Učitelia majú kopec otázok. Konečne začnú dostávať odpovede a dôležité informácie promptne. Riešiť to má nový online portál ministerstva

Miroslava Hapalová je analytička tímu To dá rozum a pôsobí v novovzniknutom Centre inkluzívneho vzdelávania.
Miroslava Hapalová je analytička tímu To dá rozum a pôsobí v novovzniknutom Centre inkluzívneho vzdelávania. / Foto: Zuzana Gránska

Školy i rodičia s deťmi žijú v posledných dňoch v značnom chaose. Nikto z nich nebol pripravený na vyučovanie na diaľku. Pretrvávajúcu situáciu by mal zlepšiť pripravovaný portál ministerstva školstva. 

 

V školstve posledné týždne vládne značný chaos. Odchádzajúca ministerka Martina Lubyová v čase krízy intenzívne so školami nekomunikovala a žiadne detailné podporné odporúčania, ako by školy mali v týchto dňoch fungovať, neprichádzali. Budúci minister školstva Branislav Gröhling preberie v pondelok rezort v nezávideniahodnej situácii a predbežne hovorí o viacerých možných scenároch, ktoré školstvo čakajú. Bližšie ich plánuje predstaviť po rokovaní krízového štábu začiatkom budúceho týždňa.

 

S čím môžu školy predbežne počítať?

Vyučovanie v školách je v dôsledku pandémie zatiaľ prerušené do 27. marca. Už teraz je však viac-menej isté, že zatvorenie škôl bude pokračovať. Nový šéf ministerstva školstva Branislav Gröhling už dnes hovorí, že tento variant je najviac pravdepodobný. Otázne sú teda nové termíny, na ktoré sa školy musia pripraviť a ako vážne tento posun zasiahne do ďalších udalostí ako testovanie deviatakov, prijímačky, maturity či štátnice, ale aj zápisy do škôl.

 

Variant, ktorý sa skloňuje zatiaľ najviac je, že školy zostanú zavreté ďalší mesiac. Gröhling hovorí, že to by mohlo znamenať posunutie testovania deviatakov na jeseň budúceho školského roka alebo v najhoršom prípade aj úplne zrušenie. Ako väčší problém vníma externú časť maturitnej skúšky a štátnice. O všetkom budú v nasledujúcich dňoch intenzívne diskutovať.

Za najkritickejší scenár považuje dlhodobé zavretie škôl. Nový šéf rezortu školstva zatiaľ odmieta, že by mohlo dôjsť k predčasnému ukončeniu školského roka. Uistil, že urobí všetko preto, aby sa školský rok skončil v plánovanom termíne.

 

Pripraviť sa musíme na akýkoľvek scenár

Hoci do úvahy pripadá, že zostaneme doma iba najbližší mesiac, pripraviť sa musíme aj na horší scenár. Pokiaľ budú učitelia učiť na diaľku dlhšie, je nevyhnutné, aby disponovali potrebnými informáciami, detailnými odporúčaniami kompetentných orgánov a dokázali tak efektívne pracovať a vedieť, ako pristupovať k naplánovanému učivu. Doteraz dostávali informácie nekoordinovane a mnohí sa na to sťažovali. Náročne si viaceré informácie dohľadávali na internete a improvizovali. Strácali čas s webmi a aplikáciami, ktoré pre ich prácu neboli vhodné. Toto by sa malo v nasledujúcich dňoch zmeniť.

 

Nový portál a informácie na jednom mieste

Miroslava Hapalová je analytička tímu To dá rozum a pôsobí v novovzniknutom Centre inkluzívneho vzdelávania. Aktuálne pracuje v tíme na príprave nového online portálu, ktorý vzniká v spolupráci mimovládnych organizácií a rezortu  školstva ucimenadialku.sk. Slúžiť by mal počas pandémie na aktuálne informovanie riaditeľov, pedagogických aj odborných zamestnancov naprieč celým systémom, zriaďovateľov, žiakov, študentov a rodičov a ďalších ľudí v rezorte školstva.

 

Portál by sa mal spustiť v priebehu budúceho týždňa ako oficiálny komunikačný kanál ministerstva školstva. Na jeho príprave pracujú mimovládne organizácie ako To dá rozum, Živica, Deti nepočkajú či Slovenská komora učiteľov. Podieľajú sa na ňom tiež analytici z Inštitútu vzdelávacej politiky ministerstva školstva.

 

Učitelia tu nájdu všetky dôležité informácie - aké sú aktuálne termíny záväzné pre školy, odporúčania čo učiť, ako učiť, sumár metodických pokynov od ministerstva a priamo riadených organizácií  až po odpovede na pracovno-právne otázky. „To všetko sa bude priebežne dopĺňať, aby tam nachádzali stále aktuálne informácie,“ hovorí Hapalová o pripravovanom webe.

 

Podrobne sa budú napríklad venovať aj prehľadu dostupných elektronických zdrojov, aby učitelia jasne vedeli, ktorých obsah je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a ktoré im môžu slúžiť ako inšpirácia. Upozornia aj na to, aké  komunikačné nástroje na interakciu medzi učiteľmi a žiakmi na diaľku sú k dispozíci, ktoré z nich sú zdarma a ktoré si vyžadujú ďalšie poplatky. Cieľom je tiež zosumarizovať dostupné možnosti podpory pre školy a učiteľov, ktoré v tejto situácií spúšťajú viaceré mimovládne organizácie ako napríklad Živica.

„Súčasťou bude tiež sekcia s najčastejšími otázkami ohľadne súčasnej situácie. Odpovede na ne bude pripravovať ministerstvo školstva,“ dopĺňa analytička.

 

Väčšina doteraz zverejňovaných informácií, ako so žiakmi pracovať, sa týkala základných a stredných škôl. Na pripravovanom portáli myslia aj na vysoké školy. „Na úrovni vysokých škôl to bude mať skôr odporúčací a informatívny charakter vzhľadom na vysokú mieru autonómie vysokých škôl. Taktiež ale potrebujú mať jasné vstupy, najmä, čo sa týka maturít a ich možného posunu, lebo sa musia zariadiť ohľadne prijímacích pohovorov a kritérií prijímania študentov na vysoké školy.“ Dopĺňa, že sekcia pre vysoké školy bude rozbehnutá pravdepodobne trochu neskôr. „Vysoké školy tiež rozbiehajú množstvo zaujímavých aktivít. Začínajú poskytovať poradenstvo pre školy nižších stupňov. Napríklad Univerzita Pavla Jozefa Šafárika robí webináre pre učiteľov. City University zase ponúkla pomoc iným vysokým školám, ktoré by chceli rozbehnúť dištančné vzdelávanie. Je viacero škôl, ktoré v tom potrebujú poradiť a nemajú s tým skúsenosti. Naším cieľom je v budúcnosti zachytiť aj takéto iniciatívy, ktoré už existujú,“ približuje plány.

 

Chcú školy upokojiť

„Naším cieľom je aj vďaka tomuto projektu upokojiť situáciu v školstve. Stretávame sa v teréne s rôznymi prípadmi od toho, že škola vôbec nekomunikuje so žiakmi a rodičmi až po to, že rodiča si myslia, že deti sú zadaniami preťažené,“ opisuje Hapalová. Myslí si že treba učiteľom naznačiť, že táto situácia bude trvať dlhšie a žiaci jednoducho nepreberú všetko učivo, ktoré učitelia mali naplánované. „Treba počítať s tým, že to učivo bude musieť byť rozložené aj do nadväzujúcich ročníkov. K tomuto tam budú napríklad stanoviská a odporúčania inšpekcie a ďalších priamo riadených organizácií, ako si zrealizovať úpravu školských vzdelávacích programov a redukciu osnov. Veríme, že aj vďaka tomu sa situácia v školách upokojí a učitelia nebudú mať obavy, čo sa stane, keď sa vrátia do škôl a oni budú meškať s učivom,“ vysvetľuje.  Tvrdí, že musíme brať ohľad na to, že nie všetci žiaci majú doma rovnaké podmienky a nie všetci rodičia majú rovnaké možnosti, ako byť deťom nápomocný. Mnoho rodičov z domu pracuje. „Aj v dôsledku toho môžu medzi žiakmi vzniknúť počas tohto obdobia významné rozdiely. S tým treba jednoducho počítať a netreba za to nikoho sankcionovať,“ upozorňuje.  

„Teraz máme navyše situáciu, že väčšina rodičov a detí je doma zdravá, ale situácia sa môže zhoršovať. Aj s tým musíme počítať. Ak rodič ochorie, podpora domáceho vzdelávania nebude taká intenzívna,“ dodáva.

 

Čo s deťmi, ktoré nemajú internet a počítač?

Súčasná situácia je kritická najmä pre deti zo sociálne slabých rodín, ktoré mali so vzdelávaním problémy už aj za normálnych okolností. Dnes sa problém znásobil, nakoľko v mnohých týchto rodinách deti nemajú prístup k digitálnym technológiám a internetu. „Učebné zdroje a materiály sa k mnohým z nich dnes nedostávajú,“ upozorňuje Hapalová. Aj v tejto oblasti budú na portáli poskytovať školám inšpirácie, ako zapojiť aj tieto deti a udržať ich v kontakte so školou. Zatiaľ školy nemajú ucelené možnosti, ako vzdelávať napríklad deti v osadách. Jednou z možností je, že sa doručujú priamo do osád vzdelávacie materiály. Učitelia nosia deťom do osád obálky s pracovnými listami, ale aj s pozdravmi od detí či učiteľov, čo je veľmi dôležité. Analytička hovorí, že  možností je ale viacero a budú sa snažiť ich zosystematizovať. Inšpirácie budú hľadať aj v zahraničí, kde riešia podobné problémy.  

Taktiež vznikajú mnohé iniciatívy mimovládnych organizácií ako Eduroma. Tí organizujú sieť dobrovoľníkov študentov pedagogiky, ktorí budú cez online čety ponúkať doučovanie pre rómske deti.

„Treba však myslieť na to, že deti bez internetu alebo počítača nie sú len deti v rómskych osadách. Musíme sa zamyslieť ako naozaj všetky deti udržať v kontakte so školou a nemať na ne zároveň neprimerané požiadavky,“ hovorí Hapalová.

 

Opakovanie učiva je teraz najvhodnejšie

„Naše základné odporúčania sú v tomto smere zamerať sa teraz na upevňovanie už prebratého učiva. Zadávanie takých typov úloh, ktoré žiakov budú stimulovať v rôznych smeroch a využívať pri tom najmä každodenné situácie.,“ myslí si. Zároveň je presvedčená, že toto je ideálna príležitosť zmeniť čiastočne obsah vzdelávania a sústrediť sa na skutočnú podstatu – učiť ich nadobúdať kompetencie v každodennom živote.

 

Týmto smerom sa to snažia systematizovať aj pri deťoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Tieto deti momentálne stratili terapie, no potrebujú sa rozvíjať. Organizácie pracujúce s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ako napríklad Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, začínajú hľadať a vyvíjať možnosti, ako rodičom ponúknuť návod, ako s nimi pracovať a rozvíjať ich motorické a iné zručnosti zapájaním do bežných činností. „Poradenstvo a podporu pre učiteľov a rodičov v oblasti domáceho vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením bude poskytovať tiež Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie viacerými spôsobmi, od webinárov až po telefonické poradenstvo,“ dodáva.

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku