15 tipov, ako zmeniť svoj negatívny postoj

 Ako zmeniť svoj negatívny postoj?
Ako zmeniť svoj negatívny postoj? / Foto: Shutterstock

To, ako ľudia reagujú na iných ľudí a udalosti, je do značnej miery ovplyvnené ich vnímaním a nie samotnými ľuďmi alebo udalosťami. Ak máte negatívny postoj, je pravdepodobnejšie, že negatívne ovplyvníte všetko okolo vás. Aktívnymi krokmi na pestovanie pozitivity môžete čeliť negatívnemu postoju a zmeniť ho. Pozitívny prístup je dôležitý na zabezpečenie toho, aby ste mali naplnený a príjemný život. Budovanie pozitívneho postoja vám uľahčí rozpoznanie a reflexiu pozitívnych emócií, keď ich prežívate. Začnete tiež prerámcovať negatívne emócie v momente, keď sa začnú objavovať. Urobiť si čas pre seba a pestovať vzťahy sú dôležitými súčasťami budovania pozitívneho postoja.

 

Ako zmeniť negatívny postoj

Najdôležitejšie je opustiť negativitu a zamerať sa na to pozitívne.

 

Prevezmite zodpovednosť za svoje myšlienky a činy. Vy sami máte pod kontrolou svoj život a mnohé z negatívnych situácií a negatívnych myšlienok, ktoré prechovávate, ovplyvňujete priamo vy. Tým, že prevezmete zodpovednosť za svoje činy, môžete začať odstraňovať negativitu vo svojom živote a vytvárať pozitivitu.

 

Identifikujte negatívne veci vo svojom živote a začnite ich meniť. Uznanie toho, čo je vo vašom živote negatívne, vám umožní vidieť, čo môžete ovládať a zmeniť. Na kus papiera napíšte čokoľvek vo svojom živote, čo považujete za negatívne. Prečítajte si zoznam a označte, čo môžete zmeniť.

 

Vzdajte sa očakávaní. Negativita často začína očakávaniami od seba alebo iných. Vzdať sa nereálnych alebo negatívnych očakávaní vám pomôže nielen zmeniť váš postoj, ale vytvorí aj pozitívne prostredie. Prijmite, že nič nie je dokonalé. Vždy, keď sa stane niečo zlé, zabudnite na to čo najviac a potom si aktívne predstavujte veci, ktoré chcete, aby sa stali. Podobne, ak niekto povie niečo negatívne, krátko to zvážte a potom to pustite. Zotrvanie v negativite vo vás vyvolá len negatívny pocit.

 

Odpustite sebe aj ostatným. Nenávisť a zaoberanie sa svojimi nedokonalosťami len zdôrazní negatívny postoj. Akt odpustenia odstráni negatívne postoje a vytvorí priestor pre pozitívne postoje.

 

Obmedzte alebo odstráňte negatívnych ľudí zo svojho života. Ľudia, ktorými sa obklopujeme, majú významný vplyv na naše postoje. Obmedzenie alebo odstránenie negatívnych ľudí z vášho života vám pomôže zmeniť váš postoj.Ak nemôžete osobu úplne odstrániť zo svojho života alebo jej nechcete ublížiť, môžete obmedziť svoje vystavenie sa jej.

 

Choďte stále vpred. Príležitostne budete mať negatívne myšlienky, čo je normálne a prijateľné, ale naučte sa nimi nezdržiavať. Tým, že budete vždy smerovať k pozitívnemu, budete môcť zmeniť svoj negatívny postoj.

 

Uistite sa, že váš vzťah je zdravý. Ak ste v intímnom vzťahu s inou osobou, ovplyvní to váš postoj. Zdravý vzťah by mal byť pozitívny a výsledkom by mal byť lepší pocit zo seba samých. Ak sa cítite pod tlakom robiť veci, ktoré nechcete, bojíte sa dôsledkov nesúhlasu s partnerom alebo ak počas hádok dochádza k kriku či fyzickému násiliu, váš vzťah nemusí byť zdravý. To negatívne ovplyvní váš postoj.

 

Prestaňte sa sťažovať. Namiesto toho venujte viac času spoznávaniu dobrých stránok svojho života. Vedome venujte viac pozornosti pozitívnym veciam, ktoré si všimnete, aby sa dobré veci stali dobrými skúsenosťami.

 

Hľadajte vo všetkom to pozitívne. Negatívne myšlienky a postoje vyčerpávajú a ak sa im podvolíte, zosilnia. Hľadanie pozitívneho u akejkoľvek osoby alebo situácie vám pomôže posunúť vaše myslenie na pozitívne.

 

Urobte si zoznam všetkého, za čo ste vďační. Byť vďačný pomôže pestovať pozitívny prístup. Zoznam všetkých vecí, za ktoré ste vďační, vám pomôže čeliť negatívnym myšlienkam, ktoré sa môžu objaviť.

 

Používajte pozitívne slová. Jazyk, ktorý si zvolíte, výrazne ovplyvňuje váš postoj a emocionálny rozhľad. Používanie pozitívnych slov a vyhlásení počas dňa vám pomôže zostať pozitívnymi a pôsobiť proti negativite.

 

Obklopte sa pozitívnymi ľuďmi. Mať okolo seba podporných ľudí, ktorí dokážu veci uviesť na pravú mieru, je dôležité pre pestovanie pozitívneho prístupu. Obklopenie sa pozitívnymi ľuďmi bude pôsobiť proti negativite a pomôže vám zmeniť váš postoj.

 

Pomôžte ostatným. Jednoduché skutky láskavosti a pomoc druhým môžu urobiť zázraky pre váš postoj. Nielenže môže uviesť veci do perspektívy vo vašom živote, ale môže vás odvrátiť od problémov a vo všeobecnosti sa budete cítiť pozitívnejší.

 

Všímajte si, čo vás robí šťastnými. Znie to jednoducho, ale možno to nie je niečo, na čo ste zvyknutí venovať pozornosť. Skúste si urobiť zoznam vecí, ktoré robíte každý deň (alebo väčšinu dní), potom si urobte druhý zoznam vecí, ktoré vás robia šťastnými. Porovnajte svoje zoznamy a zistite, aké zmeny môžete urobiť, aby ste zahrnuli viac šťastia.

 

Sústreďte sa na jednu vec naraz. Výskumy ukazujú, že snaha o príliš široké rozloženie pozornosti vedie k zvýšenému stresu a nižšej úrovni koncentrácie. Vyvinutie väčšej miery kontroly nad svojou pozornosťou pozitívne ovplyvní váš pocit pohody a pozitivity.

Zdieľať na facebooku