Objavte silné stránky a talenty vášho dieťaťa a podporujte ich

Veľmi dôležité je zamerať sa predovšetkým na silné stránky dieťaťa a na ich podporu a rozvoj
Veľmi dôležité je zamerať sa predovšetkým na silné stránky dieťaťa a na ich podporu a rozvoj / Foto: Bigstock

Všímajte si, v čom vaše dieťa vyniká a podporujte ho v tom. 

 

Každý človek je individuálna osobnosť s rôznymi vlastnosťami. Všetci sme dostali do vienka výbavu v podobe silných a slabých stránok. Vlastnosti všeobecne predstavujú špecifické vlohy človeka, na ktoré majú vplyv temperament, psychika, ale taktiež aj výchova. Každý sa rodíme s istým súborom vlastností a talentov, ktoré nám boli dané a je len na nás, ako sa rozhodneme s nimi ďalej v živote pracovať a využiť ich vo svoj prospech. S oboma stránkami sa dá pracovať, podporovať ich alebo sa snažiť o ich potlačenie. Pozornosť treba venovať obom stránkam a najlepšie začať už od najútlejšieho veku dieťaťa. Veľmi dôležité je zamerať sa predovšetkým na silné stránky dieťaťa a na ich podporu a rozvoj. To znamená, že by sme si mali všímať a budovať najprv to, čo ide dieťaťu dobre a až potom riešiť to, čo mu nejde.

 

Rozdiel medzi silnou stránkou a talentom

Silné stránky neznamenajú hneď talenty, v zmysle, že dieťa vyniká nad celým zvyškom populácie. Silná stránka je to, čo nám ide prirodzene dobre. Ide napríklad o vlastnosti ako odvaha, vytrvalosť alebo trpezlivosť.

Talent je zase to, keď robíme niečo prirodzene tak dobre, že nás druhí za to obdivujú a robíme to lepšie ako väčšina populácie. Talenty súvisia s výkonom a zahŕňajú napríklad schopnosti v oblasti športu, hudby alebo umenia. Na to, aby sme boli úspešní potrebujeme spojiť talent s našimi silnými stránkami. Idú ruka v ruke. Niekto môže byť talentovaným športovcom, avšak keď mu chýba vytrvalosť či odvaha, je malá pravdepodobnosť, že bude aj úspešný v tejto oblasti.

 

Ako spoznať silné stránky dieťaťa?

Sústrediť sa na silné stránky znamená všímať si hlavne to, v čom sa dieťaťu darí, čo mu ide dobre. Môžete si všimnúť:

 

Túžbu po určitej činnosti

Táto túžba je dôležitým signálom toho, že dieťa má pre niečo predpoklady. Dieťa je priťahované k určitým činnostiam viac ako k ostatným. Silné stránky idú ruka v ruke s potrebami dieťaťa a vyberá si činnosti inštinktívne. Položte si niekoľko otázok:

  1. Ku ktorým činnostiam ho to prirodzene ťahá?
  2. Pri čom má dobrú výdrž a dokáže udržať pozornosť dlhšiu dobu?
  3. Ktoré aktivity a činnosti si opakovane pýta?
  4. Pri ktorých aktivitách a činnostiach ožije a cíti sa byť plné energie?

 

Dokáže sa úplne ponoriť do nejakej činnosti (nemyslí sa tým pozeranie televízie alebo počítačové hry)

Keď sa dieťa ponorí do činnosti, ktorá je namáhavá a zároveň v nej sústredene pokračuje, zahĺbi sa a dokáže pri nej ostať oveľa dlhšie ako pri ostatných činnostiach. Aj toto môže byť indikátorom jeho silnej stránky.  Ide o sústredenie sa pri ktorom dieťa prestane vnímať čas, nevníma okolie, zabudne na to, že je smädné či hladné. Položte si niekoľko otázok:

  1. Pri ktorých činnostiach zabúda na čas?
  2. Pri ktorých činnostiach nevníma okolie a je úplne zahltené bez ohľadu na to, ako náročná je tá činnosť?
  3. Pri čom sa sústredí, pracuje a zabáva súčasne?

 

Niektoré činnosti sa učí veľmi rýchlo a napreduje

Sú činnosti, ktoré sa dieťa veľmi rýchlo a ľahko učí. Rýchle napredovanie v nejakej činnosti je jedným z najlepších signálov toho, že dieťa v danej činnosti naplno využíva svoje silné stránky. Môže ísť o stavanie z kociek, lego či riešenie matematických úloh.

 

Rýchle napredovanie u dieťaťa s talentom možno sledovať aj pri športe. / Zdroj: Bigstock

 

Podáva vynikajúce výsledky

Ak si všimnete, že dieťa sa nielen veľmi rýchlo naučí a napreduje v danej činnosti, ale aj podáva excelentné výsledky, tak si môžete byť istí, že je to jeho silnou stránkou, prípadne aj talentom.

  1. Pri ktorých  činnostiach je dieťa sebavedomejšie a má pocity úspechu len z vykonávania samotnej činnosti?
  2. Pri ktorých aktivitách robí veci len tak intuitívne a prekvapivo lepšie vzhľadom na jeho vek a skúsenosti?

 

Samozrejme, platí, že dieťa väčšinou podá lepší výkon, ktorý je adekvátny vyššiemu veku.

 

Daná činnosť mu prináša vnútorné uspokojenie a radosť

Ide asi o najdôležitejší bod, vnútorné uspokojenie a radosť z činnosti dokáže motivovať a posúvať vpred každého človeka. Vnútorné uspokojenie sa objavuje hlavne vtedy, keď dieťa využíva svoje silné stránky, ktoré vychádzajú z jeho základných potrieb a následne naplnenie týchto potrieb ho motivuje k danej činnosti.

 

Tieto signály vám dokážu napovedať, ktoré činnosti ho bavia a zároveň, v ktorých vynikajú, ktoré oblasti je potrebné ďalej rozvíjať. Dôležité je ich v tom podporovať, s tým, že im budete dávať spätnú väzbu. Nehodnoťte len výsledok, ale zamerajte sa na celý proces, opisujte, čo dieťa urobilo, ako postupovalo až kým sa nedopracovalo k výsledku.

 

Zdieľať na facebooku