Články: Pre študentov
O projekte

Hranice pri výchove

Situácie, keď sa vám zdá, že dieťa vás zámerne hnevá, ale nie je to pravda

Situácie, keď sa vám zdá, že dieťa vás zámerne hnevá, ale nie je to pravda


Niekedy deti skúšajú hranice rodičovskej trpezlivosti. Správajú sa nevhodným spôsobom a niekedy sú až ťažko zvládnuteľné. Lenže vo väčšine prípadov to nerobia zámerne. Niekedy je neprimerané správanie súčasťou ich vývoja, dospievania a vyzrievanie osobnosti. Ak to rodičia takto vnímajú, dokážu svojim deťom lepšie rozumieť. Čítaj ďalej
Ako sa prejavuje veľmi citlivé  dieťa?

Ako sa prejavuje veľmi citlivé dieťa?


Niektoré deti jednoducho pociťujú emócie intenzívnejšie ako druhé a aj keď sa ich obyčajne do 6 rokov naučia mať pod kontrolou, vždy budú citlivejšie ako ostatné deti. Vysoko citlivých ľudí je v populácii približne 15 až 20 percent a vnímajú okolité prostredie iným spôsobom. Majú totiž vrodený sklon a schopnosti spracovávať informácie a podnety okolo seba mnohotvárnejšie a komplexnejšie než ostatní. Čítaj ďalej
J.B.Peterson: Rodičia túžia po priateľstve s deťmi, ale len to pri výchove nestačí

J.B.Peterson: Rodičia túžia po priateľstve s deťmi, ale len to pri výchove nestačí


V súčasnosti mnohí rodičia majú strach z toho, že ich deti nebudú mať rady, ak ich potrestajú alebo stanovia prísnejšie pravidlá. Nadovšetko túžia po priateľstve s deťmi a sú preň ochotní obetovať aj rešpekt. O tom, či je to správny prístup píše vo svojej knihe 12 pravidiel pre život klinický psychológ a profesor psychológie Jordan B. Peterson. Čítaj ďalej
Ako výchova vplýva na agresivitu detí?

Ako výchova vplýva na agresivitu detí?


Existuje niekoľko štýlov výchovy. Dr. Sarah Schoppová-Sullivanová skúmala rozličné štýly rodičovstva a to, ako súvisia s agresivitou a neposlušnosťou v škole. Čítaj ďalej
Ako si udržať vplyv na deti?

Ako si udržať vplyv na deti?


Aby sa rodičom podarilo vychovať láskavé a sebavedomé deti, je dôležité mať na ne vplyv čo najdlhšie. Sú mnohé spôsoby, ako ovplyvňovať detské správanie, no nie každý funguje dobre. Ako to robiť efektívne? Čítaj ďalej
Ako stanoviť hranice deťom v predškolskom veku?

Ako stanoviť hranice deťom v predškolskom veku?


Hranice potrebuje každý. Dospelý človek ich má vybudované výchovou a na základe vlastnej skúsenosti. Dieťa je ešte len v procese budovania hraníc. Hranice mu určuje prostredie, v ktorom žije, väčšinou rodičia a škola. Hranice a pravidlá dodávajú človeku istotu. Dobre nastavené hranice a pravidlá umožnia totiž predvídať situáciu a umožnia aj predvídať reakciu okolia. Čítaj ďalej
Na čo sú nám pri deťoch hranice?

Na čo sú nám pri deťoch hranice?


Stanovením hraníc rodičia pomáhajú deťom rozvíjať hornú časť mozgu, ktorá deťom umožňuje, aby sa ovládali a regulovali svoje správanie, pomáha pri ich rozhodovaní a vedie ich aj k zvládaniu vlastných emócií. Čítaj ďalej
Prečo je rešpekt voči deťom pri výchove dôležitý?

Prečo je rešpekt voči deťom pri výchove dôležitý?


Čo prinesie deťom do života rešpekt? Aké sú negatíva výchovy k striktnej poslušnosti? Čítaj ďalej