10 pozitív, ktoré vaše dieťa čakajú v materskej škole

Hoci je starostlivosť rodiča pre dieťa nenahraditeľná, prostredie materskej školy ho dokáže v mnohých smeroch posúvať vpred.
Hoci je starostlivosť rodiča pre dieťa nenahraditeľná, prostredie materskej školy ho dokáže v mnohých smeroch posúvať vpred. / Foto: Bigstock

Hoci je každému dieťaťu najlepšie v blízkosti mamy a nič tento pocit nenahradí, ak sa časom rozhodnete poslať vašu ratolesť do materskej školy, dokáže ho to tiež obohatiť v rôznych smeroch. V čom je teda pre deti príchod do kolektívu pozitívom?

 

Prostredie materskej školy ho podporuje v raste

Pre mnoho detí je škôlka prvým miestom, kde sa stretnú s určitou štruktúrou, s učiteľmi a sú vo väčšej skupine detí. Dieťa má príležitosti naučiť sa deliť sa s ostatnými, počúvať aj iné autority okrem rodičov a blízkej rodiny, nasledovať inštrukcie a pripraviť sa na to, čo príde v škole.

 

Dieťa sa učí spoznávať svoje záľuby

V škôlke sa dieťa naučí vyberať si, pretože je viacero druhov aktivít, ktorým by sa mohlo venovať. Ak sa dieťa len tak potuluje, učitelia ho povzbudia, aby si vybralo to, čo ho zaujíma. Dajú mu návrhy, ako sa zapojiť a povzbudia ho, aby sa stalo súčasťou skupiny.

 

Štrukturované prostredie mu pomáha

Aj keď to pri pohľade na škôlky možno tak nevyzerá, toto prostredie je jasne štruktúrované, vďaka čomu si dieťa ľahšie nájde kamarátov. Neznamená to však, že v prostredí je veľa pravidiel alebo cítiť prílišnú prítomnosť dospelých, pretože štruktúra je pre deti neviditeľná. Prostredie je navrhnuté tak, aby povzbudilo sociálne interakcie medzi deťmi a minimalizovalo počet ich konfliktov.

 

Deti sa učia budovať svoje sociálne a emocionálne zručnosti

Na to, aby sa dieťa mohlo vyvíjať, potrebuje sa cítiť pri učiteľovi bezpečne a mať pocit, že učiteľovi na ňom záleží. Už 3-ročné dieťa dokáže byť bez rodičov a budovať si vzťahy aj s inými ľuďmi. V škôlke sa buduje vzťah medzi dieťaťom, učiteľom a rodičom, pričom prioritou je vzťah učiteľa a dieťaťa. Rodičia sú vnímaní ako tí, ktorí poznajú dieťa najlepšie. Učitelia sa snažia pochopiť a rešpektujú ciele rodiča, čo sa týka výchovy dieťaťa. 
Dieťa sa učí sociálnym zručnostiam a emočnej sebakontrole za pochodu, pretože má pri sebe učiteľov, ktorí mu v tom pomáhajú. Rolou učiteľa nie je riešiť detské konflikty, ale vstúpiť do problému len ak je to absolútne nevyhnutné.

 

Deti sa učia postarať samy o seba a o ostatných

Deti majú príležitosť pomáhať pri upratovaní triedy alebo pri iných drobných úlohách.  Očakáva sa od nich, že si pred jedlom umyjú ruky a učia sa základným veciam. Učitelia však pomáhajú deťom, aby si uvedomili, že aj ony samy, alebo ich kamaráti, môžu byť zdrojom poznania. Počas toho, ako deti chodia do školy sa všetko ich vzdelávanie odohráva v komunite ich rovesníkov. Avšak to, ako uspieť v skupine rovesníkov, sa deti začínajú učiť už aj v škôlke.

 

Škôlka pomáha s jazykovým a kognitívny vývinom

Práve vo veku troch až piatich rokov deti prechádzajú obrovským jazykovým vývinom, výrazne sa rozširuje ich slovná zásoba a vety sa stávajú zložitejšími. V škôlke majú deti množstvo príležitostí na diskusie, odpovede na otázky učiteliek počas aktivít, spievanie pesničiek alebo čítanie kníh či učenie riekaniek. Detská skupina tento efekt rozvoja jazyka výrazne podporuje, pretože aj deti, ktoré nemajú rady riekanky či čítanie kníh si k nim medzi deťmi ľahšie nájdu cestu. Učiteľky v škôlke môžu dieťaťu pomôcť s vývinom jazyka aj vďaka tomu, že sa nebudú snažiť dominovať konverzácii, budú ich učiť nové slovíčka a pýtať sa otázky, ktoré si vyžadujú odpovede. Kognitívne schopnosti dieťaťa sa zlepšia vďaka tomu, že dieťa sa zapája do aktivít, ktoré si vyžadujú pýtanie otázok a premýšľanie o problémoch. Deti však majú inú logiku ako dospelí a nevnímajú veci spôsobom príčina-efekt.

 

Buduje sa zvedavosť dieťaťa

Na rozdiel od školskej dochádzky, počas škôlky nie sú cieľom správne odpovede. Učitelia deti pozorujú, pýtajú sa otázky a počúvajú detské nápady, na základe ktorých tvoria ďalšie aktivity. Všetko je príležitosťou na učenie a deti si vďaka svojej fantázii dokážu zo všetkého spraviť zábavu. Nevnímajú tak jasne rozdiel medzi fantáziou a realitou, avšak nemusí to byť nutne zlé, ale bohatá fantázia môže pomôcť učeniu.

 

Škôlka napomáha zručnostiam dôležitým pri matematike a čitateľskej gramotnosti

Deti odmalička prejavujú záujem o matematiku a gramotnosť. Sú zvedavé, pozorujú, a chcú byť kompetentné v schopnostiach cenených dnešnou spoločnosťou, ako napríklad čítanie a schopnosť skontrolovať si výdavok v obchode. V škôlke sa deti vďaka rôznym aktivitám pripravujú na základnú školu, kde sa čítať, písať a počítať naučia. Jednou z aktivít, ktoré slúžia na prípravu je napríklad spievanie pesničiek, kde sa hláskuje abeceda. Ak k tomu deti vidia aj obrázky písmen, začnú si budovať základné spojenia medzi hláskou a písmenom. Hranie sa s písmenami často vedie k tomu, že deti sa chcú naučiť písať vlastné meno. Počítanie počas rôznych hier zase potrebuje schopnosť dieťaťa uvedomiť si vzorce, zlepšiť schopnosť plánovania a riešenia problémov. Všetko schopnosti, ktoré sú užitočné do života. Vďaka tomu, že tieto schopnosti sú súčasťou obyčajných aktivít, deti nenudia, ale naopak zaujímajú.

 

Škôlka podporuje rozvoj motorických zručností

V škôlke sa zlepšuje aj fyzická koordinácia dieťaťa. Deti majú možnosť behať, hrať sa na ihrisku či liezť. Môžu si vybrať z obrovského množstva aktivít, učia sa strihať nožničkami, kresliť či tancovať. Vďaka rôznorodosti aktivít sa zlepšuje nielen koordinácia dieťaťa, ale aj jeho celková rovnováha.

Zdieľať na facebooku