Projekt Školstvo je spolupráca

Hybridné vzdelávanie – budúcnosť, ktorá čaká aj nás

Príchod pandémie Covid-19 znamenal aj vážnu krízu vo vzdelávaní. Mnohé školy na celom svete sa ocitli v patovej situácii, keď neboli pripravené siahnuť po digitálnych technológiách a začať prostredníctvom nich učiť deti na diaľku.

Personalizované učenie sa – Keď sa centrom školského vesmíru stane dieťa, pohneme sa dobrým smerom

Motivácia detí učiť sa je na tom posledné roky veľmi zle. Viacerí odborníci tvrdia, že účinným liekom na tento problém vzdelávania by mohlo byť personalizované učenie sa. Čo to presne znamená a ako ho môžeme priniesť aj do našich škôl?

Vzdelávanie učiteľov – nastal čas na nový vietor?

O tom, akých žiakov by sme chceli v školách vychovať, sa hovorí pomerne dosť. Menej sa už hovorí o tom, akí učitelia nám tieto vízie majú pomôcť dosiahnuť.

Motivácia detí učiť sa je alarmujúca už niekoľko rokov. Počas pandémie sme všetci pocítili, ako sú deti na tom zle

Motivácia učiť sa je pre každé dieťa veľmi dôležitá, no ukazuje sa, že ju strácajú priskoro. Čo nám navyše prezradila o motivácii koronakríza a ako môžeme motiváciu detí zlepšiť?

Deti sa neučia len v školských laviciach. Ako z nich dokážeme vychovať komplexné osobnosti?

Neformálne vzdelávanie významným spôsobom pomáha formovať osobnosti detí a mladých ľudí. Ako vyzerá v praxi a ako nám pomohlo počas koronakrízy?

Ako si majú mladí vyberať správne povolanie? Školstvo a prax sú na Slovensku stále dva rôzne svety

Na Slovensku sa žiaci učia veľa teórie, no v praxi sú absolventi pre zamestnávateľov často len málo použiteľní. Navyše, o profesijnom smerovaní mladých ľudí mnoho ráz rozhodujú rodičia.

Dáta sú v slovenskom školstve stále nedostatkový tovar

Slovensko a dáta. Doteraz v ich zbere a analyzovaní oproti iným krajinám zaostávame. No práve fakty, čísla a údaje nám ukazujú reálny stav a naznačujú ďalšiu cestu. Sú nevyhnutné i na to, aby sme správne nasmerovali finančnú pomoc z Európskej únie (EÚ).

Duševné zdravie a wellbeing detí nám nemôžu byť ľahostajné. Predpovedajú, ako sa im v živote bude dariť

Duševné zdravie a wellbeing detí a dospelých boli na Slovensku celé roky prehliadané. Na čo všetko má ignorácia tejto oblasti dopad? Čo nám o duševnom zdraví a wellbeingu detí a mládeže odhalila koronakríza a ako tieto poznatky premietnuť do lepšej budúcnosti vzdelávania detí?