Stratégie, ktoré pomáhajú rodičom zostať v kontakte s deťmi, keď nie sú v rodine fyzicky prítomní

Foto: Bigstock
Fyzická neprítomnosť rodiča neškodí dieťaťu tak ako zriedkavá komunikácia. / Foto: Bigstock

V súčasnosti veľa rodičov pracuje mimo bydliska, a tak so svojimi deťmi nemôžu stráviť toľko času, ako by chceli. Iní sú rozvedení a tiež možno majú menej možností na to, aby sa stretávali so svojím dieťaťom. Čo robiť, aby ste boli súčasťou života vašich detí každý deň aj napriek vzdialenosti alebo rozvodu?

 

Aj rodič, ktorý je mimo domu túži byť súčasťou života svojho dieťaťa a chce sledovať, čo sa deje v jeho živote. Nechce prísť o dôležité momenty, ktoré sa dejú každý deň. Našťastie, súčasnosť priniesla moderné technológie, vďaka ktorým je situácia odlišná ako napríklad pred 30 rokmi. Aj keď nie ste fyzicky prítomní, môžete využiť množstvo aktivít a interakcií na zlepšenie komunikácie, ktoré vám pomôžu emocionálne sa spojiť s vaším dieťaťom. Udržanie tohto druhu väzby si vyžaduje inteligentné načasovanie, úsilie a snahu byť súčasťou rodiny aj vtedy, keď pracovné, študijné povinnosti alebo rozvod vám to nedovoľujú.

Výskum  z roku 2012 potvrdil, že samotná diaľka nemá významný vplyv na správanie alebo vzdelanie dieťaťa. Prekvapivo, niektoré deti mali v škole dokonca lepšie výsledky. Vedci predpokladajú, že to môže byť pravdepodobne dôsledok menšieho napätia medzi rodičmi, čo mohlo mať pozitívny vplyv na emocionálne zdravie dieťaťa. Najdôležitejšie zistenie spočíva v tom, že fyzická neprítomnosť rodiča neškodí dieťaťu tak ako zriedkavá komunikácia. Je dôležité pamätať na to, že dieťa vyrastie zdravé a šťastné, ak dostane vašu podporu a starostlivosť. A nezáleží na tom, či ho podporujete na diaľku, alebo ste pri ňom fyzicky každý deň. Ide teda hlavne o to, aká je kvalita vzťahu, komunikácia, dôvera a podpora zo strany rodičov.

 

Aké rodičovské aktivity na diaľku môžete vyskúšať?

Prirodzene, škála aktivít je o niečo menšia, keď nemôžete byť fyzicky spolu s dieťaťom. Ale nič nie je stratené. Stále máte k dispozícii veľa možností, ktoré môžete spolu absolvovať. Ale skôr, ako začnete plánovať spoločné online stretnutia, zvážte vek vášho dieťaťa a nečakajte, že sa bude venovať každej činnosti s nadšením. Napríklad batoľa pravdepodobne nebude dlho sedieť pred obrazovkou alebo vám nedokáže porozprávať o všetkých aktivitách, ktoré robilo počas dňa. Pozrime sa teda na niekoľko konkrétnych aktivít, ktoré môžete robiť so svojím dieťaťom:

  • Naplánujte si s vaším dieťaťom čo najviac videokonferencií, telefonických hovorov, e-mailov alebo správ.
  • Posielajte dieťaťu darčeky, pohľadnice, kvety pri dôležitých udalostiach alebo oslavách, keď nemôžete byť prítomní fyzicky.
  • Spoločne sa hrajte rôzne hry cez internet. Aj hranie vám umožní spolu komunikovať.
  • Záujmy dieťaťa podporujte aj tým, že na internete budete spoločne vyhľadávať informácie o tom, čo dieťa zaujíma.

 

Vytvorenie plánu pre fyzicky neprítomného rodiča

Ak chcete dieťaťu venovať maximum času a chcete mať tieto situácie pod kontrolou, je dobré mať vypracovaný plán. Vďaka nemu si zachováte hlavne  konzistentnosť v komunikácii.

 

Čo by mal tento plán obsahovať?

  • Rozpis frekvencie online kontaktov a osobných návštev vždy, keď je to možné.
  • Spôsob komunikácie. Komunikačné prostriedky, ako napríklad telefón, živé rozhovory, e-mail a iné metódy.
  • Prihliadať hlavne na to, aby ste mali dostatok  informácií o vzdelaní, zdraví dieťaťa a rôznych aktivitách. Ak máte viac detí, dobré je informácie si aj zapisovať. Hlavne si zapíšte dôležité dátumy. To vám pomôže nezabudnúť napríklad na dôležitý zápas alebo kontrolu u lekára.
  • Harmonogram prázdnin a letných prázdnin. Je to dobré mať zapísané hlavne kvôli naplánovaniu dovolenky.

 


Jasný a funkčný plán rodičovstva prispieva k zdravej a pravidelnej komunikácii medzi rodičom a dieťaťom a v prípade rozvodu aj k civilizovanejšiemu vzťahu s druhým rodičom. Navyše, keď každý vie, čo môže očakávať, celá situácia sa stáva predvídateľnejšou, čo znižuje stres a neistotu.

 

Čo robiť, aby bola komunikácia s dieťaťom kvalitná a zaujímavá?

Udržať vzťah s dieťaťom na diaľku môže byť zložité, no nie je to nemožné, ak vynaložíte dostatočné úsilie. Ak chcete, aby si vaše dieťa pamätalo chvíle strávené s vami s vďačnosťou, dodržujte týchto niekoľko pravidiel:

 

1. Snažte sa iniciovať komunikáciu

Proaktívna komunikácia je jadrom rodičovstva na diaľku. Nespoliehajte sa na nikoho iného alebo vaše dieťa, že vám uľahčí kontakt alebo bude niekto iný myslieť na to, že je práve ten deň, keď ste sa dohodli na online hovore. Ideálne  je vytvoriť a udržiavať nepretržité spojenie s vaším dieťaťom. A neberte nič osobne, ak dieťa po pár minútach prestane rozprávať alebo nevie, čo povedať. Nevnímajte to v zlom svetle. Kontakt sa po chvíli zlepší a pravidelná komunikácia sa stane zvykom. V prípade starších detí sa zaujímajte hlavne o ich kamarátov a záujmy. Ak sa zameriate na záujmy svojich detí a na témy, ktoré ich zaujímajú, môžete si s nimi vytvoriť dobrý vzťah a získať si ich dôveru aj napriek tomu, že nie ste pri nich neustále fyzicky prítomní.

 

2. Využite vekovo primerané spôsoby na zapojenie dieťaťa do komunikácie

Študujte a skúmajte, ako sa deti správajú v rôznom veku a podľa toho si vytvorte komunikačnú stratégiu. Ak máte batoľa, požiadajte ho, aby vám ukázalo svoju obľúbenú hračku a chvíľu o nej rozprávalo. Pýtajte sa na farbu, tvar, ako funguje a podobne. Tiež nečakajte, že vaše dieťa vydrží komunikovať dlhú dobu. Opak je pravdou. Malé deti nemajú dlhú pozornosť. Rozhovor s tínedžermi je o niečo jednoduchší, no tento vek má tiež svoje zvláštnosti. Takže, pripravte sa na rôzne situácie a hlavne, neberte si nič osobne.

 

3. Buďte dôslední

Držte sa stanoveného plánu telefonických hovorov a online komunikácie, aby ste získali dôveru a rešpekt svojho dieťaťa a hlavne myslite na to, aby ste neboli v spojení len raz za mesiac či raz za týždeň. To je málo. Napríklad malé deti na vás zabudnú rýchlejšie, ak vás nevidia každý druhý deň. Takže vaše dieťa by malo vidieť vašu tvár tak často, ako je to možné, aspoň raz za dva až tri dni.

 

4. Nepoužívajte sociálne médiá ako jediný spôsob kontaktu s dieťaťom

Príspevky a komentáre na sociálnych sieťach, hovory či správy nemôžu nahradiť interakcie v reálnom živote, pretože nie sú dostatočne osobné. Na jednej strane je dobré byť so svojimi deťmi aj na sociálnych sieťach, pretože im pripomínate seba a vidíte, čo robia. Ale na druhej strane sa vaše deti môžu cítiť nepríjemne, keď sa s vami delia o všetko. Nájdite zdravú rovnováhu.

 

Ako sa vyrovnať s bežnými problémami?

Samozrejme, hlavne v prípade rozvodu môžete naraziť na množstvo problémov aj napriek tomu, že máte viditeľnú snahu a záujem byť s dieťaťom v kontakte. Pozrime sa na niekoľko problémových  situácií a spôsoby, ako ich riešiť.

 

1. Čo ak druhý rodič nespolupracuje?

Jeden z problémov, ktorý rodičia často uvádzajú, je nespolupracujúci/a partner/partnerka. Ale keďže druhý rodič je kľúčom k udržaniu stabilného kontaktu s dieťaťom, musíte hľadať cestu, ako zachovať čo najlepšie vzťahy. Je to potrebné hlavne pre dobro dieťaťa. Z tohto dôvodu sa snažte pôsobiť príjemne, komunikujte pokojne a snažte sa urobiť situáciu čo najlepšie zvládnuteľnou.

 

2. Čo ak vaše dieťa neuznáva vašu autoritu?

Mnohí rodičia sa sťažujú, že ich deti ich nevnímajú ako autoritu, keďže sú ďaleko a nemôžu ovplyvňovať ich životy do takej miery, ako to robí rodič, s ktorým sú v kontakte každý deň. V tomto prípade, ak máte s druhým rodičom civilizovaný vzťah, bude lepšie túto situáciu napraviť stanovením pravidiel a poprosiť druhého rodiča, aby vám pomohol s ich presadzovaním.

 

3. Čo ak sa komunikácia stane pre vaše dieťa nudnou?

Kvalita komunikácie závisí predovšetkým od vás ako zodpovednej dospelej osoby. Využite svoju kreativitu a vymýšľajte nové spôsoby, ako udržať pozornosť dieťaťa a urobiť vaše rozhovory zaujímavými. V mnohom vám môžu pomôcť aj učitelia. Dieťa trávi väčšinu času v škole, preto učitelia dobre poznajú jeho záujmy a ťažkosti a vedia vám poradiť, ako sa s ním rozprávať.

 

Ak si chcete vytvoriť a udržať dôverný a úprimný vzťah so svojimi deťmi a nemôžete byť každý deň pri nich fyzicky, využite aspoň virtuálnu príležitosť a ukážte im,  ako veľmi ich milujete a vážite si ich. Keď budú vaše deti staršie, ocenia vašu snahu a budú vás rešpektovať.

Čítajte viac o téme: Rodina
Zdieľať na facebooku