Anna Chlupíková

Za 33 rokov mojej praxe ako učiteľka som pochopila...

Roky práce s deťmi vás naučia mnoho. A ak máte otvorenú myseľ a srdce, dovolia vám posúvať sa stále ďalej a učiteľskú prácu milovať.