Svojou reakciou na vysvedčenie ovplyvníte motiváciu i sebavedomie dieťaťa

Polročné vysvedčenie je aj vizitkou záujmu rodiča.
Polročné vysvedčenie je aj vizitkou záujmu rodiča. / Foto: Bigstock

Deti majú za sebou polovicu školského roka, ich snaha sa teraz ohodnotí polročným vysvedčením. Niektorých rodičov známky potešia, iných prekvapia a mnohých aj sklamú. Dôležitá je však správna reakcia rodiča.  

 

Vysvedčenie je taktiež aj zrkadlom toho, ako rodičia pristupujú k výchove a ako podporujú vzdelávanie svojho dieťaťa. Dobrí rodičia, ktorí sa pravidelne zaujímajú o svoje dieťa vedia, aké výsledky má a aké známky môžu očakávať. Vysvedčenie by ich preto nemalo nejako nepríjemne prekvapiť. Odzrkadľuje to nielen snahu a výsledok práce dieťaťa, ale aj výsledok práce rodičov. Ako sa o neho zaujímali počas školského roka, ako mu pomáhali, učili sa s ním, motivovali a podporovali ho. Deti majú veľakrát zlé známky, pretože sa pravidelne nepripravujú na vyučovanie a zanedbávajú svoje povinnosti. Ide o vzťah k povinnostiam, vytvorený režim a zvyk, ktoré sú výsledkom výchovy.

 

Za vysvedčenie netrestajte

Nejeden rodič si myslí, že trest je najlepším výchovným prostriedkom. Jeho efekt je vo väčšine prípadov okamžitý a jasne viditeľný. Ide o poukázanie na nevhodné, zlé správanie, avšak nenaučí deti ako sa správať a konať správne.

Rodičia by nemali trestať, napriek tomu, že ich známky nepotešia. V prvom rade je dobré si položiť otázky: „Zaujímali sme sa o dieťa tento polrok? Ako sme mu pomáhali?“. Mali by si taktiež spomenúť na svoje detstvo a na to, ako sa cítili a čo prežívali, keď si niesli domov vysvedčenie. V druhom prípade deti veľmi dobre vedia, keď majú negatívne vysvedčenie, zbytočné je im to opakovať a viac znepokojovať.

 

Nie je pritom dôležité, aké známky dieťa na vysvedčení bude mať, ale to, či môžete povedať, že sa snaží napredovať a či sa zaujíma o školu. Ak platí, že na sebe pracuje, známka nie je podstatná. Nie všetky deti môžu byť jednotkári a ani by sme to od nich nemali očakávať. V niečom môžu vynikať, v inom zaostávať. 

 

Ako pomôcť dieťaťu v usilovnosti pri učení?   

Reakcia rodičov na horšie známky je veľmi dôležitá, keďže ovplyvňuje ďalšiu motiváciu dieťaťa, jeho sebavedomie aj pocit zodpovednosti za učenie. Dôležité je dodržať zopár zásad.      

 1. Energiu by nemali venovať tomu, ako ho potrestajú, ale ako mu môžu pomôcť, aby sa výsledky zlepšili. Musia si uvedomiť, že terajšie vysvedčenie už nezmenia.
 2. Nájsť niečo, za čo by ho pochválili. Pochvala a ocenenie môžu byť najefektívnejšou motiváciou v budúcnosti.
 3. Spoločná diskusia a strávený čas. Nevyhnutné je sadnúť si s dieťaťom a pokojne sa porozprávať o známkach.
 4. Poskytnúť mu podporu a povzbudenie. Dôležité je ubezpečiť ich, že mu pomôžete a môže sa na vás obrátiť s akýmkoľvek problémom.

 

Vo všeobecnosti platí, že netreba mať prehnané očakávania ani v tejto oblasti. Mnohokrát je sklamanie zapríčinené nadmernými očakávaniami.

 

Ako zlepšiť výsledky dieťaťa?

Správne je neprehliadať ani dobré známky. Mnohí rodičia to berú ako samozrejmosť. Treba si však uvedomiť, že snaha dieťaťa nie je žiadna samozrejmosť. Odmena za dobre odvedenú prácu je na mieste. Treba ale zvážiť formu. Väčšina rodičov si myslí, že škola je pre neho povinnosť tak isto ako pre dospelého práca, za ktorú dostane finančnú odmenu. Žijeme vo svete, kde prevládajú materiálne hodnoty. Preferované by nemali byť peniaze a materiálne veci, oveľa väčšiu hodnotu má napríklad spoločne strávený čas. Nejaký výlet, spoločná večera, posedenie. Odmenou pre dieťa je aj radosť rodiča. Radosť znamená lásku, priateľstvo. Keď k tomu pridajú nejakú maličkosť – čas, spoločné chvíle - tým potvrdzujú svoj vzťah k dieťaťu. Nezabúdajme, že je to odmena za mesiace práce a nie len za 'papier', ktorý priniesol! 

 

10 tipov na zlepšenie prospechu

 • častejšie sa venujte dieťaťu, podporte ho v učení,
 • oceňte snahu dieťaťa, neporovnávajte ho s ostatnými deťmi,
 • akceptovať reálne možnosti a schopnosti dieťaťa,
 • viesť ho k tomu, aby samo napísalo úlohy a naučilo sa, následne ich skontrolovať,
 • ukážte im to aj z praktickej stránky,
 • vytvorte mu vhodné podmienky na učenie, snažte sa zaviesť režim (pravidelnú dennú dobu na učenie),
 • po škole mu dajte trošku voľna,
 • začnite učenie s ťažšími predmetmi, dávajte si prestávky,
 • zapojte do učenia oči, uši aj pohyb a zistite, čo mu najviac vyhovuje,
 • ak sú povinnosti splnené dajte mu priestor na voľný čas podľa jeho predstáv.
Čítajte viac o téme: Známky
Zdieľať na facebooku