Deti budú mať viac času na zvládnutie učiva. Ministerstvo definovalo pre základné školy 3 cykly

  Foto: Bigstock

4.9.2020 - Základné školy budú môcť preberať učivo nie po ročníkoch, ale v priebehu troch viacročných cyklov. Učiteľom to umožní sústrediť sa na individuálne potreby žiakov a pochopenie učiva – deti totiž budú mať na zvládnutie štátom predpísaného učiva viac času.

 

„Som veľmi rád, že predstavujeme prvý krok, ktorý pomôže zmeniť výučbu na školách a ktorý možno považovať za prvý krok k zmene nášho školstva,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling. Kým dnes musia základné školy prebrať štátom predpísané učivo za rok, po novom si ho budú môcť rozložiť do dlhšieho obdobia – cyklu. Prvý cyklus začína prvým a končí tretím ročníkom, druhý cyklus spája štvrtý a piaty ročník, tretí cyklus trvá od šiesteho do deviateho ročníka základnej školy. „Školy si samostatne určia ako si usporiadajú učivo do ročníkov a ako si ho rozdelia do jednotlivých hodín aj podľa potrieb a tempa žiakov,“ zdôraznil šéf rezortu.

 

Pre každý cyklus je určené, aké spôsobilosti má žiak v škole nadobudnúť. „Často počujeme, že naše učebné osnovy sú veľmi prehustené a deti sa učia množstvo nepodstatných detailov, takže sme sa pokúsili čiastkové výkony žiakov predefinovať vo väčších celkov a vzdelávacie štandardy prevzdušniť,“ upozorňuje riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová. Učiteľom to podľa nej umožní sústrediť sa na to kľúčové z pohľadu vzdelávania žiakov a získať priestor aj na rozvoj talentu detí a ich osobného rastu.

 

Rezort školstva ku zmene priviedla aj koronakríza. Mnohí žiaci sa totiž nedokázali zúčastniť na dištančnom vzdelávaní po plošnom zatvorení škôl a chýbajúce vedomosti by s nimi učitelia mali dobehnúť v tomto školskom roku – spolu s bežným učivom. Prechod na vzdelávanie v cykloch školám umožní rozložiť zameškané učivo deťom do dlhšieho obdobia.

 

Zmenu v obsahu vzdelávania predstavil minister B. Gröhling na Základnej škole na Okružnej ulici v Michalovciach. Táto škola patrí medzi prvých 25 škôl z rôznych častí Slovenska, ktoré už vstúpili do pilotného testovania nového programu. „Máme veľkú radosť, že môžeme upravovať aj obsah v rámci cyklov, že nás to nezväzuje v rámci ročníkov a do konca cyklu môžeme učivo odučiť podľa možností a schopností detí tak, aby získali kognitívne aj životné zručnosti,“ dodala učiteľka Monika Tomovčíková, ktorá je na michalovskej škole zodpovedná za školský vzdelávací program.

 

Pilotné overovanie je trojročné, až následne – v prípade úspechu sa predpokladá uplatnenie nového modelu na celom Slovensku. Zapojené školy získajú pri zavádzaní zmien podporu Štátneho pedagogického ústavu a ďalších rezortných inštitúcií. Do programu je možné sa zaregistrovať cez webstránku ŠPÚ.

 

Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo, Koronavírus
Zdieľať na facebooku