Riekanky a básničky na rozcvičenie prštekov pred kreslením a písaním

Rozcvičiť prsty pred písaním či kreslením môžete s deťmi aj pomocou riekaniek.
Rozcvičiť prsty pred písaním či kreslením môžete s deťmi aj pomocou riekaniek. / Foto: Bigstock

Ak je vaše dieťa v začiatkoch písania, precvičovania grafomotoriky je dôležité rozcvičiť aj všetky svaly, ktoré sa do písania zapájajú. Aby to nebolo len také nudné hýbanie prstami hore dole, môžete to vyskúšať s riekankami.

 

Okrem precvičovania prstov pred písaním netreba zabúdať počas písania robiť aj uvoľňovacie cviky, ktoré by sa mali postupne realizovať od ramena k zápästiu. Pred samotným rozcvičkou prstov je dobré uvoľniť aj celé telo. Dobrou pomôckou na uvedomenie si svalového napätia je hra na handrového panáčika.

 

Hra na handrového panáčika

Pomôžte dieťaťu pochopiť, o čo pri uvoľnení ide, ukážte mu sami na sebe, ako vám padne ruka, keď ju neovládate silou. Položte dieťa na zem, povedzte mu, aby sa na chvíľu stalo tou handrovou bábikou a pokúsilo sa úplne uvoľniť a potom vyskúšajte uvoľnenie na jeho rukách a nohách.

 

Prečítajte si tiež: Ako sa vyvíja detská kresba?

 

Riekanky a básničky na rozcvičenie prstov

Ja pred každým písaním,

vždy sa pekne postavím. (postaviť sa, vystrieť chrbátik)

Ruky treba rozcvičiť,

na písanie pripraviť. (krúženie pažami)

Od ramena cez lakeť, (krúženie ramenom, lakťom)

pri dlaniach je prstov päť. (krúženie zápästím a všetkými prstami)

Každý prst je precvičený,

pomôže ti pri písaní. (spočítať všetky prsty).

 

--------------------------------------------------------------------------

 

1, 2, 3, 4, 5 (prsty oboch rúk ukazujú počet),

rozcvičíme prsty hneď. (kmitanie prstov),

Zatočíme, zamávame (krúženie v zápästí, zamávanie),

a písmenka do zošita ukladáme. (otrasenie rúk).

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Raz sa prsty hádali, akú prácu konali.

Palec ten je silný … (kmitanie palcom).

Ukazovák pilný … (kmitanie ukazovákom).

Prostredník je najdlhší … (kmitanie prostredníkom).

Prsteník je najkrajší … (kmitanie prsteníkom).

Malíček je najmenší … (kmitanie malíčkom).

Rúčky, rúčky, ručičky, máte pekné prstíčky. (kmitanie všetkými prstíkmi)

Máte pekné dlane, zatlieskajme na ne. (potlesk)

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Palec, ukazovák, prostredník, prstenníček,

malý prst, (ukazujeme jednotlivo všetky prsty)

keď ich zovriem, vznikne hrsť. (zavretie prstov do dlane)

Čo máme v hrsti? Samé prsty!

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Bum, bum na vrátka, (poklopanie do stola)

to je rozprávka krátka. (potlesk)

Ručičky sa spolu hrajú, (prepletanie prstíkov)

roboty sa neľakajú, (krúženie v zápästí)

bum, bum na vrátka, (poklopanie do stola)

to je rozprávka krátka. (potlesk)

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Palec cvičí hop, hop, hop (kmitanie palcom)

a malíček skok, skok, skok. (kmitanie malíčkom)

Ukazovák sem i tam, (ukazovákom doľava a doprava)

všetky prsty cvičiť mám. (kmitanie všetkými prstíkmi)

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Prvý prst je ešte malý, (ukázať malíček)

druhý zlatom omotali. (ukázať prstenník)

Tretí dlhý ako had, (ukázať prostredník)

Štvrtý ukazuje rád. (ukázať ukazovák)

Piaty tučný palček

pracuje už chlapček. (ukázať palec)

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Ruky ručičky, 
máte krásne prstíčky.
Máte krásne dlane, 
zatlieskame na ne.
Máte krásne dlane, 
zatlieskame na ne. 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Každá rúčka má prstíčky
zovrieme ich do pästičky.
Bum bum na vrátka,
to je rozprávka krátka.

Ručičky sa spolu hrajú
roboty sa neľakajú.
Bum bum na vrátka,
to je rozprávka krátka.

 

--------------------------------------------------------------------------

 

„Tancuje, tancuje bábika“ (dieťa krúži zápästiami obidvoch rúk proti sebe), „točí sa jej sukienka“ (dieťa krúži zápästiami oboma rukami od sebe). 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Korálky sa roztrhali, po zemi sa rozsypali.

Kde ich nájdem, kde ich mám?

Všetky si ich pozbieram.

Šup korálky na nitku, okrášlime Editku.

Editka je malá, má korálky rada.

(rozsypeme prstami, bubnovanie prstov po lavici a potom zbierame korálky do dlane, keď „navliekame“ na nitku – pohyby zápästím).

 


Zdroj: msmssp.sk
Zdieľať na facebooku