Domáce násilie môže mať rôzne podoby. Ako trpia obete najčastejšie?

Foto: Pexels
Domáce násilie môže mať rôzne podoby. / Foto: Pexels

Domáce násilie neprestavuje len krik a bitky medzi partnermi. Ubližovanie môže mať rôzne podoby.

 

Za posledných niekoľko desaťročí sa zvýšilo povedomie verejnosti o duševnom zdraví. Keď mnohí ľudia premýšľajú o svojom zdraví, často myslia skôr na svoje fyzické zdravie a sú vedení k tomu, aby mu venovali väčšiu pozornosť, keď pociťujú nejaké príznaky. Somatické respektíve telesné symptómy, pre ktoré nemožno nájsť jasný fyzický základ, sú u traumatizovaných detí a dospelých všadeprítomné ako napríklad chronická bolesť chrbta a krku, migrény, tráviace problémy, syndróm dráždivého čreva, chronická únava a niektoré formy astmy. Tieto fyzické symptómy môžu však byť prejavom nerovnováhy v iných oblastiach zdravia, ktoré zahŕňajú emocionálnu, intelektuálnu, sociálnu, duchovnú, či pracovnú. Tieto aspekty života človeka sú vzájomne prepojené. V prípade, keď niekto zažije niečo traumatické, ako je napríklad aj domáce násilie, tak všetky aspekty zdravia sú nejakým spôsobom ovplyvnené, predovšetkým však emocionálna pohoda. Duševné zdravie predstavuje súhrn emocionálnej, psychickej a sociálnej pohody. Ovplyvňuje to, ako myslíme, cítime a konáme. Pomáha tiež určiť, ako zvládame stres, ako sa správame k ostatným a ako sa rozhodujeme. Duševné zdravie je dôležité v každej fáze života, od detstva a dospievania až po dospelosť. Schopnosť človeka zachovať si duševné zdravie môže byť zmenená prežívaním chronického stresu, strachu či smútku, ktorý prichádza s domácim násilím. 

 

Kedy môžeme hovoriť o domácom násilí?

Domáce násilie možno definovať ako vzorec správania v akomkoľvek vzťahu, za účelom získania alebo udržania moci a kontroly nad partnerom. Zneužívanie je fyzické, sexuálne, emocionálne, ekonomické alebo psychologické konanie alebo vyhrážanie sa konaním, ktoré ovplyvňuje inú osobu. To zahŕňa akékoľvek správanie, ktoré niekoho desí, zastrašuje, terorizuje, manipuluje, zraňuje, ponižuje, obviňuje. Obeťou domáceho násilia sa môže stať ktokoľvek, bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, vieru alebo socioekonomickú triedu. Incidenty sú zriedka izolované a zvyčajne sa stupňujú vo frekvencii a závažnosti. Domáce násilie môže vyvrcholiť vážnym fyzickým zranením alebo aj smrťou.

 

Emocionálne zneužívanie predstavuje podkopávanie pocitu vlastnej hodnoty človeka neustálou kritikou,  osočovaním alebo iným verbálnym napádaním, poškodzovaním partnerského vzťahu s deťmi alebo zabránením partnerovi vidieť priateľov a rodinu. Môžete byť v emocionálne zneužívajúcom vzťahu, ak váš partner:

 • Nadáva vám, uráža vás alebo vás neustále kritizuje.
 • Nedôveruje vám a správa sa žiarlivo alebo majetnícky.
 • Snaží sa vás izolovať od rodiny alebo priateľov.
 • Monitoruje, kam idete, komu voláte a s kým trávite čas.
 • Kontroluje financie.
 • Hrozí, že ublíži vám, deťom, vašej rodine alebo vašim domácim miláčikom.
 • Ponižuje vás akýmkoľvek spôsobom.

 

Psychické týranie zahŕňa vyvolávanie strachu zastrašovaním, vyhrážaním sa fyzickou ujmou sebe, partnerovi alebo deťom, ubližovanie domácim zvieratám a ničenie majetku alebo nútená izolácia od priateľov, rodiny, školy a/alebo práce.


 

Finančné zneužívanie zahŕňa vytvorenie alebo pokus urobiť osobu finančne závislou udržiavaním úplnej kontroly nad finančnými zdrojmi, zamedzením prístupu k peniazom alebo zákazom chodiť do zamestnania.

 

Fyzické týranie predstavuje ubližovanie alebo pokus fyzicky zraniť partnera (udieraním, kopaním, fackovaním, ťahaním za vlasy, odopieraním lekárskej starostlivosti...). Môže to byť, ak váš partner:

 • Pri hneve poškodzuje majetok (hádže predmety, udiera do stien, kope do dverí...).
 • Fackuje, hryzie, kope alebo dusí.
 • Vystraší vás napríklad bezohľadnou jazdou.
 • Používa zbraň, aby vás ohrozil alebo zranil.
 • Núti vás opustiť svoj domov.
 • Uväzní vás vo vašom dome alebo vám zabráni odísť.
 • Zabraňuje vám zavolať políciu alebo vyhľadať lekársku pomoc.
 • Ubližuje vašim deťom.
 • Používa fyzickú silu v sexuálnych situáciách.

 

Sexuálne zneužívanie zahŕňa nútenie partnera zúčastniť sa sexuálneho aktu, keď partner nesúhlasí.

 

Dlhodobé účinky domáceho násilia na duševné zdravie môžu zahŕňať: 

 1. Posttraumatickú stresovú poruchu, ktorá môže vyplynúť zo zažitia šokujúcej, strašidelnej, nebezpečnej alebo traumatickej udalosti, ako je sexuálne, fyzické alebo emocionálne zneužívanie. Symptómy môžu zahŕňať sociálnu a emocionálnu izoláciu, spätné spomienky, úzkosť, nespavosť a sebadeštruktívne správanie.
   
 2. Depresiu - ide o vážnu chorobu, ktorá sa vyznačuje pretrvávajúcim pocitom smútku alebo stratou záujmu, ktoré môžu výrazne ovplyvniť správanie človeka vrátane porúch spánku, chuti do jedla, úrovne energie, koncentrácie a každodenného správania.
   
 3. Úzkosť - môže to byť všeobecná úzkosť zo všetkého a každodenných situácií, alebo to môže byť náhly záchvat intenzívneho strachu. Časom sa môže zhoršiť a zasahovať do každodenného života

 

Obete domáceho násilia môžu tiež pociťovať nízke sebavedomie, môžu sa uzatvárať pred ľuďmi zo svojho života, nechcú sa zúčastňovať na aktivitách, ktoré ich kedysi bavili, a nemôžu dôverovať iným. Riešenie fyzického a duševného zdravia je len jednou časťou komplikovanej skladačky pre obete domáceho násilia. Odchod z násilného vzťahu môže byť ťažký a nebezpečný čas, ale podniknúť kroky je jediný spôsob, ako prelomiť začarovaný kruh.

Zdieľať na facebooku