Najlepšie denné návyky, ktoré podporia hlbšie spojenie s vaším dieťaťom

Foto: Shutterstock
Najlepšie denné návyky rodiny / Foto: Shutterstock

Hlboké spojenie s vašimi deťmi nezaberie veľa času. V priebehu niekoľkých minút, niekoľkokrát počas dňa, sa na nich môžete sústrediť a naplniť ich poháre emocionálnych potrieb pozitívnou pozornosťou. 

 

Predvídateľná rutina pomáha deťom vedieť, čo môžu očakávať, aby sa cítili bezpečne. Rutiny im tiež pomáhajú osvojiť si konštruktívne návyky a rozvíjať pocit kontroly pri zvládaní každodenných úloh. Ako každý vzťah, aj puto medzi rodičom a dieťaťom sa dá posilniť niektorými návykmi, ktoré sa dajú ľahko začleniť do vašich každodenných rutín.

 

Spoločne jedzte

Čoraz viac rodičov si uvedomuje dôležitosť spoločného rodinného času pri jedálenskom stole. Často je to jediný čas, keď sú všetci členovia rodiny spolu na jednom mieste. Večera je časom oddychu od zhonu každodenného života. Spoločné stravovanie ich učí lepším stravovacím návykom, zlepšuje komunikačné schopnosti, pomáhajú členom rodiny udržiavať vzťahy a cítiť spolupatričnosť. Rozhovor pri stole im poskytuje bezpečné miesto na vyjadrenie svojich myšlienok, pocitov. 

 

Objímajte sa a nešetrite dotykmi

Známa rodinná terapeutka Virginia Satir povedala: „Potrebujeme štyri objatia denne, aby sme prežili. Potrebujeme osem objatí denne na udržiavanie. Potrebujeme 12 objatí denne, aby sme rástli". Objímte sa, keď sa lúčite, keď ste znovu stretnete a často aj medzi tým. Deti potrebujú veľa zmyslovej stimulácie, pretože ich mozog rastie a vyvíja sa. Keďže novorodenci sa najprv učia orientovať sa vo svete dotykom, fyzický kontakt, ako je objatie a kontakt koža na kožu, je pre ich vývoj rozhodujúci. Z našich piatich zmyslov sa ako prvý rozvíja hmat, takže vyživujúci dotyk poskytuje stimuláciu mladých mozgov, ktoré potrebujú pre normálny rast a vývoj. Nielenže sú objatia dobré pre rozvoj mozgu a fyzický rast detí, ale podporujú aj emocionálny vývoj. Nič neutíši plač dieťaťa s odretým kolenom rýchlejšie ako vrúcne objatie dospelého, ktorý ho miluje. Objatia zlepšujú dôveru, znižujú strach a posilňujú vzťahy. A tieto výhody sú vzájomné. Dávať a prijímať fyzickú náklonnosť je dobré pre vás aj vaše deti.

 

Hrajte sa spolu

Jedným z najlepších spôsobov, ako sa spojiť so svojimi deťmi, je spoločná zábava. Nezáleží ani tak na aktivite, ako na tom, že spolu robíte niečo zábavné. Tieto spoločné aktivity vás potom udržujú v spojení s vašimi deťmi stimuláciou endorfínov a oxytocínu vo vás oboch. Ak urobíte zo smiechu každodenný zvyk, poskytnete im šancu vysmiať sa z úzkosti a rozrušenia. 

 

Nechajte deti pomáhať pri každodenných činnostiach

Malé deti prirodzene milujú byť nápomocné, a keď im dáte domáce práce a povinnosti, podporíte tým ich sebavedomie a pocítia, že si ich vážite. Dajte im najavo, akú skvelú prácu robia a ako veľmi si vážite ich pomoc. Nielenže vás to zblíži, ale pomôže im to vyrásť v sebavedomých a láskavých ľudí, ktorí radi pomáhajú druhým.


 

Prejavujte im lásku každý deň

Robte každý deň malé veci, aby ste im ukázali, ako veľmi ich máte radi, napríklad napíšte odkaz a vložte ho do ich dózy na desiatu. Ukážte im každý deň, ako veľa pre vás znamenajú, a tak upevníte puto medzi vami.

 

Počúvajte ich a buďte empatickí

Spojenie začína počúvaním. Uznajte ich pocity, ukážte im, že im rozumiete, a ubezpečte ich, že ste tu, aby ste im pomohli so všetkým, čo potrebujú. Pokúste sa vidieť veci z ich perspektívy. Počúvaním a vcítením sa do svojich detí začnete pestovať vzájomný rešpekt a posilňovať citové puto.

 

Buďte dostupní a bez rozptyľovania

Ak si vyhradíte len 10 minút denne na rozhovor so svojimi deťmi bez rozptyľovania, môže to znamenať veľký rozdiel pri vytváraní dobrých komunikačných návykov. Vypnite televízor, odložte svoje elektronické zariadenia a strávte spolu kvalitný čas. Vaše deti potrebujú vedieť, že veríte, že sú vo vašom živote prioritou, napriek mnohým rušivým faktorom a stresorom, ktoré vám prídu do cesty.

 

Vytvorte rituály rodič-dieťa

Ak máte viac ako jedno dieťa, skúste s každým z nich tráviť individuálny čas. Kvalitný individuálny čas s vaším dieťaťom môže posilniť puto medzi rodičom a dieťaťom, vybudovať jeho sebavedomie a dať mu najavo, že je výnimočné a cenené. Niektorí rodičia si so svojimi deťmi plánujú špeciálne „večerné rande“, aby si vytvorili tú individuálnu príležitosť, či už je to prechádzka po okolí, výlet na ihrisko alebo len večerný film doma. 

 

Spomaľte a vychutnajte si každý moment

Namiesto toho, aby ste ich hnali podľa plánu, využite každú interakciu počas celého dňa ako príležitosť na spojenie. Spomaľte a podeľte sa o chvíľu so svojimi deťmi. Počúvajte ich smiech. Pozerajte sa im do očí. 

 

Spojenie s vašimi deťmi je ten najcennejší dar, aký im môžete dať. Môže to byť také jednoduché ako úsmev, povzbudzujúce slovo alebo si s nimi sadnúť a hrať ich obľúbenú hru. Čas strávený so svojimi deťmi im ukazuje, že ich milujete a podporuje to ich sebavedomie. Pocit spojenia s rodičmi pomôže podporiť ich pocit spolupatričnosti a vybudovať pozitívnu identitu a pocit zo seba samého. Budovanie pevných vzťahov je dôležitým aspektom blahobytu počas celého života ľudí. Keď sa k svojim deťom budete správať láskavo a s rešpektom, naučíte ich, ako mať zdravé vzťahy, keď vyrastú.

Zdieľať na facebooku