Domáce práce majú v živote detí obrovský význam

  Foto: Bigstock

Všetci rodičia túžia po tom, aby ich deti boli šťastné. Snažíme sa vyhľadávať príležitosti, ako by sme deti obohatili, aby z nich jedného dňa boli úspešní dospelí ľudia, ktorí sa v živote nestratia. Platíme im extra hodiny jazykových kurzov, vodíme ich na rôzne športové krúžky, aby sa aj fyzicky všestranne rozvíjali, nakupujeme im veci, aby medzi rovesníkmi zapadli čo najlepšie a nepociťovali žiadne handikapy,... Ale čo sa za posledné desaťročia okrem toho v mnohých rodinách zmenilo? Jedna obyčajná, no veľmi dôležitá vec, sa z detského života pomaly takmer vytratila - domáce práce.


Domáce práce majú dopad na úspech detí

Koľkí z vás radšej uložia veci do skrine sami, upracú riad po večeri, aby sa deti mohli ísť ešte hrať, učiť alebo sa jednoducho nechcú dohadovať a doprosovať, či by im deti mohli pomôcť? Mnoho rodičov si povie: „Budem to mať rýchlejšie a bez zbytočných nervov.“ Ale komu tým vlastne pomáhame?

V minulosti deti omnoho viac participovali na domácom živote, mali domáce povinnosti a aj putá v rodine a vzájomná zodpovednosť jej členov boli silnejšie. Spoločná práca a vzájomná každodenná pomoc rodiny zbližovala.

V USA bol realizovaný spoločnosťou Braun Research prieskum, kde až 82% dospelých potvrdilo, že ako deti mali pravidelné povinnosti v domácnosti, no len 28% dospelých tvrdí, že vykonávanie domácich prác požadujú aj od svojich detí. Rodičia v záplave povinností svojich detí veria, že domáce povinnosti nemajú až taký vplyv na ich budúci život. Veria, že čas strávený na hodine angličtiny, plávania či tenisu  je pre ne užitočnejší.

„ Dnešní rodičia chcú, aby ich deti trávili čas tým, čo im môže v budúcnosti priniesť úspech, ale paradoxne sme prestali robiť veci, ktoré sú overeným indikátorom úspechu – a tým sú práve domáce práce,“ tvrdí doktor Richard Rende, vývojový psychológ v Paradise Valley, Ariz. a spoluautor knihy Raising Can-Do Kids ( voľný prekl. Deti, ktoré to dokážu ).

Viaceré štúdie poukazujú na mnohonásobné benefity domácich prác. Majú vplyv na akademický, emocionálny a dokonca i budúci profesionálny život detí.


Začnite s domácimi prácami včas

deti a domace povinnostiAk začnete s domácimi povinnosťami u detí včas, pomáhate im rozvíjať sebaovládanie, zodpovednosť a samostatnosť, tvrdí vo svojom výskume doktor Marty Rossmann z University v Minesote. Zistil, že deti, ktoré začali s domácimi povinnosťami už vo veku 3 alebo 4 rokov, mali neskôr lepší vzťah s rodinou a priateľmi, dosahovali akademické a tiež skoré profesionálne úspechy a boli samostatnejšie v porovnaní s deťmi, ktoré nemali žiadne povinnosti alebo s nimi začali až ako tínedžeri.

Domáce práce tiež deti učia ako byť empatickí a ochotní voči iným, upozorňuje psychológ Richard Weissbourd z Harvard Graduate School of Education vo svojej minuloročnej štúdii. Jeho prieskumu sa zúčastnilo 10.000 študentov strednej školy, ktorí zoraďovali, na čom im záleží viac: na výsledkoch, šťastí alebo starostlivosti o druhých. Až 80% z nich si vybralo šťastie a výsledky pred záujmom o druhých. No jeho štúdia hovorí, že šťastie pochádza hlavne z pevných vzťahov a nie z výsledkov. Myslí si, že sme jednoducho „vyvedení z rovnováhy“ a mali by sme prehodnotiť svoje priority. Odporúča začať s tým práve učením sa byť milý a nápomocný doma.


Posilnite pocit osobnej zodpovednosti

Aj v školách sa učitelia čoraz častejšie vyjadrujú, že deťom chýba pocit zodpovednosti a akejsi prirodzenej motivácie plniť si úlohy. Práve domáce práce by mohli byť dobrým tréningom, ako u detí budovať osobnú zodpovednosť aj za veci, za ktoré nebudú odmenené.

Odborníci sa jednoznačne zhodujú, že za domáce práce rodičia nesmú deti odmeňovať. Ich vnímanie deťmi by bolo ešte viac pomýlené. Učiť ich byť si vďační za vzájomnú starostlivosť je niečo iné a takéto konanie nesmie byť nijako finančne, hmotne ani inak odmeňované.

Za posledné desaťročia sa vzťah pomoci v rámci rodiny posunul nesprávnym smerom. Podľa doktora Richarda Rendeho sa domáce práce stávali čoraz viac negatívnym prvkom v rodine. Deti ich považujú za prekážku a stávajú sa zdrojom ich konfliktov s rodičmi, a to je potreba napraviť.


Zmeňte pohľad na vnímanie domácich povinností

Podľa prieskumu Braun Research by sme mali začať hovoriť o domácich prácach úplne inak. Nemali by sme ich vnímať ako rozdelenie povinností a spoločnej zodpovednosti, ale skôr ako príležitosť každého z nás vyjadriť podporu iným členom rodiny. Je to prejav záujmu a starostlivosti o členov rodiny navzájom. Jednoduchý a prirodzený prejav lásky.

Už malé deti sú aj bez vyzvania šťastné, ak môžu dospelým pomáhať. Už vo veľmi skorom veku deti chápu zmysel pomoci druhým a je pre nich automatické, že vám podajú ceruzku, ak vám spadne na zem. Ak si budeme deliť prirodzene od útleho veku domáce práce, znížime tým neskôr v rodine napätie. Deti musia pochopiť, že sme tu jeden pre druhého a jedným zo zmyslov naplnenia života ľudí je pomáhať si a starať sa o seba navzájom.

Navyše existuje viacero dôkazov, že ak posilňujete u detí, aby seba vnímali ako „pomocníkov“ , pestujete v nich motiváciu, byť iným ľuďom nápomocný v rôznych životných situáciách.

Nezabúdajte, že práve rodina má rozhodujúci vplyv na to, ako bude dieťa vnímať vzájomnú pomoc v rodine a delenie si dosahovania cieľov v domácnosti.

 


Zdroj: wjs.com, childadolescentbehavior.com  // Foto: Bigstock

 

Mohlo by vás zaujímať: Ako začať učiť malé deti domácim povinnostiam?

Čítajte viac o téme: Úspech, Domáce práce
Zdieľať na facebooku