Ako vytvoriť jednotnú výchovu v rodine, keď sa rodičia nezhodujú?

Jednotná výchova je pre deti dôležitá.
Jednotná výchova je pre deti dôležitá. / Foto: Bigstock

Život prináša rôzne situácie a je možné, že s partnerom pri tých výchovných nebudete 100-percentne v zhode. Ako dosiahnuť, aby ste aj napriek tomu boli dobrými rodičmi? 

 

Výchova detí je jednou z najnáročnejších úloh, s ktorými sa človek počas života stretáva. A keď sa pár rozhodne mať deti, musí sa uistiť, že je na rovnakej vlne, pokiaľ ide o všetky aspekty. Výchova je však ešte ťažšia, ak vy a váš partner nie ste zladení vo svojich stratégiách výchovy.  Väčšina z vás už niekedy zažila situáciu, kedy si jeden z partnerov myslí, že by mal svoje dieťa určitým spôsobom disciplinovať, avšak druhý to chce riešiť úplne inak. Každý z vás následne zakotví vo svojej pozícii. A to, čo začalo ako problém medzi vami a vašim dieťaťom, sa rýchlo zmení na problém medzi vami. Už nevytvárate spolu tím. Obidvaja ste však rozdielni ľudia, ktorí budú prirodzene pristupovať k rodičovstvu niekedy inak, možno častejšie, ako by ste chceli. V každom manželstve sa dá očakávať nezhoda, najmä pokiaľ ide o výchovu detí. Pravdou je, že deti vedia, keď ich rodičia nie sú jednotní v rozhodovaní o disciplíne, vo výchove. A táto nejednotnosť vytvára u detí úzkosť, pretože si nie sú isté pravidlami a tým, čo je dôležité a čo nie. Táto úzkosť môže zároveň prispievať k ďalším problémom so správaním. Deti tiež zistia, že ak sa im podarí získať jedného rodiča za spojenca, potom je to boj dvoch proti jednému a tím dieťa-rodič zvyčajne vyhráva. Toto nie je situácia, v ktorej by ste chceli byť so svojím partnerom alebo deťmi. Preto je pri riešení problémov so správaním vašich detí dôležitá jednota s partnerom, aj keď s ním nesúhlasíte stále. Ak existuje jedna vec, na ktorej sa všetci zhodnete, je to určite to, že niečo sa musí zmeniť. Neustály spor nie je riešenie. 

 

Ako dosiahnuť jednotnú výchovu? Existujú dôležité kroky, ako sa stať dobrým rodičovským tímom: 

 

Definujte svoje dlhodobé ciele pre vaše deti a rodinu

V prvom rade je najdôležitejšie načrtnúť víziu toho, čo sa snažíte ako rodič dosiahnuť, kam smerujete a čo si prajete pre svoje deti. Tento krok je pomerne jednoduchý, ak to budete mať premyslené, tak by ste to mali zdieľať so svojím partnerom. Pravdepodobne zistíte, že vaše hodnoty a ciele sú celkom dobre zosúladené. Toto cvičenie samo o sebe poslúži ako kotva, ku ktorej sa môžete často vracať, aby ste si potvrdili, že ste presne na tej istej stránke a že je to tam, kde chcete byť. Skúste si odpovedať na otázky, ktoré vám pomôžu definovať vaše hodnoty a dlhodobé rodičovské ciele. Napríklad: Aké sú vlastnosti, schopnosti alebo životné zručnosti, ktoré by ste chceli vštepiť svojim deťom? Ako sa chcete ukázať svojim deťom ako rodičia?  Ako chcete, aby sa vaša rodina cítila? Premýšľajte nad tými a podobnými otázkami, zdieľajte ich so svojim partnerom a diskutujte o nich. 

 

Stanovte si základné pravidlá

Vaše rodičovské ciele a štýl sa časom zmenia. Vždy však budú existovať nejaké základné pravidlá, ktoré budete chcieť zaviesť obaja. Ak neexistujú žiadne pravidlá, na ktorých by ste sa obaja zhodli, pracujte na vytvorení takého zoznamu. Začnite so základnými bezpečnostnými pravidlami, potom si stanovte určité pravidlá rešpektu, napríklad, že by nikdy nemali nadávať. Najlepšie by bolo, keby ste sa porozprávali aj o tom, akú odmenu dať deťom, keď budú rešpektovať dané pravidlá. Aj keď sa v niektorých detailoch nezhodnete, vaše deti budú mať vždy nejaké hranice, ktoré budú rešpektovať, a základnú rutinu, ktorú budú dodržiavať.


 

Uprednostnite krátkodobé oblasti zlepšenia

Keď už máte nastavené rodinné hodnoty a dlhodobé ciele, je čas zamerať sa na špecifické situácie a správanie, ktoré v domácnosti vytvárajú to najväčšie trenie. Zahrňte tam všetko od trápenia sa pred spaním až po nepočúvanie, nastavovanie limitov pre digitálne technológie, jedenie a podobne. Dohodnite sa s partnerom, ktoré sú najnaliehavejšie z nich, ktoré je potrebné riešiť, a vyberte si niekoľko. Zamerajte sa na to, aby ste skutočne ovplyvnili niekoľko problémov, namiesto toho, aby ste sa pokúšali zmeniť všetko naraz.

 

Podporujte sa navzájom

Stanovte si pravidlo, že ak jeden rodič disciplinuje deti, druhý rodič to musí v daný okamih akceptovať, aj keď s trestom nesúhlasí. Vy a váš partner musíte pred deťmi pôsobiť ako jednotný tím, inak to podkope vašu rodičovskú autoritu. Neskôr, keď je situácia pokojná, môžete s partnerom prediskutovať alternatívne spôsoby riešenia daných situácií v budúcnosti.

 

Nestojte si tvrdohlavo za svojím

Ako rodičia musíte mať vždy na pamäti, že ste tím a bojujete za rovnaký cieľ: dať svojim deťom dobrý život. Obaja chcete pre nich to najlepšie a obaja by ste urobili čokoľvek, aby ste to dosiahli. Ak nesúhlasíte v konkrétnych témach, nedovoľte, aby to ovplyvnilo to, ako vás vidia vaše deti. Pomohlo by, keby ste vždy vyzerali jednotne, aj keď niekedy v danej situácii práve nie ste. Takto budete dobrými vzormi. 

 

Ak máte pocit, že ste už vyskúšali všetko a stále sa vám nedarí dostať sa s partnerom na rovnakú vlnu, môžete vyhľadať odbornú pomoc. Terapeut alebo poradca vám pomôže nájsť spôsoby, ako spolu produktívne komunikovať, naučí vás, ako prestať bojovať pri každom rodičovskom probléme, ktorý sa objaví. A to vám pomôže zjednotiť sa v jednaní s vašimi deťmi, ale aj vo vašom partnerskom vzťahu. Všetci máme negatívne komunikačné návyky a vzorce, ktoré si nemusíme všimnúť, pokiaľ nás na to neupozorní neutrálna strana.

Zdieľať na facebooku