Zápisy do materských škôl - všetko, čo potrebujete vedieť o zápise do škôlky

Termíny zápisov do materských škôl by mali prebiehať do 30.4. do 31.5.2018. Viaceré škôlky však so zápismi začali už  v apríli.
Termíny zápisov do materských škôl by mali prebiehať do 30.4. do 31.5.2018. Viaceré škôlky však so zápismi začali už v apríli. / Foto: Shutterstock

Zápisy do materských škôl začínajú už o pár dní. Tento rok by mali prebiehať v termíne od 30. apríla do 31. mája 2019. Viete, čo všetko vás pri zápise čaká?

 

Kedy a kde zapísať dieťa?

Termíny zápisov by mali prebiehať v dňoch od 30. apríla do 31. mája 2019. Dôvodom neskoršieho termínu je posunutie zápisov detí do základných škôl. Konkrétny termín pre jednotlivé škôlky však určujú ich riaditelia. Niektoré materské školy uvádzajú na svojich stránkach, že začali so zápismi už v apríli. Presné termíny preto nájdete na webstránkach materských škôl či na vstupných dverách škôlok. Okrem termínov nájdete na weboch škôlok aj ďalšie informácie ohľadne nástupu detí do škôlky a čo vás po nástupe čaká.

 

Dieťa môžete zapísať aj do viacerých škôlok a následne si vybrať, kam vaše dieťa nastúpi. Škôlky však treba upovedomiť o tom, že k nim od septembra nenastúpite. Pri prijímaní do materských škôl nie sú rozhodujúce školské obvody ako je to pri základných školách, teda prijatie dieťaťa nemožno viazať na jeho trvalý pobyt v obci či mestskej časti. Žiadna materská škola zaradená v sieti škôl a školských zariadení (bez ohľadu na jej zriaďovateľa) nesmie odmietnuť prevziať od rodiča žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie.

 

Ako prebieha zápis?

Dieťa sa prijíma na základe podanej písomnej žiadosti, ktorú rodič, resp. zákonný zástupca doručí vybranej materskej škole v deň jej zápisu. Spolu so žiadosťou je potrebné odovzdať i potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára. Na zápise sa nevyžaduje prítomnosť dieťaťa.

 

Do 30. júna vydá riaditeľ materskej školy rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí vášho dieťaťa do materskej školy.

 

Kto má pri prijímaní prednosť?

Do materských škôl sú prijímané deti vo veku 3 – 6 rokov. Prednostne sú prijímané do materských škôl zaradených v sieti škôl a školských deti, ktoré:

  • sú staršie ako 5 rokov
  • majú odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
  • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

 

Podľa vyhlášky o materských školách si ďalšie podmienky prijatia detí určuje riaditeľ každého predškolského zariadenia individuálne. Musí ich však zverejniť na viditeľnom mieste a musia byť tiež zahrnuté v školskom poriadku zariadenia.

 

Koľko vás bude stáť škôlka?

Hoci štát deťom garantuje miesto v materskej škole, neznamená to, že rodičia nebudú mať v súvislosti s návštevou zariadenia dieťaťom žiadne výdavky.

 

V štátnej materskej škole očakávajte náklady:

Školné predstavuje približne od 9 – 25 eur mesačne

Strava približne 36 eur (1,2 eura na deň)

Poplatok na triedny fond a jednorázový poplatok spolu cca 60 - 90 eur na školský rok

 

V súkromnej škôlke sa pripravte na vyššie náklady:

Súkromná materská škola vyjde rodičov nákladovo neporovnateľne viac.

Školné predstavuje 400 eur mesačne a viac v závislosti od lokality alebo toho, či sa jedná o jazykovú škôlku a pod. V cene býva najčastejšie zahrnuté stravné a základné potreby na tvorivú prácu detí, ale ďalšie poplatky ako výlety či nejaké iné výdavky si rodičia musia hradiť extra.

Zdieľať na facebooku