Peter Vesterbacka: Fun Learning chce využiť potenciál počítačových hier vo vzdelávaní aj na Slovensku

PETER VESTERBACKA zavítal so svojím tímom na Slovensko, aby naštartoval spoluprácu v projekte hravého vzdelávania Fun Learning v materských a základných školách.
PETER VESTERBACKA zavítal so svojím tímom na Slovensko, aby naštartoval spoluprácu v projekte hravého vzdelávania Fun Learning v materských a základných školách. / Foto: Z. Gránska

13.2.2017

Misia úspešných fínskych podnikateľov na čele so svetoznámym fínskym technologickým vývojárom a investorom Petrom Vesterbackom dnes zavítala na Slovensko na 2-dňovú návštevu. Peter Vesterbacka bol marketingovou a brandingovou tvárou fínskej spoločnosti ROVIO, ktorá vyvinula nezabudnuteľné a celosvetovo úspešné video hry ako Angry Birds, je zakladateľom najväčšej startupovej konferencie v severnej Európe SLUSH a v roku 2011 bol pretížnym časopisom TIME zaradený medzi 100 najvplyvnejších ľudí sveta.

Inšpiratívni Fíni na Slovensko zavítali predstaviť svoj vzdelávací projekt Fun Learning, ktorý sa z fínskych škôl dostal už aj do školských tried v USA, Číne, Singapure, Brazílii či Spojených Arabských Emirátoch. Slovensko by sa tak mohlo stať ďalšou partnerskou krajinou v poradí.

 

Slovensko prvým európskym partnerom

Cieľom fínskej podnikateľskej misie na Slovensku je naštartovať pilotný projekt Fun Learning v oblasti vzdelávacích technológií v Európe. Slovensko by sa tak mohlo stať prvou európskou krajinou, kde sa tento projekt začne realizovať s vyhliadkou dlhodobej spolupráce.

„Plánujeme podpísať memorandum o spolupráci, ktorá by mala tvoriť základ, aby sme si naše skúsenosti mohli navzájom vymieňať. A naozaj reálne potom aj na pilotných školách a škôlkach implementovať inovácie, s ktorými koncept Fun Learning prichádza. Určite tieto skúsenosti plánujeme neskôr preniesť aj do praxe,“ vysvetlil Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB na pôde Spojenej školy Novohradskej v Bratislave, kde dnes Peter Vesterbacka predstavil so svojím tímom koncept Fun Learning.

Slovenským štátnym a súkromným subjektom sa tak naskytla príležitosť prispieť spoločne s fínskymi partnermi k rozvoju vzdelávacieho systému v oblasti digitálnych technológií s globálnym dosahom.

Ján Machaj zdôraznil, že črtajúca sa spolupráca s fínskou stranou je dôkazom toho, že aj Slováci sú národ, ktorý dokáže realizovať veľké veci. „Nemusíme byť zakomplexovaní, že sme malý štát a na to, aby sa niekto presadil, musí ísť do zahraničia. Ďalšia veľká vec kľudne môže vzniknúť v Bratislave alebo kdekoľvek inde na Slovensku. Ak sa vytvoria podmienky na kvalitné vzdelávanie, môže to vzniknúť aj u nás. Veľkou inšpiráciou pre nás je práve samotné Fínsko, kde sa to podarilo,“ dodal.

 

Foto: Z. Gránska


Machaj za dôležité tiež považuje bohaté skúsenosti fínskych partnerov v oblasti vzdelávania hrou. „Spoločnosť ROVIO ukázala, že herné koncepty dokážu byť veľmi presvedčivé a zaujímavé pre ľudí na celom svete a je veľkou výzvou využiť tieto princípy tak, aby sa počas hrania žiak zároveň vzdelával,“ zdôraznil.

Peter Vesterbacka hovorí, že príprava projektu Fun Learning bola naozaj dlhodobou záležitosťou. „Vyvíjali a testovali sme tento projekt vo Fínsku 4 roky. Až následne sme začali s implementáciou projektu v Číne, USA, Brazílii a veľmi sa tešíme, ak budeme môcť pokračovať tu na Slovensku,“ dodal.

Hoci je každá z týchto krajín odlišná a vyžaduje si okrem prekladu materiálov do miestneho jazyka aj isté úpravy, Vesterbacka je s implementáciou projektu v týchto krajinách spokojný. „Fun Learning bol vo všeobecnosti všade prijatý veľmi dobre. Vidíme menšie rozdiely napr. pri školení učiteľov, ale program všade funguje veľmi dobre a myslím si, že máme vynikajúce výsledky v materských školách,“ objasnil doterajšie skúsenosti jeho tímu so spoluprácou so zahraničnými školami.

Vestrbacka uviedol, že do každej krajiny dodávajú 2 jazykové mutácie. Anglickú dostávajú bezplatne, no za obsahové zmeny súvisiace s lokálnymi podmienkami a tradíciami si musia priplatiť. Rozdiely v jednotlivých verziách spočívali vo veciach, ktoré vychádzajú z kultúry ako napr. lekcie venované jedeniu s príborom v Číne jednoducho nahradia stolovaniu s paličkami.

„Sú to rozdiely, ktoré sú na prvý pohľad zjavné a vychádzajú z okolností, miestnych podmienok, ale podstata metódy a to, ako majú učitelia pracovať s deťmi, je veľmi podobné v každej krajine,“ doplnil Vesterbacka.

Machaj taktiež problém v kompatibilite konceptu Fun Learning so slovenským vzdelávacím systémom nevidí. „V každej krajine sa napriek nejakým rozdielom určité veci učia rovnako. Nie sme nejako limitovaní ministerstvom a jeho nariadeniami, ktoré by zakazovali učiť nejakým spôsobom. Učitelia majú ciele a učiteľ sa k nim dopracováva rôznymi metódami a prostriedkami. Či využije učebnicu, exkurziu, vzdelávaciu hru alebo inú metódu, je to na ňom. Úlohou EDULAB-u je napr. snaha, poskytnúť učiteľom také pomôcky a prostriedky, aby to dosiahol tak, aby svojich žiakov motivoval, vzbudil v nich ideálne celoživotný záujem o vzdelávanie. Podobne sa nám do podarilo so vzdelávacím portálom Kozmix.sk, ktorý sme učiteľom priniesli v projekte Moja prvá škola,“ doplnil Machaj.

 

Čo je koncept Fun Learning?

Cieľovou skupinou sú učitelia a žiaci predškolských vzdelávacích zariadení a základných škôl v SR. Unikátny koncept Fun Learning je založený na fínskom know-how a skúsenostiach v oblasti vzdelávania spolu s prvkami Fun Learning filozofie, pričom zohľadňuje najnovšie trendy a globálne potreby pre budúce vzdelávanie.

„Koncept sme vyvinuli v spolupráci s významnými psychológmi, expertmi na vzdelávanie a univerzitami. Následne sme ho testovali na deťoch vo Fínsku a Singapure. Teraz už aj v Číne. Pracujeme s Univerzitou v Helsinkách i Pekingu. V rámci nášho testovania sme veľa skúmali akademické výsledky detí a tie nám potvrdili, že táto metóda vzdelávania naozaj funguje,“ vysvetľuje Vesterbacka.

 

Foto: Z. Gránska

 

Súčasťou konceptu je profesionálny rozvoj učiteľov, vytváranie učebných stratégií a hier, sprostredkovanie digitálneho obsahu. Vo Fun Academy však nejde len o digitálne materiály, ale o akúsi kombináciu fyzických a digitálnych materiálov, deti majú prístup k vzdelávacím Angry Birds materiálom ako napr. pracovné zošity, hračky, rôzne fyzické hry, vzdelávacie plagáty, pexesá a rôzne hry na fyzické aktivity na interaktívnej tabuli. „Veľa ľudí si myslí, že teraz budeme učiť len cez digitálne technológie, no nie je to tak. Obzvlášť v predškolskom veku detí je veľmi dôležité, aby deti pracovali aj  so svojimi rukami a vyrábali rôzne veci. My to môžeme akurát dopĺňať digitálnymi nástrojmi. Metóda Lun Learning a jej prístup využíva technológie tak, aby učenie detí bolo hravé a aby dávalo zmysel.“

Prostredníctvom tohto konceptu si deti rozvíjajú viaceré potrebné zručnosti. „Niektorí ľudia hovoria o zručnostiach 21. storočia, ale my ich nazývame životné zručnosti. Vďaka Fun Learning-u a Fun Academy sa deti učia spolupráci, vyjednávaniu, učia sa ako sa učiť, rozvíjať svoju kreativitu a myslieť inovatívne. To všetko im pomáha byť aktívnymi a myslieť zodpovedne,“ myslí si Vesterbacka.

Za veľmi dôležitú vec považuje Vesterbacka, že technológie v rukách detí využívajú so zámerom, aby niečo tvorili. „Ukazujeme deťom, že veci dokážu vyrábať aj ony samy. Učíme ich, ako môžu napríklad vytvoriť veľmi jednoduchú hru celú samy už v škôlkach. Je dôležité, že deti sa učia tvoriť a nekonzumujú už iba niečo vytvorené. Sú samy aktérmi niečoho, tvorcami a nielen konzumentmi. To je dôležitou súčasťou našej filozofie,“ hovorí líder fínskej misie.

Lákadlom na upútanie detí sú práve kreslené postavičky, ktoré sú im dobre známe z video hier Angry Birds. „Ľudia sa stotožňujú s postavami. Preto sme deťom ponechali dobre známe postavy, ale doplnili sme do materiálov aj nejaké nové,“ vysvetlil Vesterbacka.

 

V rámci programu misie, ktorý potrvá do 14. februára, sa uskutočnia semináre, stretnutia s technologickými startupmi a univerzitami a workshopy na základných a materských školách.Spoluorganizátormi programu podnikateľskej misie pod záštitou MZVaEZ SR a Veľvyslanectva SR v Helsinkách sú aj neziskové organizácie EDULAB, Edufactory a Neulogy, a.s.

Čítajte viac o téme: IT, Počítačové hry a aplikácie
Zdieľať na facebooku