Inšpirujte sa: Toto sú najlepšie školské projekty finančného vzdelávania

Sponzorovaný článok
  Zdroj: PB

Žiakom chýbajú vedomosti v oblasti financií a učiteľom podmienky na zvyšovanie finančného povedomia. Poštová banka sa preto rozhodla podporiť výučbu finančnej gramotnosti na základných a stredných školách, ktoré si pripravili vlastné projekty na zlepšenie vzdelávania v tejto oblasti. Prispeje na ne sumou 45-tisíc eur.

 

Posúdiť výhodnosť účtu alebo sporenia, osvojiť si finančné pojmy ako úrok, debetná či kreditná karta, schopnosť vytvoriť si rezervu a správne nakladať so svojimi financiami by mali patriť medzi základné znalosti každého z nás, ale nie je tomu tak. Poštová banka preto v polovici októbra minulého roku vyhlásila grant Nápad pre školy. Uchádzať sa oň mohli základné a stredné školy, pedagógovia a žiaci s projektom na zlepšenie výučby finančnej gramotnosti, ktorá patrí medzi základné zručnosti, potrebné na prežitie v modernom svete. Počas troch mesiacov sa doň prihlásilo takmer 80 škôl.

 

Zo stredných škôl boli najúspešnejšie Stredná odborná škola v Košiciach, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave a Spojená škola internátna pre žiakov zo zrakovým postihnutím v Levoči. Spomedzi základných škôl uspeli ZŠ Holubyho v Piešťanoch, ZŠ v Pečovskej Novej Vsi a ZŠ v Partizánskom. Ďalšie dve školy, základná v Pribete a obchodná v Žiline, zase získali najviac hlasov verejnosti a takisto si podelia niekoľko tisíc eur.

 „Herné aktivity, znázorňujúce rôzne finančné situácie v živote človeka, stolná hra, pri ktorej sa žiaci naučia robiť správne finančné rozhodnutia a znášať istú mieru rizika, vytvorenie kuchárskej knihy s presnou kalkuláciou nákladov na každé jedlo a uvedením ekonomickejších alternatív týchto receptov, či cvičné banky, ktoré obohatia vyučovanie zrakovo a telesne postihnutých žiakov, aj to boli nápady škôl, ktoré zaujali porotu,“ vymenúva hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková. 

 

Foto: Depositphotos

 

Projekty museli spĺňať viaceré kritériá – využitie  netradičných vzdelávacích metód a pomôcok, možnosť zapojiť do projektu čo najväčší počet žiakov a najmä, aby bol projekt udržateľný aj po skončení grantu. Základné a stredné školy sa mohli prihlasovať od 15. októbra 2018 do 15. januára 2019. Banka, spolu so svojou nadáciou a odbornou komisiou, následne vybrala najlepšie projekty. Priestor na hlasovanie však dostala aj široká verejnosť. Školy sa tak mohli zmobilizovať a získať pre svoje nápady čo najviac hlasov aj od rodičov, žiakov a ľudí z okolia. Výsledky hlasovania ako aj predstavenie projektov nájdete na stránke www.napadpreskoly.sk.   

 „Z prieskumu Poštovej banky o finančnej gramotnosti Slovákov vyplynulo, že až štyri pätiny mladých nebolo schopných správne vyhodnotiť ani jednoduchú úlohu pri posudzovaní úrokov. Je nesmierne dôležité, aby sa deti naučili narábať s peniazmi, osvojili si základné pojmy a pravidlá sveta financií. Škola má deti naučiť aj praktickému zmýšľaniu, nielen mechanickému rátaniu čísel. Iba tak nám z našich detí vyrastie finančne zrelá spoločnosť, ktorá sa nebude bezhlavo zadlžovať. Som rád, že grant Nápad pre školy umožní aspoň niektorým školám, učiteľom a žiakom pokračovať vo svojej práci a vychovať z našich detí kvalifikovaných a rozhľadených ľudí,“  hovorí riaditeľ Poštovej banky Andrej Zaťko.

 

Ocenené školy – výber odbornej poroty

ZÁKLADNÉ ŠKOLY:

1. miesto Základná škola Holubyho Piešťany, projekt: Školská firma VASP – Vyrábam, aby som pomohol

2. miesto Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves, projekt: Školská cukráreň

3. miesto Základná škola Partizánske, projekt: Kde rastú peniaze

 

STREDNÉ ŠKOLY:

1. miesto Stredná odborná škola Ostrovského Košice, projekt: VYFIpro – vyrieš finančný problém

2. miesto SOŠ masmediálnych a informačných štúdií Bratislava, projekt: Školská firma

3. miesto SŠ internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím Levoča, projekt: Najlepšou bankou je náš rozum!

 

Ocenené školy – hlasovanie verejnosti:

Základná škola Pribeta, projekt: Naša reklamná agentúra

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského Žilina, projekt: Rozumieme financiám a investíciám?

Čítajte viac o téme: Finančná gramotnosť
Zdieľať na facebooku