Ministerstvo školstva aktualizovalo metodiku výchovy a vzdelávania finančnej gramotnosti

Ministerstvo schválilo pre tento školský rok aktualizovanú metodiku výchovy a vzdelávania v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti.
Ministerstvo schválilo pre tento školský rok aktualizovanú metodiku výchovy a vzdelávania v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti. / Foto: Bigstock

Bratislava 17. apríla (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) schválilo pre tento školský rok aktualizovanú metodiku výchovy a vzdelávania v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu.
      

"V Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2018/2019 sa základným a stredným školám odporúča pri výučbe finančnej gramotnosti klásť zvýšený dôraz na témy týkajúce sa boja proti korupcii a klientelizmu, ako aj na tému ochrany spotrebiteľa," priblížil rezort.
      

Nevyhnutným predpokladom rozvíjania kľúčových kompetencií a nástrojom na dosiahnutie ďalších cieľov v pracovnom i osobnom živote, vrátane zodpovedného správania sa v oblasti financií, je podľa MŠVVaŠ aj čitateľská gramotnosť. Nedostatočná, nevyzretá čitateľská gramotnosť v konečnom dôsledku vedie k vážnym problémom pri štúdiu, ako aj pri uplatňovaní sa na trhu práce, tvrdí ministerstvo.
      

So zámerom zvýšiť kvalitu vzdelávania v základných školách vyhlásilo začiatkom júna minulého roku výzvu pod názvom Zvýšenie kvality vzdelávania na základných školách - čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť, ktorá bola uzavretá 15. marca 2019. O finančné prostriedky sa mohli uchádzať ZŠ z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom výzvy bolo skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na základných školách. 
     

Za účelom previazania s ďalšími stupňami vzdelávania bola obdobná výzva rozšírená o rozvoj finančnej gramotnosti, vyhlásená aj pre všetky gymnáziá na Slovensku pod názvom Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu, pričom táto výzva je stále otvorená.
     

"K zlepšeniu finančnej gramotnosti mladých ľudí by malo prispieť aj zavedenie povinnej maturity z matematiky pre gymnáziá a prírodné a technické odbory v dvoch úrovniach – akademickej a aplikovanej," uviedlo ministerstvo s tým, že pri aplikovanej úrovni ide o maturitu v kontexte matematickej gramotnosti. Rezort školstva chce, aby absolventi stredných škôl získali matematickú a finančnú gramotnosť predovšetkým pre bežný život.
     

Vzdelávanie žiakov v oblasti finančnej gramotnosti je súčasťou obsahu vzdelávania ako prierezová téma na základných školách alebo súčasť ekonomického vzdelávania na stredných školách. Na základe uznesenia vlády z júla 2008 bola stratégia vzdelávania vo finančnej oblasti implementovaná do všetkých štátnych vzdelávacích programov. Následne MŠVVaŠ schválilo Národný štandard finančnej gramotnosti. Z dôvodu meniaceho sa finančného trhu bol s účinnosťou od 1. septembra 2017 aktualizovaný. Štandard vymedzuje šírku poznatkov, zručností a skúseností v oblasti finančného vzdelávania a manažmentu osobných financií.

Čítajte viac o téme: Finančná gramotnosť
Zdieľať na facebooku