Ako nás trauma z detstva ovplyvňuje v dospelosti?

Trauma z detstva ovplyvňuje náš život významným spôsobom aj v dospelosti.
Trauma z detstva ovplyvňuje náš život významným spôsobom aj v dospelosti. / Foto: Samantha Garrote/Pexels

Trauma z detstva ovplyvňuje náš život významným spôsobom aj v dospelosti. Ako sa môže prejavovať v našom každodennom živote?

 

Podľa výskumov približne dve tretiny z nás zažili aspoň jednu nepriaznivú udalosť v detstve. Trauma generuje emócie a pokiaľ tieto emócie nespracujeme v čase, keď k traume dôjde, uviaznu v našej mysli a tele. Namiesto uzdravenia zo zranenej udalosti zostáva trauma v našom tele ako energia v našom nevedomí a ovplyvňuje náš celý život, kým ju neodkryjeme a nespracujeme. Existuje množstvo rôznych spôsobov, ako sa symptómy môžu prejaviť u dospelých, ktorí žijú s detskou traumou.

 

Čo je trauma?

Trauma je trvalá emocionálna reakcia, ktorá je často výsledkom prežívania stresujúcej udalosti. Zažitie traumatickej udalosti môže poškodiť pocit bezpečia, pocit seba samého a schopnosť regulovať emócie a orientovať sa vo vzťahoch. Dlho po tom, čo došlo k traumatickej udalosti, môžu ľudia s traumou často cítiť hanbu, bezmocnosť či silný strach. Traumatické udalosti je ťažké definovať, pretože tá istá udalosť môže byť pre niektorých ľudí traumatickejšia ako pre iných. Traumatickou udalosťou môže byť:

 • nedávna jediná traumatická udalosť (napr. autonehoda, násilné napadnutie),
 • jedna traumatická udalosť, ktorá sa stala v minulosti (napríklad sexuálny útok, smrť manžela alebo dieťaťa, nehoda, prežitie prírodnej katastrofy alebo vojny),
 • dlhodobý chronický vzorec (napr. pokračujúce zanedbávanie v detstve, sexuálne alebo fyzické zneužívanie).

 

Ako sa prejavujú traumy z detstva v dospelosti?

Trauma z detstva štiepi stabilitu a pocit seba samého dieťaťa, podkopáva sebahodnotu a často zostáva s dieťaťom až do dospelosti. Táto trauma môže človeka ovplyvniť aj v dospelosti, pretože zažíva pocity hanby a viny, pocit odpojenia a neschopnosti nadviazať vzťah s ostatnými, problémy s ovládaním emócií, zvýšenú úzkosť a depresiu, hnev. Účinky detskej traumy sú mnohé a líšia sa v závislosti od traumy a samotného dieťaťa. Ak dieťa pochádza z prostredia, kde nemalo pocit bezpečia a ochrany, môže sa uchýliť k rozvoju vlastných foriem vyrovnávacích mechanizmov, ktoré mu umožňujú fungovať každý deň, len aby prežilo Výsledkom môže byť citlivosť na každú interakciu a nálady druhých, strach, že jednotlivec bude zúrivý. Takéto dieťa sa učí prispôsobovať tým, že potláča svoje vlastné emócie. Maskuje strachu, hnev či smútok. Podľa National Child Traumatic Stress Network existujú silné prepojenia medzi traumou z detstva a vysoko rizikovým správaním, ako je fajčenie, nechránený sex a chronické ochorenia, ako sú srdcové choroby či rakovina. Čo všetko môže byť následkom traumy z detstva v dospelosti?

 

Problémy vo vzťahoch 

Spôsob, akým opatrovatelia interagujú s dieťaťom, a iní dospelí formujú pohľad dieťaťa na svet, ovplyvňuje jeho vnímanie seba samého, ako interaguje s ostatnými a ako si vytvára a udržiava vzťahy medzi dospelými. Aby sa dieťa naučilo byť zdravo pripútané, musí vidieť, ako sa má správať. Potrebuje tiež pocit lásky a bezpečia vo svojom prostredí, ktorý mu dodá sebavedomie rásť. Dieťa potrebuje mať zdravý vzťah so svojimi opatrovateľmi, rodičmi, aby dostalo podporu, ktorú potrebuje, aby sa naučilo správať a vychádzať s ostatnými ľuďmi. Napríklad dieťa , ktoré bolo niekým opustené, kto sa o neho mal postarať, zápasí so strachom z opustenia po celý život. Vyrastanie v domácnosti s neustálou kritikou vytvára dospelého človeka, ktorý sa ľahko rozčúli alebo podráždi na ostatných. Zatiaľ čo niektorí ľudia, ktorí prežili traumu, sa zaviazali k vzťahom, do ktorých by nemali, iní sa boja zaviazať vôbec. Trauma z detstva niekedy spôsobuje, že ľudia sa snažia zmeniť ľudí vo svojom živote. Môžu sa pokúsiť zmeniť veci na svojom partnerovi, aby upokojili osobné obavy vo vzťahu.

 

Perfekcionizmus

V mnohých prípadoch ľudia vystavení dlhodobej traume často používajú perfekcionizmus ako mechanizmus zvládania. Opakované vystavenie traume často zahŕňa osobu žijúcu v prostredí, kde je každý ich čin monitorovaný, skúmaný a pozorovaný. Preto sa osoby, ktoré prežili traumu, stávajú perfekcionistami, aby prevzali kontrolu aspoň nad niečím vo svojom živote. Hoci perfekcionizmus nie je diagnostikovanou duševnou poruchou, je však bežnou súčasťou mnohých duševných porúch, ako je napríklad obsedantno-kompulzívna porucha. Perfekcionizmus je naučené správanie, čo znamená, že dieťa, ktoré vyrastalo s motivovanými, na cieľ orientovanými rodičmi, ktorí nadmerne chvália dieťa skôr za úspechy ako za akýkoľvek pokrok či snahu, bude pravdepodobne modelovať toto správanie tiež. 

 

Ako postupovať pri riešení?

Trauma z detstva u dospelých nemusí nutne znamenať, že nebudú schopní mať plnohodnotný život. Ak však trauma začne ovplyvňovať každodenný život jednotlivca, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc. Prekonanie traumy z detstva u dospelých je možné pomocou terapie. Čo však môžete urobiť hneď teraz je:
 

 • Venujte čas sebareflexii - sebareflexia je nevyhnutná pre rast a liečenie. Počas sebareflexie venujte nejaký čas tomu, aby ste pomenovali emócie, ktoré ste cítili v čase traumy, a tie, ktoré zažívate teraz. Potom si dovoľte cítiť vnemy a reagujte tak, ako potrebujete. Keď cítite emócie, dostanete ich do pohybu a necháte ich ísť.
   
 • Pripomeňte si to - spomeňte si na situáciu, ktorá vás nedávno rozrušila. Nájdite niečo, čo vyvolalo miernu až silnú emocionálnu reakciu, alebo čo by bolo, keby ste sa necítili emocionálne otupení. Prezrite si čo najpodrobnejšie, čo sa stalo, a predstavte si seba v tom čase a na tom mieste. Zažite to všetko znova svojimi zmyslami.
   
 • Pomenujte to - spojte emóciu s každým z pocitov, ktoré cítite. Je tlak na hrudi úzkosť? Je teplo, ktoré cítite, ako cestujete po rukách, hnev? Je dôležité rozpoznať často jemné rozdiely medzi niekedy podobnými emóciami. To vám dá väčší zmysel pre vaše skúsenosti a bohatšie poznanie seba samého.
   
 • Prijmite jeho posolstvo, ponaučenie – položte si otázky: Spájajú sa pocity alebo emócie, ktoré práve zažívam, s jednou alebo viacerými skúsenosťami z minulosti? Poskytujú mi nejaký pohľad na koreň traumy alebo negatívneho, obmedzujúceho presvedčenia o sebe?
Zdieľať na facebooku