rozdielov a rodičia by mali byť pripravení na ne odpovedať. Najprv však rodičia musia čeliť svojim vlastným predsudkom, aby boli dobrým vzorom pre svoje deti. Ako začať?

 

1. Buďte vzorom

Deti sa učia z toho, čo vidia a počujú. Ste vzorom najmä pre menšie deti. Je preto dôležité venovať pozornosť tomu, čo robíte a hovoríte v súvislosti s odlišnými ľuďmi. Mali by ste hlavne rozpoznať svoje vlastné rasovo zaujaté myšlienky alebo jazyk a zbaviť sa ich.

 

2. Nečakajte, aby začali deti

Niektorí rodičia si môžu myslieť, že najlepším spôsobom, ako vychovávať deti k tomu, aby neboli rasistické, je nerozprávať o rase vôbec. A to je chyba. Začnite hovoriť s deťmi o tejto téme už v predškolskom veku, no prispôsobte rozhovory veku detí. Už deti v predškolskom veku majú silný zmysel pre spravodlivosť a preto cez jednoduché príklady tento problém ľahko pochopia.

 

3. Rozšírte svoj sociálny kruh a urobte ho rozmanitejším

Podporujte svoje deti v účasti na multikultúrnych aktivitách, aby spoznávali rozmanitosť a stali sa otvorenejšími. Podporujte ich aj v tom, aby mali rôznorodých priateľov. 

 

4. Využite médiá

Nájdite v správach príležitosti pre rozhovory s deťmi o rasizme. Spýtajte sa ich, čo si myslia a oboznámte ich s rôznymi uhlami pohľadu, aby ste im pomohli rozšíriť porozumenie. Deti v predškolskom veku a v mladšom školskom veku si lepšie uvedomujú svet okolo seba, nemusia však úplne rozumieť tomu, čo vidia v správach alebo čo počujú v rozhovoroch. Majú tendenciu viac zachytávať tón a strach ilustrovaný v televízii, a nie zmysel toho, čo sa deje.

 

5. Cestujte a vystavte svoje deti odlišným komunitám

To im môže pomôcť pochopiť, že vo svete existuje rozmanitosť, ktorá nemusí byť zastúpená v komunite, v ktorej žijete. Stretnutia s ľuďmi sú tým najsilnejším zážitkom, ktorý im môže pomôcť pochopiť, že odlišnosť nie je zlá. Vystavte svoje deti pravidelne aj fotografiám, filmom alebo kultúrnym udalostiam, kde nájdu odlišných ľudí a potom o nich diskutujte.

 

6. Aktualizujte svoju knižnicu

Nájdite knihy s ilustráciami a príbehmi, ktoré podporujú rozmanitosť a ukazujú deťom svet z rôznych perspektív. 

 

7. Rozvíjajte svoju rasovú kultúrnu gramotnosť

Študujte a hovorte o histórii a skúsenostiach rôznych etnických skupín. Samozrejme, svoje deti môžete skutočne vzdelávať až vtedy, keď sa budete vzdelávať sami - čítaním kníh, sledovaním rôznych dokumentov a počúvaním životných skúseností ľudí.

 

8. Buďte otvorení

Dajte jasne najavo, že ste vždy otvorení otázkam svojich detí, a povzbuďte ich, aby k vám prišli s nimi. Ak vaše deti poukazujú na ľudí, ktorí vyzerajú inak, ako to malé deti často dokážu zo zvedavosti, nevyhýbajte sa im a skúste im zodpovedať všetky otázky. Ak odpovede nepoznáte, skúste ich spoločne nájsť.

 

9. Zistite, čo vedia, pýtajte sa

Zistite, čo vaše deti vedia o rasizme a diskriminácii. Čo počuli v správach, v škole, od priateľov? Stretli sa už s takýmto správaním vo svojom okolí?

 

10. Vychovávajte ich k tolerancii

Pravdepodobne nenájdeme nikoho bez predsudkov, a to aj voči etnickým skupinám, hoci sami si svoje vlastné predsudky priznávame len veľmi neradi. Dôležitý je však náš postoj k predsudkom a multikultúrna výchova.

Zdieľať na facebooku