Kedy a ako začať so sexuálnou výchovou detí

O intímnych témach sa mnohým rodičom hovorí s deťmi ťažko.
O intímnych témach sa mnohým rodičom hovorí s deťmi ťažko. / Zdroj: Mode/Rex

O intímnych témach sa mnohým rodičom hovorí ťažko. Nájdu sa aj takí, ktorí túto tému s deťmi nikdy neotvoria.

 

Rodičia sú prvými a najdôležitejšími učiteľmi detí vo všetkých oblastiach života. Deti sú prirodzene zvedavé a stále hľadajú niečo, čo by sa mohli učiť alebo objavovať. Už od malička sa dožadujú odpovedí na najrôznejšie typy otázok. Skôr či neskôr sa objaví aj téma sexuality, pri ktorej sa mnoho rodičov stiahne a nechá ju bez povšimnutia. Avšak je potrebné sa zaoberať aj touto oblasťou, keďže sexuálna výchova detí je svojim spôsobom aj výchovou k ľudskej láske. 

 

So sexualitou u detí sa spája päť základných potrieb:

 1. Túžba po istote a bezpodmienečnej láske.
 2. Hodnota rešpektu a integrity.
 3. Potreba získať dostatok informácii o zdravom a nezdravom správaní.
 4. Mať jasno v hraniciach a obmedzeniach.
 5. Usmernenie v závažných, zodpovedných a bezpečných rozhodnutiach.

 

Kedy je vhodný čas na tému sexuality?

Odpoveď na túto otázku je v podstate jednoduchá. Vtedy, keď sa deti začnú pýtať. Niektoré sa začínajú zaoberať touto témou už v troch rokoch, iné zas o čosi neskôr. Deti však v skutočnosti začínajú spoznávať sexualitu už od narodenia. V najširšom a najvšeobecnejšom zmysle slova sa s ňou stretnú hneď po narodení, keď ich matka dojčí. Už vtedy začínajú rozlišovať, čo je príjemné a čo nie. Okolo druhého a tretieho roka života sa u nich začína rozvíjať sebauvedomenie. Deti si plne začínajú uvedomovať svoje telo, pozorujú ho a niekedy si siahajú aj na pohlavné orgány. Je to ešte otázkou zvedavosti. Začínajú vnímať rozdiely medzi chlapcami a dievčatami a v predškolskom veku si už jasne uvedomujú rozdiely medzi pohlaviami. V tomto období sa začínajú objavovať aj otázky týkajúce sa sexuálnej oblasti. Na druhej strane je dobré vedieť, že aj keď sa deti nezačnú zaoberať touto problematikou do piatich rokov, je dobré, ak ju rodičia nastolia sami. Po nástupe do materskej alebo základnej školy sa aj tak dozvedia všeličo od kamarátov avšak vo väčšine prípadov nie najvhodnejšou a najsprávnejšou formou.

 

Prečo je dôležité hovoriť s deťmi o sexe?

Sexualizácia dnešnej spoločnosti je veľká. Deti sa chtiac či nechtiac aj mimo rodiny čoraz skôr stretávajú s touto témou. Tváriť sa preto pred nimi, že neexistuje, je hlúposť. Rozprávaním sa o tejto téme pomôžete deťom nastaviť hranice v tom, čo je správne a čo už nie. Ak v neskoršom veku, okolo puberty, kedy prichádza prvá zaľúbenosť, nebudú mať kvalitné a dostatočné množstvo informácii o sexe, môže sa to rodičom vypomstiť, napríklad v podobe skorého sexuálneho života, promiskuitou a hlavne stratou dôvery voči rodičom. Práve z tohto dôvodu netreba zatvárať oči pred touto problematikou. Je to jednoducho súčasť života každého z nás.

 

Ako a čo deťom povedať?

Deti by sa mali o všetkom dozvedieť postupne a s prihliadnutím nielen na ich vek ale aj fyzický, psychický a sociálny vývin. Rodičia poznajú svoje deti najlepšie a oni sú tí, ktorí vedia najlepšie vycítiť, na čo sú už pripravené a čo má ešte svoj čas. V každom prípade je dôležité:
 

 1. Správna reakcia – vo chvíli, keď sa dieťa opýta, čo je sex alebo ako sa rodí bábätko a rodič sa začervená, zľakne a dieťa odbije, dáva mu najavo, že táto téma je zlá a dáva signál, že sa s ňou na rodiča nemôže obrátiť. Stráca sa dôvera. Na druhej strane, ak reakcia bude pokojná s dobrou odpoveďou, prípadne vhodnou diskusiou vytvorí sa základ pre otvorený a úprimný rozhovor na túto tému.
   
 2. Používať bežný slovník – vhodné je vyvarovať sa mätúcim pomenovaniam len preto, že sa rodič hanbí. Deti aj vďaka tomu vycítia vašu pravdivosť a to, že sa s nimi rozprávate na rovinu a netabuizujete túto tému.
   
 3. Hovorte otvorene - vysvetlite im, že je v poriadku dotýkať sa na intímnych častiach tela, že je to príjemné deťom aj dospelým a že sa tomu hovorí masturbácia alebo onanovanie. Vzápätí je zásadné vysvetliť aj to, že masturbácia je súkromná a intímna záležitosť. Pri rozhovore o pohlavných orgánoch môžete využívať rôzne encyklopédie, kde sú aj anatomické podrobnosti, čo a ako vyzerá a na čo slúži.
   
 4. Komunikovať o vzťahoch – základom by malo byť vysvetlenie kvalitných medziľudských vzťahov, najideálnejšie je im byť príkladom. Prejavy lásky sú nielen o slovách, ale aj o skutkoch a pozornosti, ktoré venujeme tým, na ktorých nám naozaj záleží. Pevný základ pre kvalitné medziľudské vzťahy sa formuje na základe dlhodobo pozitívnej vzťahovej skúsenosti dieťaťa so starajúcou osobou.
   
 5. Prevziať iniciatívu, ak je potrebné, pretože nie všetko o čom treba hovoriť príde do reči spontánne.
   
 6. Rozprávať sa o ich intimite a o hraniciach, ktoré by mali ostatní dospelí rešpektovať. Vysvetliť im, že cudzí dospelí im nemá siahať na intímne miesta a robiť čokoľvek, čo sa im nepáči alebo je nepríjemné.
   
 7. Vysvetliť im, že sex nie je len pohlavný styk, ale je súčasťou postupného objavovania intimity a rozkoše.
   
 8. Poučte ich aj o rizikách, ktoré sa so sexom spájajú.
   
 9. Byť príkladom aj v tejto oblasti. Nie je pokrytectvom stanoviť pre deti štandardy, ktoré sa rodičom nepodarilo zvládnuť. Možno by ste sa aj vy radi a úprimne podelili o niektoré zážitky, ktoré ľutujete, avšak na to musia mať deti nielen vhodný vek, ale aj dôverný vzťah s vami.

 

Sexualita a ešte viac sex sú v súčasnej dobe veľmi frekventované slová, a to nielen vo svete dospelých, ale aj medzi deťmi. Dôležité je hlavne brať to ako normálnu súčasť života, nedávať tejto téme príliš veľký, ale ani význam. Všetko sa potom v živote vyvinie postupne a prirodzene. Aj v tomto prípade platí pravidlo, že úprimnú a otvorenú konverzáciu nenahradí nič iné.

Čítajte viac o téme: Sexuálna výchova
Zdieľať na facebooku