Gröhling: Finančná gramotnosť by mohla byť prierezová téma i ďalší predmet

  Foto: Bigstock

Bratislava 23. októbra (TASR) - Finančná gramotnosť by sa na školách mohla učiť ako prierezová téma v rámci rôznych predmetov. Nie je vylúčené, aby si základné a stredné školy vytvorili samostatný predmet "finančná gramotnosť" v rámci disponibilných hodín. Vyhlásil to minister školstva Branislav Gröhling (SAS) v uplynulom týždni počas tradičnej hodiny otázok v pléne Národnej rady (NR) SR.
      

"Pridávanie nového predmetu zameraného na finančnú gramotnosť do štátnych vzdelávacích programov vzhľadom aj na dôležitosť prierezových tém, ktorých máme veľmi veľa, budeme diskutovať v rámci kurikula," povedal minister školstva. Rozvoj finančnej gramotnosti má priniesť aj reforma obsahu vzdelávania, ktorá vychádza z troch noviel schválených parlamentom v uplynulom týždni.
      

Aj na tento účel vytvorili pracovnú skupinu pozostávajúcu z približne 300 riaditeľov a učiteľov škôl, ktorí debatujú o prierezových témach medzi jednotlivými predmetmi. "Finančná gramotnosť by mala byť súčasťou tohto národného kurikula, pričom táto oblasť sa implementuje, podobne ako aj v iných krajinách, v rôznych vyučovacích predmetoch," doplnil minister.
      

"Toto je otázka ešte nasledujúcich pár týždňov alebo mesiacov, aby sa odborníci, ako sú riaditelia aj zo škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj riaditelia zo škôl, kde sú mimoriadne nadané deti, na to pozreli zo všetkých pohľadov a následne rozhodli, akým spôsobom sa bude vzdelávať. Či to bude povinne začlenené, či to bude prierezová téma a aké budú podklady, z ktorých budú môcť vyučovať."
      

Gröhling podľa svojich slov diskutoval aj s inštitúciami pôsobiacimi v bankovníctve či poisťovníctve i s nadáciou detí. Zaoberali sa otázkou, ako začleniť finančnú gramotnosť do jednotlivých predmetov.

Čítajte viac o téme: Finančná gramotnosť
Zdieľať na facebooku