Neviete ako deti vhodne pokarhať?

  

Niekedy v rodinách poriadne hrmí. Deti vedia byť mimoriadne výbušné, panovačné a nevďačné. Niet divu, že rodičia sú potom unavení a podráždení. A pri takýchto pocitoch a častej vyčerpanosti je niekedy naozaj veľmi ťažké pri výchove zareagovať tak, aby výchovný zásah priniesol dobré ovocie. Vedieť dieťa vyhrešiť tak, aby sa dosiahol pozitívny výsledok, patrí k rodičovskému umeniu. Samozrejme, niekedy je jednoduchšie nahnevať sa, ako byť trpezlivý alebo sa vyhrážať  namiesto presviedčania. Doba prináša čoraz viac požiadaviek na rodičov, silnie na nich tlak zo všetkých strán. Ovládnuť sa a neprepadnúť hnevu je čoraz náročnejšie. Aké sú teda základné pravidlá efektívneho pokarhania?

 

1. Bezprostrednosť

Nie je dobré trestať deti tým, že predlžujeme čas, počas ktorého deti čakajú na svoj trest. Tento stav deťom vôbec nepomáha a tí menší už po pár minútach aj zabudnú na to, čo zlé vlastne urobili.

 

2. Dôslednosť

Dôslednosť vnáša poriadok do neistého sveta. Ak napríklad niečo dieťaťu zakážete, trvajte na dodržaní zásady dôsledne. Najhoršie na dieťa vplýva skutočnosť, že nejakú vec niekedy urobiť môže a inokedy nie.

 

3. Istota

Zbytočné vyhrážanie sa nemá zmysel. Ak sa rodič s dieťaťom dohodne na pravidle, musí dôsledne dbať na to, aby  ho dieťa dodržalo. Napríklad sa otec so synom dohodnú, že hneď po futbalovom tréningu príde syn domov. Určí sa presná hodina, a tak sa vylúči každá nejasnosť. Ak sa syn vráti neskôr, otec ho vyhreší a syn pochopí, že upozornenie nebolo zbytočné. Má istotu v tom, že otcovi na ňom záleží a má ho rád.

 

karhanie detí-pochvala-citáty-eduworld.sk4. Spravodlivosť

Dieťa musí cítiť, že pokarhanie je spravodlivé a že si ho zaslúži. Zároveň musí vedieť, že nebolo pokarhané z dôvodu nervozity rodičov a ich zlej nálady, ale pre objektívnu príčinu.

 

5. Je pozitívne

Pozitívne pokarhanie je také, pri ktorom neznevažujete osobnosť dieťaťa, neponižujete a neodsudzujete. Hovoríte, že dieťa máte  radi, ale nepáči sa vám, že urobilo nejakú zlú vec.


6.  Má správnu intenzitu

Ak je dieťa veľmi citlivé, stačí jemné pokarhanie. Intenzita má byť primeraná aj vážnosti previnenia.

Správne pokarhanie je vždy také, pri ktorom sa dieťa niečo naučí a posúva sa jeho správanie pozitívnym smerom. Dôležité je tiež, aby rodičia boji jednotní. Sami musia byť jasne dohodnutí na pravidlách a požiadavkách, ktoré používajú pri výchove detí. A musia o nich informovať aj deti. Aby sa na niečo nezabudlo, je dobré si pravidlá napísať na papier a položiť v byte na viditeľné miesto.

 

Keď deti urobia niečo zlé, potrebujú mať pri sebe niekoho, kto im ukáže, ako chybu napraviť. Práve tento prístup je taký, ktorý pomáha deťom rásť, ktorý ich núti premýšľať nad svetom a uvedomovať si, čo je dobré a čo zlé.

 

 


Odporúčaná literatúra:

RaulPosse, Julian Melgosa: Umenie výchovy

Rob Parsons:  Desať tipov pre rodinu

Sal Severe: Čo robiť, aby sa vaše deti vhodne správali

Foto: 1) Shutterstock 2) Deviantart by Harpy Images

Čítajte viac o téme: Tresty pre deti
Zdieľať na facebooku