Za 33 rokov mojej praxe ako učiteľka som pochopila...

Roky práce s deťmi vás naučia mnoho. A ak máte otvorenú myseľ a srdce, dovolia vám posúvať sa stále ďalej a učiteľskú prácu milovať.
Roky práce s deťmi vás naučia mnoho. A ak máte otvorenú myseľ a srdce, dovolia vám posúvať sa stále ďalej a učiteľskú prácu milovať. / Zdroj: Bigstock
 • Ja, učiteľ, som tu kvôli deťom, nie naopak.
 • Učím dieťa, nie predmet.
 • Nikdy nenaučím všetko každé dieťa, ale môžem sa pokúsiť ho spraviť šťastným.
 • Každému dieťaťu nejde môj predmet, ale keď mu dám priestor, v inom môže vynikať.
 • Ak budem mať dieťa rada, dieťa to pocíti a bude sa mu učiť ľahšie.
 • Humor, vtip a citlivosť na detskú dušu sú najlepšie výchovné metódy.
 • Deti nie sú zmenšeninou dospelých, sú to ľudia ako ja, mne rovnocenní.
 • Dávam priestor detskej samostatnosti, zodpovednosti, skúmaniu, spolupráci.
 • Hodnotenie žiaka potrebuje kus srdca. Oceňujem, čo vie, nie, čo nevie. Podporujem svojim vlastným spôsobom jeho posun.
 • Neučím žiaka pre život v budúcnosti, jeho i môj život je dnes. Naplňme ho zmyslom a radosťou.
 • Do učebných osnov sa nezmestilo všetko, čo potrebuje vedieť o živote. Ja mu to môžem sprostredkovať.
 • Neučím, sprevádzam.
 • Ak ma nenapĺňa práca učiteľa treba odísť pre obojstrannú spokojnosť.
 • Nie je dôležitá dokumentácia, dôležitý je žiak.
 • Kolega ma môže veľa naučiť, keď budem chcieť prijať kritiku.
 • Som slobodný človek v metódach, formách, inováciách, vo vzdelávaní sa, v inšpirovaní sa, v nadšení, v záujme o dieťa, o druhých, o svet a život.
 • Stále sa môžem zlepšovať. Aj po 33 rokoch.

 

Inšpirované múdrym riaditeľom I. Zimčíkom, Škola na konci sveta

(Autorka je riaditeľka ZŠ v Novákoch Anna Chlupíková)

Zdieľať na facebooku