Tipy pre učiteľov, ako motivovať žiakov triede

Vnútorná aj vonkajšia motivácia je kľúčovým faktorom úspechu žiakov a študentov na všetkých stupňoch ich vzdelávania a učitelia môžu zohrávať kľúčovú rolu pri poskytovaní a podporovaní tejto motivácie. 
Vnútorná aj vonkajšia motivácia je kľúčovým faktorom úspechu žiakov a študentov na všetkých stupňoch ich vzdelávania a učitelia môžu zohrávať kľúčovú rolu pri poskytovaní a podporovaní tejto motivácie.  / Foto: Bigstock

Učenie je celoživotné úsilie a na to, aby sme si vštepili a udržali celoživotnú lásku k učeniu, je nevyhnutná motivácia. Vnútorná aj vonkajšia motivácia je kľúčovým faktorom úspechu žiakov a študentov na všetkých stupňoch ich vzdelávania a učitelia môžu zohrávať kľúčovú rolu pri poskytovaní a podporovaní tejto motivácie. 

 

Samozrejme, to sa ľahšie povie, ako urobí, pretože všetci sú motivovaní iným spôsobom a naučiť sa vyžaduje čas a veľa úsilia, aby sa trieda plná detí, žiakov a študentov s nadšením učila, tvrdo pracovala a snažila sa vyniknúť. Aj keď je motivácia žiakov náročná úloha, výsledok stojí za to. Motivovaní žiaci sú viac nadšení z učenia a školy celkovo. Jednoducho povedané, vyučovať triedu plnú motivovaných žiakov baví učiteľov aj žiakov. Niektorí z nich sú motivovaní sami, s prirodzenou láskou k učeniu. Ale aj so žiakmi, ktorí nemajú túto prirodzenú motiváciu, môže skvelý učiteľ urobiť učenie zábavou a inšpirovať ich, aby naplno využili svoj potenciál. 

 

Ako nadchnúť žiakov pre učenie?

Rozvíjajte vzťahy

V prvom rade je veľmi dôležité rozvíjať vzťahy so svojimi žiakmi. Keď žiaci začínajú povinnú školskú dochádzku, musia si rozvíjať kvalitné vzťahy, keďže medziľudské vzťahy v školskom prostredí ovplyvňujú ich vývin a pozitívne ovplyvňujú aj ich výsledky čo zahŕňa ich motiváciu k učeniu, správanie aj kognitívne schopnosti. Dajte si záležať na tom, aby ste každého žiaka spoznali a prejavili svoj záujem o neho.

 

Zapojte rodičov

Zapojte rodičov a požiadajte ich o pomoc, aby ste pomohli povzbudiť svojich žiakov. Rodičia sú kľúčovým faktorom pri ich motivácii. Skúste si namiesto negatívnych telefonátov zavolať rodičom v pozitívnom duchu, aby ste si vytvorili efektívny vzťah. Zapojte rodičov tak, že ich napríklad pozvete do svojej triedy na nejaké špeciálne udalosti. Informujte ich, že ste tím a máte rovnaké ciele pre ich dieťa.

 

Vzbudzujte dôveru a bezpečné prostredie

Žiaci sa musia vo svojich triedach cítiť bezpečne. Učiteľ môže podporiť toto prostredie stanovením jasných pravidiel, očakávaní rešpektu medzi nimi. Zapojte ich do vytvárania triednych pravidiel. Zaoberajte sa každou odchýlkou ​​od týchto dohôd a žiakov často oceňujte a chváľte. 

 

Buďte skvelým poslucháčom

Pozorne počúvajte, čo chce váš žiak vyjadriť. Oceňujte jeho pocity a myšlienky. Urobte správne kroky na vyriešenie ťažkostí, na ktoré sa sťažuje. Buďte skvelým poslucháčom. Žiaci vás budú mať radi, keď ich budete počúvať s náležitou starostlivosťou. Môžete si tak získať ich dôveru. Ak chcete, aby vás vaši študenti počúvali, vy musíte najprv počúvať ich.

 

Využívajte pozitívnu súťaživosť

Konkurencia v triede nie je vždy zlá vec a v niektorých prípadoch môže žiakov motivovať, aby sa viac snažili a pracovali, aby vynikli. Pracujte na podpore priateľského ducha súťaženia vo vašej triede, možno prostredníctvom skupinových hier, aby „predviedli“ svoje vedomosti a zručnosti.

 

Ponúkajte odmeny

Každý má rád odmeny a ponúknuť svojim žiakom možnosť získať ich je výborným zdrojom motivácie. Veci ako pizza párty, sledovanie filmov alebo dokonca niečo také jednoduché, ako je nálepka na papieri, môžu žiakov motivovať pracovať tvrdšie a skutočne sa snažiť niečo dosiahnuť. Zvážte ich osobnosti a potreby, aby ste určili vhodné odmeny pre nich.

 

Dajte im zodpovednosť

Prideľovanie úloh v triede je skvelý spôsob, ako vybudovať komunitu a motivovať deti. Väčšina z nich bude chápať prácu v triede skôr ako privilégium než ako bremeno a bude tvrdo pracovať, aby splnili očakávania. Môže byť tiež užitočné umožniť žiakom striedať sa vo vedení aktivít alebo pomáhať, aby sa každý jeden cítil dôležitý a ocenený.

 

Vytvorte nástenky vízií 

Nástenka vízií môže slúžiť ako nástroj, ktorý pomáha objasniť, sústrediť sa a udržať zameranie na konkrétny životný cieľ. Je to akýkoľvek druh nástenky, na ktorej zobrazujete obrázky, ktoré predstavujú čokoľvek, čím chcete byť, robiť alebo mať vo svojom živote. Môžete si spoločne vytvoriť svoje vlastné nástenky pomocou aplikácie Canva.

 

Ponúknite rôznorodé zážitky

Nie všetci žiaci budú reagovať na vyučovacie hodiny rovnako. Pre niekoho môžu byť najlepšie praktické skúsenosti. Iní môžu milovať čítanie kníh v tichosti alebo prácu v skupinách. Ak chcete udržať motiváciu všetkých žiakov, striedajte a zmiešajte svoje hodiny tak, aby sa každý žiak s inými preferenciami sústredil na to, čo má najradšej. Ak tak urobíte, pomôže im to zostať zaangažovaní a venovať pozornosť.

 

Aj keď asi každému je jasné, aké náročné je motivovať žiakov pri vyučovaní a riadení triedy, chápeme však aj dôležitosť motivácie. Niektorí žiaci vstúpia do vašej triedy s jednoznačne rozvinutou vnútornou motiváciou a niektorí naopak úplne bez motivácie. Učitelia by mali byť schopní učiť každého, kto je súčasťou ich triedy a podnecovať motiváciu u tých, ktorým  chýba. Motivovať ťažko motivovateľných je náročné, dá sa to však urobiť. Pri riešení potrieb žiakov s nízkou alebo žiadnou motiváciou si to bude vyžadovať určite viac času, trpezlivosti a porozumenia. 

Zdieľať na facebooku