Ako pomôcť obetiam domáceho násilia?

Foto: Bigstock
Ľudia v tiesni potrebujú pomoc svojho okolia, no často sa o ňu hanbia požiadať. / Foto: Bigstock

Ľudia v tiesni potrebujú pomoc svojho okolia, no často sa o ňu hanbia požiadať. Ako im môžete pomôcť?

 

Zneužívanie sa vyskytuje vo všetkých typoch vzťahov a medzi ľuďmi rôzneho veku, rasy, náboženstva, finančného postavenia, sexuálnej orientácie a vzdelania. K domácemu násiliu dochádza, keď násilný člen rodiny alebo partner spôsobí ujmu alebo hrozí rizikom ujmy jednotlivcovi, s ktorým sú v dôveryhodnom vzťahu. Ak viete alebo máte podozrenie, že je niekto obeťou domáceho násilia, možno nebudete vedieť, ako mu najlepšie pomôcť. Nedovoľte, aby vám strach z toho, že poviete alebo urobíte niečo nesprávne, zabránil osloviť ho. Čakanie na dokonalé slová vám môže zabrániť využiť príležitosť zmeniť jeho život. Ak ste vy alebo niekto, koho poznáte, zneužívaní partnerom alebo členom rodiny, je dôležité, aby ste dostali adekvátnu pomoc. Svet pre mnohé obete domáceho násilia môže byť osamelý, izolovaný a plný strachu. Niekedy len oslovenie a vedomie, že ste tu pre nich, môže poskytnúť obrovskú úľavu.

 

Ako poskytnúť obeti pomoc?

Vyhraďte si čas 

Oslovte osobu v čase a na mieste, ktoré je bezpečné a dôverné. Začnite tým, že vyjadríte obavy, ako napríklad „Obávam sa o tvoju bezpečnosť, obávam sa, že ti niekto ubližuje“. Nezabudnite si vyhradiť dostatok času pre prípad, že by sa obeť rozhodla otvoriť. Ak sa daná osoba rozhodne odhaliť roky zadržiavaného strachu a frustrácie, neukončujte konverzáciu.

 

Počúvajte bez posudzovania

Ak sa daná osoba rozhodne hovoriť, vypočujte si príbeh bez toho, aby ste ho odsudzovali, ponúkali rady alebo navrhovali riešenia. Je pravdepodobné, že ak budete aktívne počúvať, daný človek vám presne povie, čo potrebuje. Len dajte tomu človeku príležitosť otvoriť sa. Môžete klásť objasňujúce otázky, ale hlavne ho nechajte ventilovať svoje pocity a obavy. Môžete byť prvou osobou, ktorej sa obeť zdôverila.

 

Rozpoznajte varovné signály

Mnoho ľudí sa pokúša zakryť týranie z rôznych dôvodov a naučiť sa varovné signály domáceho násilia im taktiež môže pomôcť. Fyzické znaky (napríklad zlomeniny kostí, prstov, zápästia, nevysvetliteľné modriny). Zakrytie zranení make-upom alebo oblečením, ktoré môže byť nevhodné pre ročné obdobie alebo príležitosť. Emocionálne znaky (nízke sebavedomie, príliš ospravedlňujúce alebo pokorné správanie, ustráchanosť, zmeny v spánkových alebo stravovacích návykoch, zneužívanie látok, príznaky depresie, rozprávanie o samovražde, rozprávanie o hneve alebo nálade manžela alebo partnera). Znaky správania (stiahnutie sa, zrušenie stretnutí na poslednú chvíľu, časté meškanie, nadmerné súkromie týkajúce sa ich osobného života, izolovanie sa od priateľov a rodiny, skorý odchod z práce alebo neskorý príchod).


 

Pomôžte vytvoriť bezpečnostný plán

Pomôžte obeti vytvoriť bezpečnostný plán, ktorý môže byť realizovaný v prípade, že sa násilie znova objaví alebo ak sa rozhodnú situáciu opustiť. Len cvičenie pri zostavovaní plánu im môže pomôcť predstaviť si, ktoré kroky sú potrebné, a psychologicky sa na to pripraviť. Pomôžte obeti premyslieť si každý krok bezpečnostného plánu, zvážte riziká a prínosy každej možnosti a spôsoby, ako riziká znížiť. Nezabudnite zahrnúť nasledovné:

  • Bezpečné miesto, kam ísť v prípade núdze, alebo ak sa rozhodnú odísť z domu.
  • Pripravený dôvod, prípadne výhovorka na odchod, ak sa cítia ohrození.
  • Kódové slovo, ktoré upozorní rodinu alebo priateľov, že potrebuje pomoc.
  • „Úniková taška“ s hotovosťou, dôležitými dokladmi (rodné listy, pasy a podobne), kľúčmi, toaletnými potrebami a prezlečením, ktoré je v krízovej situácii ľahko dostupné.
  • Zoznam núdzových kontaktov vrátane dôveryhodnej rodiny alebo priateľov, miestnych útulkov a linky dôvery pre domáce násilie. Dôležité je poznať dôležité telefónne čísla, na ktoré môžete zavolať o pomoc.

 

Čo nerobiť?

  • Neobviňujte, nediagnostikujte ani neposudzujte voľby obete, nerobte závery o tom, čo môže prežívať alebo cítiť a neposudzujte ani nekritizujte ju.
  • Netlačte na obeť, aby opustila násilný vzťah. Existuje veľa dôvodov, prečo sa môže rozhodnúť zostať. Je možné, že sa jej násilník vyhrážal, že ju alebo jej deťom ublíži, ak sa pokúsi odísť. Násilník môže kontrolovať všetky jej financie a môže izolovať obeť od priateľov a rodiny, čím jej ponecháva len veľmi málo vlastných zdrojov. Násilník možno sľúbil, že sa zmení, a obeť ho môže stále milovať. Nikdy to nie je také jednoduché, ako povzbudiť obeť, aby „len odišla“, ale treba všetkými prostriedkami jej oznámiť, že v prípade potreby pomoc existuje.
  • Necíťte potrebu byť odborníkom. Nesnažte sa poskytovať poradenstvo alebo rady, ale spojte obeť s vyškolenými ľuďmi, ktorí môžu pomôcť. Zamestnanci liniek sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, aby mohli pomôcť.

 

Ak sa obeť rozhodne opustiť násilný vzťah z rôznych dôvodov, môže to trvať niekoľko pokusov o opustenie. Poskytovanie neodsudzujúcej podpory a trpezlivosti je preto veľmi rozhodujúce. Zavolajte na horúcu linku pre domáce násilie alebo komunitné zdroje, môžu pomôcť obeti s miestom pobytu, právnou ochranou aj plánovaním bezpečnosti. 

Zdieľať na facebooku