B. Gröhling o nástupe do školy: Pravidlá sme nastavovali na báze dobrovoľnosti

Branislav Gröhling, minister školstva
Branislav Gröhling, minister školstva / Foto: Jozef Petricek

17.8.2021- Aký bude začiatok školského roka? Aké nové pravidlá nás čakajú v školách? Ministerstvo školstva zverejnilo, za akých podmienok sa začne vyučovanie. Minister školstva Branislav Gröhling v rozhovore vysvetľuje: 
 

  • prečo nebudú v čase šírenia delta mutácie koronavírusu v školách žiadne obmedzenia,
  • ako bude prebiehať samotestovanie doma,
  • ako sa bude postupovať, ak bude v škole niekto pozitívny,
  • ako to bude s krúžkami, školskými výletmi či stužkovými.

 

Celý rozhovor si môžete pozrieť vo videu.

 

Zásadná informácia je, že nebudú žiadne obmedzenia pre vstup do školy, teda ani podmienka očkovania, ani testovania či prekonania covidu. Je to tak, že ideme školy premoriť?

Odborníci sa vyjadrujú, že máme len dve cesty. Jedna je očkovanie a druhá je premorenie, teda prekonanie koronavírusu. Vtedy budeme vytvárať kolektívnu imunitu v určitom období. Ale nebral by som to tak, že premorenie je naším cieľom. Môžeme vychádzať len z právneho stavu a legislatívy, ktorú máme v súčasnosti. Keď sa vyžadovali testy na vstup do školy alebo do zamestnania, mali sme núdzový stav. Keďže teraz takýto stav nemáme, pravidlá sme nastavovali na báze dobrovoľnosti. Na druhej strane veríme, že budú využívané. Či už testovanie na začiatku školského roku alebo v jeho priebehu. 

 

Hovorí sa, že nás čaká tretia vlna nezaočkovaných a deti medzi nich paria vo veľkej miere. Sú teda tou rizikovou skupinou, napriek tomu tam nie je žiadne preverenie ľudí, ktorí do školy prídu.

Preverenie robíme na začiatku školského roka na základných školách, aj špeciálnych základných školách použitím kloktacích testov. Následne poskytujeme základoškolákom a stredoškolákom testy na domáce testovanie. Epidemiológovia hovoria, že pri delta variante by sme museli testovať každý deň každého jedného človeka a selektovať jednotlivých ľudí. Do toho sme nechceli vstupovať. Teraz sa nám podarilo dohodnúť otvorenie škôl v rámci covid automatu tak, že školy budú otvorené vo všetkých fázach, len budeme zatvárať triedy alebo prerušovať vyučovanie. Myslím si, že toto je akceptovateľný spôsob, aby sme udržali mladých ľudí v školách.

 

Zavádzate vyhlásenie o bezpríznakovosti . To je v podstate nová vec, lebo v minulosti to bolo čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. O čom vypovedá toto potvrdenie odovzdávané škole, ktoré vypĺňa rodič?

Vo vyhlásení je množstvo príznakov, ktoré by sa mali vyhodnocovať. Rodič ich bude na základe toho potvrdzovať. Ak by náhodou klamal, zavádzal alebo podcenil príznaky, tak sú tam za to aj postihy. 

 

Môže sa stať, že dieťa nebude mať príznaky. To je u detí časté. 

Preto máte domáce testovanie. Ministerstvo zdravotníctva odporúča rodičom robiť ho v pondelok ráno alebo vo štvrtok ráno. Je to domáci test s krátkou tyčinkou. Na jeho základe uvidí, či dieťa je pozitívne alebo negatívne a môže ďalej chodiť do školy. 

 

Dostávame sa k domácemu samotestovaniu. Treba povedať, že je to dobrovoľné testovanie iba školákov. Škôlkari sa nebudú testovať. Ako si budú môcť rodičia o tieto testy  požiadať a koľko ich dostanú? Budú za ne platiť? Ako to bude fungovať?

Zajtra ide z ministerstva školstva na riaditeľov škôl e-mail so všetkými pokynmi. Sú tam stanovené aj termíny a spôsob, ako si budú objednávať testy. Do 23.8. sa zisťuje záujem a potom bude škola objednávať testy. Distribúcia testov bude následne do 30. až 31. augusta. Tieto testy sa rozvezú na okresné úrady, kde si riaditeľ testy príde vyzdvihnúť a bude ich distribuovať rodičom. Na jedného žiaka je 25 testov, čo by malo pri dvojdňovom testovaní (pondelok a štvrtok) v priebehu jedného týždňa vystačiť na 2 a pol mesiaca. My budeme počas tohto obdobia sledovať situáciu a budeme pravidlá nastavovať nanovo alebo budeme pokračovať s týmito pravidlami. 

 

Čaká nás aj dobrovoľné testovanie na začiatku školského roka. Ako si ho máme predstaviť? Budú ho tiež robiť rodičia?

Toto pretestovanie poznáme už z minulosti, ide o kloktacie testy. Testy sú určené pre prvý a druhý stupeň základných škôl a špeciálnych základných škôl. Sú dobrovoľné a bezplatné. Proces objednávania je rovnaký ako pri samotestovaní, kde už jednotlivé školy vedia, čo to obnáša. Testy budú distribuované na školy. 

Kloktanie môže prebehnúť podľa dohody s dodávateľom buď na škole, alebo ak sa tak dohodnú s dodávateľom, tak môžu dať balíček s testom rodičovi. Dieťa sa môže cez víkend prekloktať doma a v pondelok 5. septembra ho doniesť do školy. 

 

Odborníci sa zhodujú, že je veľmi pravdepodobné, že deti na covid narazia a nakazia sa. Ako to bude vyzerať s prípadnými opatreniami, keď sa objaví v triede pozitívny prípad? Budete rozlišovať pri starších žiakoch napríklad, že sú zaočkovaní, ak sa bavíme o karanténe?

Postupujeme podľa vyhlášok ÚVZ, kde je stanovené, že po úzkom kontakte s pozitívnym, všetky úzke kontakty idú do 14-dňovej karantény.  Týka sa to všetkých, s ktorými bol pozitívny v kontakte dva dni pred zistením pozitivity. V rámci vyhlášky sú definované aj výnimky, kedy nespadáte do karantény. Vzdelávanie žiakov je počas tejto doby dištančným spôsobom. Ak škola vie zabezpečiť prezenčné vyučovanie pre žiakov, ktorí spadajú do výnimiek, to znamená, že sú zaočkovaní, alebo prekonali covid, my sa budeme tešiť. Nie každá škola má ale tieto možnosti.

 

Ako je to dnes so zaočkovanosťou mladých?

Momentálne máme zaočkovaných nad 12 rokov 17 až 20 percent mladých ľudí. Ak dosiahneme určitú hranicu, tak budeme stanovovať podmienky presne.  Možno aj na základe zaočkovania jednotlivých okresov. Toto budeme preberať aj s epidemiológmi v priebehu septembra, ako by sme vedeli nastavovať jednotlivé kritériá. V septembri budú mať rodičia dobrovoľnú a anonymnú možnosť informovať školy, koľko detí je na danej škole zaočkovaných alebo prekonalo covid. Tieto dáta ministerstvo školstva nemá, nakoľko ide o zdravotné záznamy.

 

Čo sa týka učiteľov, tak tam bude asi rovnaký princíp. Čiže poviem príklad: Ak sa v triede objaví pozitívne dieťa, tak učiteľka učí dištančne, lebo trieda zostáva doma, ale nebude musieť byť v izolácii, ak je zaočkovaná alebo po prekonaní covidu.

Áno, tie pravidlá budú stále rovnaké. Zdôrazňoval som aj na tlačovej konferencii, že toto nie sú pravidlá, ktoré určuje ministerstvo školstva, ale v rámci pravidiel, ktoré ÚVZ vydáva, nastavujeme celý systém u nás. 

 

Čo v prípade, že sa rodič obáva poslať svoje dieťa do školy za takýchto podmienok? Má možnosť nechať ho doma?

Túto zákonnú možnosť má v rámci 5-dňovej ospravedlnenky. Ale máme skúsenosti, že tieto ospravedlnenky boli v minulosti aj zneužívané, takže ak tam bude nedostatočný počet známok, overovania jednotlivých vedomostí, môže škola pristúpiť aj ku komisionálnym skúškam. Škola alebo Úrad práce a sociálnych vecí môže overovať jednotlivé informácie. Budeme na to dozerať. Druhá vec je, že v tomto prípade rodič nemôže čerpať OČR, keďže sa dobrovoľne rozhodol, že nedá dieťa do školy. 

 

Z povinných hygienických opatrení nám ostávajú povinné rúška pre všetkých, dezinfekcia a odstupy.

Rúška sú povinné pre všetkých okrem výnimiek stanovených v rámci vyhlášky, to sú napríklad materské školy, jazykové školy či hendikepované deti.

 

Ako sú pripravení riaditelia škôl argumentovať rodičom, ktorí odmietajú, aby ich dieťa nosilo rúško.  Mali sme tu takéto prípady, dokonca aj súdne spory. Dostanú v tom riaditelia nejakú vašu podporu?

Časť opatrení sme konzultovali aj s niektorými profesnými školskými o organizáciami, aby vedeli, čo nás čaká budúci školský rok, hoci viacero vecí už máme zažitých a v praxi sme si ich vyskúšali. My vydávame tri dokumenty. Jeden je klasický manuál pre školy, ktorý už poznáme. Druhý dokument sú odpovede na najčastejšie otázky a tretí dokument sa týka právnych otázok. Práve ten je určený pre riaditeľov, ak sa na nich obrátia rodičia s pochybnosťami ohľadom nosenia rúšok či dodržiavania platných nariadení alebo by hrozili škole žalobami. V predchádzajúcom období sa toto naozaj dialo. Riaditelia tam nájdu právnu argumentáciu, ale aj odkazy na konkrétne právne predpisy alebo rozhodnutia súdov. Napríklad sú tam odkazy na rozhodnutia, či vyhlášky boli v rozpore s jednotlivými zákonmi, kde okresné súdy opakovane rozhodli, že nie. Je dôležité zdôrazniť, že školy si žiadne pravidlá nevymýšľajú. Všetci len dodržujeme nariadenia vlády alebo vyhlášky ÚVZ. 

 

Telesnú výchovu odporúčate naďalej v exteriéri. Na hudobnej výchove sa nemohlo spievať. Toto sa zmení?

Ja verím, že sa to zmení. Čo sa týka telesnej, tak v manuáli je definované, ako sa presunie telesná do telocvične, keďže nemôže byť do nekonečna vonku a tiež sa nebude počas nej nosiť rúško.  Pri hudobnej máme rúško zatiaľ stanovené. Bol by som ale veľmi rád, ak by sa to tiež zmenilo. Hovoril som včera s pánom hlavným hygienikom a verím, že sa do začiatku školského roka na tom dohodneme.

 

Neodporúčate školy v prírode, exkurzie, lyžiarske zájazdy, stužkové slávnosti, no za určitých podmienok ich povoľujete. Ak to môžu urobiť, tak za akých podmienok?

Školy v prírode, lyžiarske zájazdy či stužkové nie sú zakázané. Nebudeme v najbližšom období vydávať žiadne rozhodnutie, že by sme plánovali zakázať tieto aktivity, ale neodporúčame ich. Je to kvôli tomu, že nevieme, ako sa bude vyvíjať situácia a preklápať jednotlivé okresy v rámci farebnosti semaforu. Všetky tieto aktivity spadajú pod hromadné podujatia, resp. ubytovacie zariadenia a nevieme predpokladať, ktorý okres sa bude nachádzať v akej fáze. Ale máme avízo, že niektoré školy nechcú od týchto aktivít upustiť a chcú si rezervovať termíny. Vopred preto upozorňujeme školy, aby počítali s tým, že im nebudeme vedieť byť v takýchto prípadoch nápomocní so storno poplatkami.  

 

Školy čaká už tretí rok, kedy budú musieť zabezpečiť rôzne ochranné a dezinfekčné prostriedky. Vy ste aj ohlásili jednorázový príspevok pre školy. Napríklad pri materskej škole je to narátané na 5 eur na zamestnanca plus 150 eur na materskú školu. Stačí to na celý školský rok?

 Nie je to na celý školský rok, ale len do konca tohto kalendárneho roku. Je to stanovené 5 eur na jedného žiaka a učiteľa pre základné, stredné a špeciálne školy. Pri materských školách je to viazané na učiteľa a materskú školu. Stále platí, že aj nevyčerpané vzdelávacie poukazy sa môžu využívať na nákup dezinfekcie a ochranných pomôcok. Snažili sme sa v minulosti pomôcť školám s rúškami, so štítmi alebo ostatnými prostriedkami a čerpali sme ich zo štátnych hmotných rezerv. Vieme, že to nefungovalo 100-percentne, bolo to dosť náročné. Myslíme si, že je jednoduchšie, ak školám pošleme financie a školy si zvážia, čo si chcú kúpiť podľa svojich potrieb. A či je to dostatočné? Robíme maximum, čo nám umožňuje štátny rozpočet. Ak budeme mať ďalšie finančné prostriedky, veľmi rád ich pošlem priamo na školy, aby si nakúpili, čo potrebujú.

 

V každom prípade fungovanie v septembri bude určite slobodnejšie v porovnaní s minulosťou. Ako to bude s voľnočasovými aktivitami v škole? Budeme rovnako fungovať aj v krúžkoch?

Krúžky máme momentálne povolené. Uvidíme, ako budeme prechádzať z jednotlivých fáz. Obmedzované budú, ak sa dostaneme do červenej alebo čiernej fázy. Tam už pôjdeme podľa samostatných pravidiel, kde budú môcť prebiehať len individuálne v rámci krúžkov alebo základných umeleckých škôl. Priorita je, aby sa nemiešali žiaci z jednotlivých ročníkov, škôl, no na druhej strane to nechceme obmedzovať. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie. 

 

Pokračovanie rozhovoru si môžete pozrieť vo videu od času 21:10. 

 

školský semafor 2021/2022 /Zdroj: MŠVVaŠ SR
školský semafor 2021/2022 /Zdroj: MŠVVaŠ SR
školský semafor 2021/2022
Čítajte viac o téme: Rozhovory, Koronavírus
Zdieľať na facebooku