Absolventi stredných odborných škôl s technickým zameraním sú na trhu práce najžiadanejší a zarábajú viac ako absolventi vysokých škôl

  Foto: Volkswgen Slovakia

Stále častejšie sa hovorí v negatívnom zmysle o kvalite vysokých škôl na Slovensku. Aj nedávny rebríček najlepších univerzít Európy ukázal, že slovenské univerzity sa medzi tými najlepšími opäť neumiestnili. Ani ich absolventom, s výnikou technických smerov, sa na trhu práce nedarí obzvlášť dobre. Naopak stredné školy s technickým zameraním začínajú mať pre študentov veľkú hodnotu. Absolventi technických smerov sú dnes na trhu práce vysoko žiadaní a navyše výborne platení.

 

Nástupné platy technicky zameraných stredoškolákov sú dnes vyššie ako u vysokoškolákov. Podľa spoločnosti TREXIMA sa platy absolventov technických odborov vyšplhali nad 1000 eur mesačne v hrubom. Platí to napríklad pre odbory hutník operátor, strojárstvo, mechanik nastavovač, polytechnika, elektrotechnika, mechanik – mechatronik či elektromechanik. Dlhodobý pokles záujmu študentov o tieto odbory a nárast dopytu zamestnávateľov po týchto absolventoch s technickým zameraním tlačí ich mzdy prirodzene nahor. Čo je dôležité, tak o prácu nemajú núdzu v porovnaní s vysokoškolákmi rôznych humanitných smerov, ktorí si prácu hľadajú stále ťažko.

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania uvádza, že v roku 2015 bolo na Slovensku:

  • 16 108 absolventov technických odborov SOŠ
  • 26 177 absolventov ostatných odborov SOŠ
  • Podniky ponúkali 66 299 voľných pracovných miest v technických odboroch.

 

Napriek veľmi priaznivej situácii i platovému ohodnoteniu absolventov technických odborov, záujem o technické stredoškolské smery stále nezaznamenáva výraznejší rast. Príčinou je podľa odborníkov neinformovanosť verejnosti o aktuálnej situácii na trhu.

 

Štúdium na stredných odborných školách

Stredné odborné školy ponúkajú študentom rôzne vzdelávacie programy zamerané na výkon špecializovaných povolaní a odborných činností. Žiak si môže vybrať z rôznych skupín odborov ako napríklad Elektrotechnika, Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba alebo Potravinárstvo. Dĺžka štúdia závisí od náročnosti pracovných činností:

 

Dvoj a trojročné štúdium (nižšie sekundárne) sa končí záverečnou skúškou. Žiaci získajú výučný list a môžu pokračovať i vo vyššom štúdiu ďalej a získať napríklad maturitu v nadstavbovom štúdiu. Na toto štúdium sa dostávajú uchádzači, ktorí neukončili vzdelávací program na základnej škole v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončili úspešne.

 

Troj a štvorročné štúdium (sekundárne) sa ukončuje záverečnou skúškou. Dokladom o ukončení štúdia je vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list.

 

V štvorročnom štúdiu alebo päťročnom štúdiu (vyššie sekundárne) žiaci získavajú maturitu, prípadne aj výučný list a v prípade záujmu majú otvorenú cestu k vysokoškolskému štúdiu.


V dvojročnom až trojročnom vyššom odbornom štúdiu (post sekundárne alebo terciárne) získavajú žiaci vyššie odborné vzdelanie, v niektorých odboroch štúdia takmer porovnateľné s vysokoškolským vzdelaním a po ukončení štúdia získavajú maturitné vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom pouţívať titul „ diplomovaný špecialista“ so skratkou „ DiS“

 

Prihlášky na stredné odborné školy podávajú tento rok žiaci riaditeľovi základnej školy do 10. apríla 2016.

 

Zoznam stredných škôl na Slovensku nájdete aj TU.

Duálne vzdelávanie

Duálny systém je pre verejnosť ešte stále tak trochu neznámou novinkou. V tomto systéme vzdelávania sa dieťa nielen učí, ale aj získava a rozvíja svoje manuálne a technické zručnosti v praxi priamo u zamestnávateľov. Najvyššou oporou v poskytovanej kvalite vzdelávania je práve toto úzke prepojenie škôl a zamestnávateľov, a tak dochádza k vzdelávaniu žiakov naozaj potrebných vecí.

 

V najvyspelejších krajinách sveta je duálny systém základom odborného vzdelávania. Okrem iného ponúka študentom aj výhodu uzatvorenia učebnej zmluvy medzi zamestnávateľom a študentom už od 1. ročníka a zväčša i pracovnú zmluvu hneď po ukončení štúdia. Žiaci sa tiež môžu dostať v rámci duálneho vzdelávania aj na zahraničnú stáž.

 

Zoznam škôl a podnikov s duálnym vzdelávaním v SR

Názov školyUčebné/študijné odbory, v ktorých sa žiaci pripravujú na povolanie (duálne vzdelávanie)Podnik, v ktorom žiaci vykonávajú prax
Súkromné stredisko praktického vyučovania BSH Michalovcemechanik – mechatronik, nastavovač, elektrotechnikPBSH Drives and Pumps, s.r.o., Michalovce
Stredná priemyselná škola Košice hutníctvo, strojárstvoHandtmann Slovakia, s.r.o. Košice
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Košice počítačové systémy, elektrotechnikaT-Systems Slovakia, Košice
Technická akadémia Zvolen strojárstvo, mechanik elektrotechnikContinental Automotive Systems Slovakia s.r.o. Zvolen
Spojená škola Detva mechanik nastavovač, elektrotechnik, obrábač kovovEvonik Fermas s.r.o. Slovenská Ľupča
Súkromná SOŠ hutnícka Podbrezová mechanik elektrotechnik, mechatronik, mechanik strojov a zariadení, obrábač kovov, hutník operátorŽeleziarne Podbrezová, a.s. (ŽELPO)
SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš elektrotechnik-silnoprúdová technika, murár, montér suchých staviebCD – profil s.r.o. Liptovský Mikuláš
SOŠ Dolný Kubín mechanik strojov a zariadení, nastavovač, elektrotechnikMiba Sinter Slovakia s.r.o. Dolný Kubín
SOŠ elektrotechnická Gbely mechanik elektrotechnikVOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Bratislava
SOŠ automobilová Trnava mechanik nastavovačZF SACHS Slovakia a.s. Trnava
SOŠ technická Zlaté Moravce mechanik nastavovačMATADOR Automotive Vráble/ Scheuch s.r.o.
Prievidza / Pankl Automotive Slovakia s.r.o.
Topolčany / HTP Slovakia Vráble s.r.o / ZKW Slovakia s.r.o. /
Krušovce
a.s.
SOŠ Polytechnická, Nitra mechanik, elektrotechnik – silnoprúdová technika, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, chemik – spracovanie kaučuku a plastov,Mühlbauer Technologies s.r.o Nitra
SOŠ technická Šurany mechanik nastavovač, mechatronikMühlbauer Technologies s.r.o Nitra / OSRAM, a.s.
Nové Zámky / Lindenmaier Slovakia, s.r.o.
Šurany

 

 


Zdroj: ŠIOV: Zo školy do zamestnania, UIPŠ

Čítajte viac o téme: Duálne vzdelávanie
Zdieľať na facebooku